Gmina Rada Seniorów


 Ogłoszenie


Gminna Rada Seniorów, po przerwie spowodowanej : pandemią: wznawia pracę.

Członkowie Gminnej Rady Seniorów będą pełnili dyżury w każdy wtorek w Urzędzie Miejskim w Makowie,
w pokoju nr 11. ( I piętro ),w godź 9:30 do 11:00. Rozpoczynamy 20. 07. 2021.

Prosimy o przedstawianie nam propozycji, uwag, oczekiwań oraz swoich problemów, 
Jesteśmy do Waszej dyspozycji.


Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim
Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim

informuje:

Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów odbywają się tylko w każdy pierwszy wtorek miesiąca w sali Urzędu Miejskiego.

Gminna Rada Seniorów nie organizuje zebrań wiejskich, ani osiedlowych. Do zwoływania tych zebrań są powołane inne jednostki.

Przewodnicząca GRS – Stanisława Kulak


Informacje dotyczące ustaleń podjętych na Sesji GRS

w Makowie Podhalańskim w dniu 07. 01 2020 r.

1. Dla sprawniejszego przepływu informacji dotyczących podejmowanych działań dla Seniorów, członkom GRS przydzieliliśmy poszczególne miejscowości Gminy-Maków Podhalański, następująco:

Białka - p. Z. Zaręba oraz p. B.Fortuna,

Grzechynia - p. K. Koper,

Juszczyn - p. J Pasierbek oraz p. I.Talaga,

Maków Dolny - p. L. Nitoń,

Maków - p. S. Kosman oraz p. M. Pyka,

Kojszówka - p. S. Kulak

Wieprzec - p. S. Kulak

Żarnówka - p. S. Kulak.


 1. Aby umożliwić Seniorom kontakt z Gminną Radą Seniorów ustalono (jak w latach poprzednich) dyżury. Odbywać się będą w następującym porządku:


Środy: od godz 12,30 do 14,00

Styczeń 08.01. 2020 – p. Jerzy Pasierbek

15.01. 2020 – p. Stanisława Kosman

22.01. 2020 - p. Marianna Pyka

29.01. 2020 – p. Lidia Nitoń


Luty 05.02. 2020 – p. Irena Talaga

12.02.2020 - p. Bogusława Fortuna

26.02.2020 – p. Krystyna Koper


Marzec 04. 03.2020 –p. Zofia Zaręba

11.03.2020 – p. Jerzy Pasierbek

18.03.2020 – p. Marianna Pyka

25.03.2020 – p. Stanisława Kosman


Kwiecień 01.04.2020 – p. Lidia Nitoń

08.04.2020 – p. Irena Talaga

15.04.2020 – p. Bogusława Fortuna

29.04.2020 – p. Krystyna koper

Maj 06.05.2020 – p.Zofia Zaręba

13.05.2020 – p.Jerzy Pasierbek

20.05.2020 – p.Stanisława Kosman

27.05.2020 – p.Marianna Pyka


Czerwiec 03.06.2020 – p.Lidia Nitoń

10.06.2020 – p.Irena Talaga

17.06.2020 – p.Bogusława Fortuna

Przewodnicząca GRS p. Stanisława Kulak pełni dyżur: wtorki – 19 luty, 22 kwiecień,

24 czerwiec. 2020. od godz. 10,00 do 12,00.

Dyżury będą pełnione w Urzędzie Miejskim, w pokoju nr 17, pierwsze piętro.


Przewodnicząca GRS w Makowie Podhalańskim

Stanisława Kulak


Prośba do Dyrektorów Szkół

Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim zwraca się z ogromną prośbą aby w miarę możliwości, na spotkania organizowane z okazji „Dnia Babci”oraz „Dnia Dziadka”, zaprosić również Seniorów, którzy nie posiadają w Szkole wnuków. Byłby to bardzo miły gest w stronę Seniorów, którzy poczuliby się zauważeni i docenieni. 
Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim na kadencje 2020 – 2024Cztery lata działalności Gminnej Rady Seniorów w Makowie Podhalańskim 2016-2019.Lista kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów

w Makowie Podhalańskim zgłoszonych w publicznym naborze

L.p

Imię i nazwisko

Podmiot zgłaszający

Informacja o kandydacie

1.

Irena Talaga

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Emerytka z wykształceniem średnim ogólnym. W pracy zawodowej zajmowała się sprawami socjalno-bytowymi pracowników.

Po przejściu na emeryturę działalność społeczna na rzecz pomocy kobietom ulegającym przemocy w rodzinieoraz znajdujących sięw trudnych warunkach materialnych.

2.

Bogusława Fortuna-Bieniek

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wykształcenie średnie. Wszelkiego rodzaju pomoc charytatywna. Dbanieo środowisko „Sprzątanie ziemi”. Pomoc osobom starszym, dowóz do lekarza robienie zakupów.

3.

Lidia Nitoń

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wykształcenie średnie.

Słuchaczka UTW, aktywna działalność na rzeczSeniorów. Wykładowczyni z zakresu dietetyki pt. „co pomaga, a co szkodzi” Działalność w akcjach charytatywnych.

4.

Stanisława Kulak

Przedstawiciele osób starszych

Emerytowany nauczyciel.

PrzewodniczącaGminnej Rady Seniorów w Makowie Podhalańskim wkadencji 2015-2019.

5.

Krystyna Koper

Przedstawiciele osób starszych

Wykształcenie średnie ekonomiczne.

Radna GminnejRady Seniorówkadencji 2015-2019.

6.

Zofia Zaręba

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”

Wykształcenie średnie pracownik socjalny.

Członek Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga , Klubu Seniorów.

Radna Gminnej Rady Seniorów w Makowie Podhalańskim w kadencji 2015-2019.

7.

Stanisława Kosman

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”

Długoletni członek Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga, członek Zarządu, Członek Kolp.Klubu Seniora od dnia założenia.

8.

Marianna Pyka

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”

Emerytka, aktywnie działająca w kole seniora przy bibliotece i przy Stowarzyszeniu Kolpinga.

Radna Gminnej Rady Seniorówwkadencji 2015-2019.

9.

Jerzy Pasierbek

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”

Wykształcenie zawodowe – działacz Klubu Senior +

UM

Lista Radnych Gminnej Rady Seniorów na Pierwszym posiedzeniu

w dniu ………………. roku

L.p

Imię i Nazwisko

podpis

1

Irena Talaga

2

Bogusława Fortuna-Bieniek

3

Lidia Nitoń

4

Stanisława Kulak

5

Krystyna Koper

6

Zofia Zaręba

7

Stanisława Kosman

8

Marianna Pyka

9

Jerzy Pasierbek


Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim zaprasza na wycieczkę do byłego obozu koncentracyjnego Auchwitz – Birkenau ( Oświęcim – Brzezinka), która odbędzie się 11. 07. 2017 r.

PROGRAM WYCIECZKI:


1.Wyjazd z dworca PKS Maków Podhalanski – godź 7.00

 1. Zwiedzanie Muzeum – godź. - 9.00
 2. Około 13.00 przejazd do centru Oświęcimia. Przerwa w Oswięcimiu około 1 godziny (posiłek, zwiedzanie).
 3. Przejazd do Wadowic koło zapory Świnna Poręba (możliwość zatrzymania się).
 4. Wadowice – przerwa około 1.5 godziny. (kremówki Papieskie, kościół....)
 5. Około 17.00 wyjazd z Wadowic, powrót do Makowa Podhalańskiego.


Koszt wycieczki – 35 złotych

(autokar + bilety + przewodnik + ubezpieczenie )


Zgłoszenia: pod nr telefonu p. Krystyny Koper 606 272 672 lub

pod nr tel. p. Stanisławy Kulak 33 877 90 16.

do dnia 07. 07. 2017 r.


Możliwość uiszczenia opłaty w biurze Gminnej Rady Seniorów,

w środę, w godź. od 13.30 do 14. 00, w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, na I piętrze, w pokoju nr 17.


Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim14 czerwiec 2017 rok posiedzenie GRS

Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów zostało zamienione na szkolenie.


Temat szkolenia:

 1. Czym jest nasza Rada Seniorów? Jakie cele przed sobą stawiamy?

Omówiliśmy założenia projektu oraz zasady współpracy w projekcie oraz pojęcie wolontariatu.


Po zakończeniu szkolenia omówilismy bieżące sprawy oraz ustaliliśmy, że w celu dalszej integracji Seniorów zaprosimy wszystkich na wycieczkę do Muzem „Oświęcim – Brzezinka”Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim.


Posiedzenie GRS – 10 maj 2017 rok.


Harmonogram:


1. Otwarcie podzenia, przywitanie zebranych.

 1. Przedstawienie planu dzisejszego posiedzenia.
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Opracowanie planu dyżurów członkówGRS na drugie półrocze 2017 roku.
 4. Informacja o mozliwości udziału w prelekcji.
 5. Propozycje związane z organizacją „ Senioriady”, w 2017 roku.
 6. Wnioski, propozycje, zapytania.


Po otwarciu zebrania i przywitaniu wszystkich członków przew. GRS przedstawiła plan spotkania, który został jednogłośnie przyjęty .


Sekretarz GRS Zofia Zaręba odczytała protokoł z ostatniego posiedzenia, który bez uwag , jednogłośnie został przyjęty.


Członkowie GRS ustalili terminy dyżurów na drugie półrocze 2017

I piętro – Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim, Środa godź 12.30 – 14.00


Lp.

Miesiąc

Imię i Nazwisko

Data

1

lipiec

Magdalena Świstek

Krystyna Koper

Zofia Hołda

Stanisława Kulak

05 lipiec

12 lipiec

19 lipiec

26 lipiec

2

sierpień

Kazimierz Kudzia

Stanisława Kulak

Marianna Pyka

Zofia Zaręba

Krystyna Koper

02 sierpień

09 sierpień

16 sierpień

23 sierpień

30 sierpień

3

wrzesien

Kazimierz Kudzia

Zofia Hołda

Zofia Zaręba

Krystyna Koper

06 wrzesień

13 wrzesień

20 wrzesień


4

październik

Zofia Hołda

Stanisława Kulak

Zofia Zaręba

Magdalena Świstek

04 październik

11 październik

18 październik

25 październik

5

listopad

Kazimierz Kudzia

Zofia Zaręba

Krystyna Koper

Zofia Hołda

08 listopad

15 listopad

22 listopad

29 listopad


6

Grudzień

Zofia Zaręba

Stanisława Kulak

Szczepan Bryndza

Marianna Pyka

06 grudzień

13 grudzień

20 grudzień

27 grudzień


W dalszej części spotkania przew. GRS poinformowała, że istnieje możliwość uczestniczenia w prelekcji P. Danuty Łopuch ( katechetka) w Miejskiej Bibliotece,

w Makowie Podhalańskim, w dniu 05 czerwca 2017 roku o godź 16. 00 na temat: „ Objawienia Fatimskie”- Szkolenie UTW.


Sekretarz GRS p. Zofia Zaręba informuje, że Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga w Makowie Podhalańskim proponuje wspólny udział w organizacji „Senioriady – 2017 „ Oczywiście GRS włączy się we wszystkie działania.


Pani Zofia Hołda proponuje aby zwrócic się do Pana Burmistrza o ustawienie ławeczki (jeżeli jest to możliwe) na ul. B Prusa dla osób idących do altanek –( ogródki działkowe), lub dla spacerowiczów.


Przew. GRS poinformowała, że w dniach 19-21 maja 2017 roku odbędzie się szkolenie członków GRS w Szczawnicy. Osoby zainteresowane zgłoszą swoje kandydatury. Pojadą 2 osoby.


W związku z brakiem głosów w dyskusji posiedzenie zakończono.


Na podstawie protokołu GRS – przew. GRS.


27 kwiecień 2017 rok .

Wycieczka do Krynicy Górskiej.


Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim 27 kwietnia 2017 roku zaprosiła seniorów całej Gminy makowskiej na wycieczkę do pięknej miejscowości uzdrowiskowej - Krynicy Górskiej. (program wycieczki zamieszczony na poprzedniej stronie).


Był okres wiosenny, więc przejazd przez Jordanów, Skomielną Białą, Mszanę, Limanową, Nowy Sącz należał do przyjemności mogącej nacieszyć oczy po zimowym krajobrazie.

W Nowym Sączu zatrzymaliśmy się przy kościele św. Małgorzaty posiadającym tytuł bazyliki mniejszej – jest to siedziba Kapituły Kolegiackiej.

Mielismy okazję zobaczyć wspaniałą archtekturę koscioła oraz przepiękne wnętrze. Warto również podnieść wysoko wzrok i spojrzeć na obydwie wieże – naprawdę warto.


Później udaliśmy się do Krynicy.

Pieszo przeszliśmy koło lodowiska i kościoła. Idąc ulicami miasta podziwialismy ciekawą architekturę, krajobraz i spokój uzdrowiska. Udaliśmy się do przystani kolei szynowej na Górę Parkową, na którą to wybraliśmy się pieszo krętą ścieżką i zachwycaliśmy się pięknymi widokami uzdrowiska i okolicy. Kontynuując spacer moglismy odpocząc na ławeczkach wśród zdrowej roślinności i drzew. Mogliśmy podziwiać też łabędzie i kaczki w pięknie umiejscowionych wśród górskiej roslinności stawów.

Po zejściu deptakiem z Góry Parkowej udaliśmy się do pijalni wód mineralnych na degustację wody, posiłek, kawę...- czując się jak prawdziwi kuracjusze spędziliśmy wolny czas.


Wracając Doliną Popradu przez Muszynę, Żegiestów, Piwniczną, Rytro do rynku

w Starym Sączu odwiedziliśmy Klasztor Sióstr Klarysek. Przewodnik opowiedział nam szczegółowo historię z nim związaną. Zwiedzilismy również zabytkowy rynek w Starym Saczu – niepowtarzalny.

W Starym Sączu mieliśmy okazję zobaczyć ołtarz, przy którym Święty Jan Paweł II odprawiał mszę św. podczas pielgrzymki do Polski. Wspaniała budowla. Obok tego miejsca stanął „Dom Pielgrzyma”. Można wynająć sobie nocleg (z przepysznym jedzeniem ) i zwiedzać przepiękne zakątki Starego Sącza.

Zwiedziliśmy również „Muzeum św. Jana Pawła II” znajdujące się na parterze Ołtarza.


Późnym popołudniem udaliśmy się w dalszą drogę przez Łącko, Zabież, Kamienicę, Szczawę, Mszanę Dolną, Skomielną Białą do Makowa gawędząc i śpiewając.


Myslimy, że Seniorzy zechcą jeszcze wrócić do tych miejsc, może na dłuższy senatoryjno-wczasowy pobyt.


Zapraszamy na inne wycieczki również atrakcyjne, interesujące i niedrogie.Gminna Rada Seniorów w Makowie PodhalanskimGminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim zaprasza Seniorów na wycieczkę do Krynicy Górskiej

w dniu 27 kwietnia 2017 roku


Harmonogram wycieczki:

1 . Wyjazd z Makowa Podhalańskiego o godz. 07 .00 (Z dworca PKS )

2. Przejazd przez miejscowości: Jordanów, Skomielna Biała, Mszana, Limanowa, Nowy Sącz.

3. W Nowym Sączu przerwa 1.5 do 2 godź.

 1. Następnie przejazd przez Łabową do Krynicy.
 2. W Krynicy wysiadamy z autokaru koło dawnej restauracji HAWANA, autokar zjeżdża na parking koło dyrekcji uzdrowiska.
 3. Pieszo idziemy koło lodowiska, sklepów DT, kościoła do przystani kolejki szynowej na Górę Parkową.
 4. Po wyjeździe podziwiamy panoramę Krynicy i okolic.
 5. Po zjeździe, idziemy deptakiem do pijalni wód mineralnych na degustację wody.

Czas wolny 2 – 3 godż.- Na posiłek, zakupy, kawę, aby poczuć się jak kuracjusz siedzący w kawiarni.

 1. Wsiadamy do autokaru i wracamy Doliną Popradu przez następujące miejscowości; Muszyna, Żegiestów, Piwniczna, Rytro do rynku w Starym Sączu.
 2. Chwila przerwy, aby zobaczyć klasztor Śióstr Klarysek i oglądnąć zabytkowy rynek.
 3. Powrót do autokaru, i udajemy się w dalszą podróż przez Łącko, Zabież, Kamienicę, Szczawę, Mszanę Dolną, Skomielną Białą do Makowa Podhalańskiego.
 4. Planowany powrót na godź. 19.00.


Koszt wycieczki 20 zł. (słownie: dwadzieścia zł. - w tym: ubezpieczenie, bilet na Górę Parkową i inne opłaty.)


Zgłoszenie chętnych pod nr telefonu 606 272 672 – p. Krystyna Koper oraz

pod nr 33 877 90 16 – Stanisława Kulak, do dnia 25 kwietnia 2017 r.

Można również zapisać się w Miejskiej Bibliotece w Makowie Podhalańskim.12 kwiecień 1017 rok. - Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Makowie Podhalańskim.

Plan spotkania:


1. Przypomnienie zagadnień z poprzedniego posiedzenia.

 1. Szczegółowe omówienie wyjazdu integracyjnego Seniorów Gminy makowskiej do Krynicy Górskiej.
 2. Zakończenie, złożenie życzeń świątecznych, przypomnienie o kolejnych zadaniach.Spotkanie odbywało się w świątecznej atmosferze. Przypomnieliśmy omawiane uprzednio zagadnienia poprzez odczytanie protokołu z poprzedniego spotkania.


Następnie opracowaliśmy harmonogram wyjazdu integracyjnego do Krynicy Górskiej, który zostanie zamieszczony na zakładce.

Przydzieliliśmy również zadania dla uczestniczących w wycieczce – członków Gminnej Rady Seniorów.


Z uwagi na prace związane z przygotowanie Świąt po złożeniu życzeń spotkanie zakończyliśmy.Gminna Rada Seniorów w Makowie PodhalańskimPosiedzenie GRS w Makowie Podh. w dniu 08 marca 2017 roku z udziałem zaproszonego GościaTematyka posiedzenia:

1. Przywitanie

 1. Odczytanie protokołu – wniesienie uwag, zastrzezeń.
 2. Informacja o podjętych staraniach z zakresu realizacji wniosków zgłoszonych przez członków GRS na poprzednich posiedzeniach.
 3. Informacja p. Burmistrza Makowa Podhalańskiego dotycząca realizowanych lub planowanych do realizacji zadań mających wpływ na poprawę bytu osób starszych, często mało sprawnych fizycznie.
 4. Wolne wnioski, zapytania.


Po przywitaniu i odczytaniu protokołu, który został przyjęty bez zastrzeżen przystąpiliśmy do realizacji tematyki zaplanowanej na bieżące posiedzenie.

GRS została poinformowana, że zostały skierowane do Urzędu Miejskiego w Makowie 2 pisma.

 1. W sprawie przeprowadzenia szkolenia Seniorów z/z udzielania pierwszej pomocy.
 2. W sprawie szkolenia – podstawy pracy z komputerem.


Sprawa dotycząca parkowania samochodu na chodniku przy bloku nr 6 zgłaszana przez GRS.

Odpowiedzi udzielił P. Barzycki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Miejskim w Makowie Podhalańskim.- Problem parkowania na chodniku przy bloku nr.6 będzie realizowany w terminie późniejszym.


Bliższy kontakt Seniorów z policją z/z bezpieczeństwa umożliwi poznanie dzielnicowych odpowiadających za daną miejscowość. - Pismo w tej sprawie zostanie skierowane do Komisariatu w Makowie Podhalańskim.


Zaproszony Gość P. Burmistrz Makowa Podh poinformował, ze dokłada wszelkich starań, by przy opracowaniu planów pracy na dany rok nie zapominać o osobach starszych. Podstawa to zdrowie, kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu, kontakt z Urzędem Miejskim.

Zrobione zostały podjazdy, winda w urzędzie. Rozwija się działalność Stowarzyszeń, kół, została wprowadzona bezpłatna gimnastyka w mieście i na wsiach. Działa „Senior Wigor- dom dziennego pobytu, zespoły pieśni i tańca, zespoły plastyczne itp. Wszystko to po to by zaangażować osoby starsze do współdziałania i kontaktu z drugą osobą.

Rozwija się również działalność z/z ruchu osób starszych – spacery z kijkami, rowery, gimnastyka na świeżym powietrzu.

Planowana jest budowa ścieżek rowerowych. Jest to duża inwestycja, wymagająca dużego nakładu finansowego, dlatego to zadanie rozłożone jest na dłuzszy okres.

Pani Zofia Zaręba zwróciła się z prosbą do Pana Burmistrza, by członkowie GRS mogli brać udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, gdy tematem posiedzenia są sprawy dotyczące seniorów lub innych interesujących członków GRS spraw. W tej sprawie złożymy wniosek do UrzęduMiejskiego w Makowie Podhalańskim

W ramach dyskusji padł wniosek o inicjowanie działań w Powiecie Suskim.

Z uwagi na brak innych głosów w dyskusji posiedzenie zakończono.


W oparciu o protokół - przew. GRS.Spotkanie członków Gminnej Rady Seniorów

w Makowie Podh. w dniu 08 lutego 2017 roku.


Omawiane sprawy:

 1. Przypomnienie omawianych problemów na poprzedniej sesji - odczytanie protokołu.
 2. Sprawozdanie z wycieczki (pielgrzymki) do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej.
 3. Prośby, jakie chcemy skierować ( w imieniu Seniorów) do P. Burmistrza i do Policji.
 4. Pytania - jak daleko jest załatwiona sprawa drogi przy bloku nr 6.
 5. Planowanie imprez integracyjnych na 2017 rok.
 6. Dyskusja.


Pani sekretarz GRS odczytała protokół z poprzedniego posiedzenia. Nikt z obecnych nie wniósł żadnych uwag. Protokoł został przyjęty.


Członkowie GRS na podstawie własnych spostrzeżen, oraz opinii innych uczestników wycieczki stwierdzili,że są zachwyceni ilością zwiedzonych miejsc, ich pięknem i przekazaną przez przewodnika informacją na temat tych miejsc.

Wycieczka miała miejsce 24 stycznia 2017 roku. Odbyła się na trasie : Maków - Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska. Uczestników – Seniorów Gminy Maków Podhalański

było 50.

Zwiedzano; Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. J. Pawła II w Wadowicach, Klasztor o.o. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, Muzeum klasztorne z przewodnikiem – kustoszem.

Seniorzy uczestniczyli we mszy św. odprawionej w „Cudownej Kaplicy”- w Klasztorze

przez kś. Proboszcza Parafii Wieprzec – Kojszówka tj. kś. Grzegorza Stachowskiego, który towarzyszył Seniorom na trasie całej pielgrzymki , akompaniując na akordeonie przy śpiewie kolęd. W klasztorze Seniorzy mieli okazję zobaczyć przepiękną ruchomą „Szopkę

Bożonarodzeniową „ której pochodzenie , budowę i wszystkie jej elementy objaśniał przewodnik . Uczestnicy zadowoleni, pełni podziwu dla wszystkiego co zobaczyli i usłyszeli wrócili około godź. 17. 50.

Wycieczka była dla uczestników bardzo tania gdyż bilety wstępu do „Muzeum w Wadowicach organizatorzy (GRS) otrzymali za 0 zł. Opłatę za autokar uiściła w całości Gmina Maków Podhalański – za co Seniorzy z serca dziękują.

Proponujemy aby na najbliższe spotkanie GRS zaprosić przedstawiciela Urzędu Miejskiego Maków Podhalański, który udzieliłby informacji na temat zadań realizowanych lub planowanych do realizacji, mających wpływ na poprawę bytu osób starszych. Porozmawia na ten temat przew. GRS.


Sekretarz GRS P. Zofia Zaręba zaproponowała aby wystąpić z pismem do Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalanskim o zapraszanie przedstawicieli GRS na posiedzenia komisji, szczególnie wtedy gdy omawiane są problemy osób starszych ponieważ na sesjach nie ma dyskusji na temat podejmowanych uchwał tylko jest ich zatwierdzanie.


Członek GRS p. Krystyna Koper proponuje wystąpić do Gminy Maków Podhalański

z prośbą o sfinansowanie kursu komputerowego – program podstawowy dla Seniorów wykazujących zainteresowanie tym tematem. ( wniosek mieszkańców Wieprzca)


Inne prosby, które należy skierować do Urzędu Miejskiego i innych instytucji w Makowie Podhalanskim.

 1. Prosba o sfinansowanie kursu I pomocy dla Seniorów w związku ze zwiększającym się zainteresowaniem tą problematyką. (wniosk Seniorów Żarnówki).
 2. Prośba o wyposażenie GRS w sprzęt komputerowy oraz o ponoszenie opłat z tytułu jego eksploatacji (drukarka ze skanerem, laptop. Tusz, papier …)
 3. Prośba do Policji w Makowie Podhalanskim o wykaz dzielnicowych aby Seniorzy wiedzieli do kogo w razie potrzeby mogą się zwrócić.

P.Krystyna Koper proponuje aby w 2017 roku zainspirować Seniorow do udziału w wycieczkach krajoznawczych.

Padły propocycje:

 1. Wrocław : Panorama Racławicka, ZOO.
 2. Kopalnia Soli – Wieliczka (szlak pielgrzymkowy)
 3. Licheń.


Na tym wyczerpano zaplanowane na dzisiejsze posiedzenie tematyNa podstawie protokołu GRS – przew.GRS.


Wycieczka

do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej

w dniu 24 styczeń 2017 rok.
Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalanskim organizuje wycieczkę dla Seniorów całej Gminy.


Trasa wycieczki:

Maków Podhalański – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Maków Podhalański


Program:

 1. Wyjazd o godz. 10.00 z Dworca PKP - Maków Podhalanski
 2. Godź. 11.40 – zwiedzanie muzeum Jana Pawła II w Wadowicach.( I grupa – 25 osób)
 3. Godź. 12.00 -zwiedzanie muzeum przez II grupę.
 4. Wyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej, do klasztoru – zwiedzanie klasztoru.
 5. Msza św. w intencji seniorów.
 6. Indywidualna modlitwa przed słynną, ruchomą Szopką Bożonarodzeniową.
 7. Powrót do Makowa Podhalanskiego.


Koszt wycieczki – 5 zł. Słownie: pięć złotych.

Wyjazd z dworca PKP w Makowie Podhalańskim o godź 10.00Zgłoszenia przyjmujemy pod nr telefonu 606 272 672 u p. Koper Krystyny

oraz pod nr telefonu 33 877 90 16 u p. Stanisławy KulakSprawozdanie

z działalnosci Gminnej Rady Seniorów w Makowie Podhalańskim za 2016 rok


Rada Miejska w Makowie Podhalańskim Uchwałą Nr IX.74/2015 z dnia 2 września 2015 r, powołała Gminną Radę Seniorów i nadała jej Statut. Zgłoszenia kandydatów do Gminnej Rady Seniorów dokonali: Stowarzyszenie Rodzina Colpinga w Makowie Podhalańskim.

Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku w Makowie Podh.

Mieszkancy Gminy – Maków Podhalański.


Celem powołania GRS było zapewnienie Seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności a w szczególności starszego pokolenia.


Główny cel Rady Seniorów to reprezentowanie interesów Seniorów wobec władz samorządowych . Rada Seniorów jest organem o charakterze konsultacyjno – doradczym i inicjatywnym. Pełni funkcję społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani wynagrodzenia

.

Zakres zadan GRS ujęty w Statucie dotyczy między innymi: integracji i wspierania środowisk osób starszych, reprezentowania zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz. Wykorzystywanie potencjału i czasu Seniorów – kultura i edukacja. Podejmowanie działań

na rzecz integracji Seniorów z mieszkańcami gminy. Inicjowanie samopomocy w środowisku lokalnym. Współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi z terenu Gminy Maków Podhalański oraz upowszechnianie wiedzy o potrzebach Seniorów.

Kadencja RadySeniorów trwa 4 lata. Obecna GRS zakończy pracę w 2020 roku.


Gminna Rada Seniorów działa w oparciu o plan pracy oparty na zagadnieniach zawartych w Statucie.


Przy opracowaniu planu pracy uwzględniono: ilość osób w wieku 60 +, mozliwość współpracy ze stowarzyszeniami i wszelkimi organizacjami działającymi na rzecz poprawy życia osób starszych . W planie pracy znalazły się również działania z zakresu zdrowia, rehabilitacji, kontaktu z drugim człowiekiem, tworzenie więzi międzypokoleniowej, podejmowanie działań na rzecz poprawy wizerunku starości, inicjowanie sportu poprzez wprowadzenie na wsie gimnastyki dla osób starszych. Organizowanie wspólnych spotkań – dwa ogniska integracyjne. Wycieczki krajoznawcze – zorganizowano dwie wycieczki .

Do Zakopanego przez Krzeptówki, w drodze powrotnej przez Ludzmierz.

Do Szczawnicy przez Dębno. Spacer po Jeziorze Czorsztyńskim statkiem „ Harnaś”, zwiedzanie zamku w Niedzicy oraz powozowni. W drodze powrotnej Kluszkowce – pomnik Hasiora.

Wspieranie i podkreślanie wartości potencjału wiedzy i doświadczenia tkwiącego

w Seniorach. Wspópraca z innymi GRS w celu zdobycia doswiadczenia

w zakresie optymalnego przedłłużenia aktywności osób starszych we wszystkich wymiarach: biologicznym , psychicznym i społecznym, w celu jak najdłuzszego zachowania zdolności do niezależnosci życia, bez konieczności instytucjonalizacji typu: DPS, ZOZ, szpital, itp..


Gmina Maków Podhalański liczy około 16 000 mieszkańców, z których około 3 000 Członkowie GRS poprzez współpracę ze Stowarzyszeniami i wszelkimi organizacjami pozarządowymi, kołami gospodyń, młodzieżą i szkołami chcą zagospodarować wolny czas Seniorom. Podstawowym zadaniem było ustalenie w jakiej miejscowości, w jakie kondycji fizycznej i zdrowotnej są Seniorzy. Przedstawiciele GRS w ramach swoich zadan mają przypisanądaną wieś lub miasto, by uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów Seniorów tej miejscowości. W tym celu uczestniczą w zebraniach wiejskich, osiedlowych oraz sesjach.

Dla umożliwienia lepszego kontaktu członków GRS z osobą starszą, zostały ustalone dyżury. Członkowie GRS pełnią te dyżury w pokoju nr 17 Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, na I piętrze w kazdą środę w godź. .30 do 14.00.


GRS zaprasza na swoje posiedzenia przedstawicieli innych organizacji, by wspólnie przy akceptacji Burmistrza opracować plan pomocy Seniorom.


W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji GRS przystąpiła do projektu „Profesjonalne Rady Seniorów „ i wzięła udział w szkoleniach : w Gliwicach, Miechowie i Kościelisku. Zdobyta wiedza oraz kontakty z członkami innych Rad Seniorów pozwolą rozwijać naszą działalność dla polepszenia bytu naszych Seniorów.


Dla poprawy zdrowia fizycznego i możliwosci kontaktu z innymi Seniorami GRS zainicjowała i doprowadziła do skutku poprzez uzyskanie zgody P. Burmistrza Makowa Podhalańskiego prowadzenie dla Seniorów gimnastyki - w poszczególnych miejscowościach.

Ćwiczenia są bezpłatne, prowadzone 1 raz w tygodniu, w pomieszczeniach ustalonych przez Urząd Miejski w Makowie Podh. Seniorzy oprócz ćwiczeń – ruchu mają możliwość kontaktu z innymi Seniorami. Osoby starsze bardzo chętnie korzystają z tej formy rozrywki.


Dobrym sposobem na integrację Seniorów ze srodowiskiem i innymi Seniorami są inicjowane dla nich ogniska i wycieczki. Seniorzy chętnie uczestniczą w tych spotkaniach.


W roku sprawozdawczym odbyły się dwa ogniska integracyjne. Zadowolenie,śpiew, tańce – stanowią podsumowanie tego dobrego przedsięwzięcia.


Organizowane wycieczki: Zakopane, Szczawnica, to nie tylko wypełniony czas Seniora lecz wykazanie zainteresowania ich osobami.


Dużą atrakcją dla Seniorów była „ Gminna Senioriada”, organizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem „ Rodzina Colpinga”.

Odbyła się 24 listopada 2016 roku. Oprócz licznie przybyłych Seniorów, przybyli zaproszeni goście: Starosta Powiatu Sucha Beskidzka, władze tutejszej Gminy z P. Burmistrzem na czele, przedstawiciele: policji, ZOZ, organizacji pozarządowych, kół gospodyń, zaproszeni goście z UTW – Oświęcim, którzy swoim występem „Czarna rękawiczka „ umilili spotkanie.

Dzięki sponsorom zorganizowaliśmy posiłek. Wstęp był bezpłatny.


Wszyscy uczestnicy wysłuchali między innymi prelekcji lekarza geriatry na temat chorób wieku starczego, skorzystali z porad radcy prawnego a przedstawiciel policji przprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa Seniorów i wręczył opaski odblaskowe.


Wszystkie czynności członków GRS zmierzają do poprawy samopoczucia Seniorów.


Sprawozdanie przygotowała sekretarz Gminnej Rady Seniorów – Zofia Zaręba.


Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim.


Informacja

z posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Makowie Podhalańskim, z dnia 11 stycznia 2017 roku.


Temat posiedzenia:


1. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia: zgłaszanie uwag i poprawek.


2. Przywitanie zebranych, przedstawienie planu posiedzenia.

 • Omówienie planu wycieczki dla Seniorów Gminy Maków Podhalanski organizowanej w dniu 24 stycznia 2017 roku.
 • Ustalenie dyżurów na I półrocze 2017 roku pełnionych w każdą środę przez członków GRS w Urzędzie Miasta, w Makowie Podhalanskim od 12.30 do 14.00.
 • Sprawozdanie z działalności GRS w Makowie Podhalanskim za 2016 rok.


3. Wnioski, zapytania.


Po przywitaniu i odczytaniu protokołu, (który został przyjęty bez poprawek) przystąpiliśmy do omówienia spraw związanych z przygotowywaną wycieczką dla Seniorów.

Wycieczka odbędzie się na trasie : Maków – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska -Wadowice -Maków.

Wyjazd 24. 01. 2017 rok ogodź. 9. 50 z Dworca Autobusowego w Makowie Podh.

O godź 11.40 wejście do Muzeum „ Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach”, ul. Kościelna 7. Zwiedzanie przez około 70 minut. Bilety bezpłatne.

Przejazd około 14.00 do Kalwarii Zebrzydowskiej, do „Klasztoru oo.Bernardynów „. O godź 14.00 msza św. w „ Cudownej Kaplicy „ odprawiona przez ks.Proboszcza parafii Kojszówka – Wieprzec,

udział w koronce do Miłosierdzia Bożego.

Potem zwiedzanie klasztoru i modlitwa przy ruchomej szopce bożonarodzeniowej

z przewodnikiem – kustoszem Bazyliki

Przejazd autokarem, dzięki uprzejmości p. Burmistrza płatny z budżetu gminy – za co Seniorzy serdecznie dziękują.

Ubezpieczenie wycieczki płatne przez uczestników wycieczki – pielgrzymki, - Seniorów Gminy Maków Podhalanski.


Opracowano plan dyżurów GRS na I półrocze 2017 roku.

Kazdy z uczestników GRS sam określił termin swojego dyżuru. Zosia Zaręba informuje, że ustalony plan dyżuru dla nieobecnej p. M Świstek zostanie z nią zweryfikowany.

Harmonogram dyżurów będzie dołączony do protokołu iogłoszony na zakładce.


Sekretarz GRS złożyła obszerne sprawosdanie z działalności GRS za 2016 rok, które również zostanie zamieszczone na zakładce GRS – na stronie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalanskim.


Ustalono, że GRS w Makowie Podhalańskim będzie działać na podstawie planu opracowanego na lata – 2016 – 2020, a wszelkie zmiany i udoskonalenia będą wprowadzane na bieżąco.


Natym posiedzenie zakończono.


Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim.


 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia


Gminna Rada Seniorów składa wszystkim Seniorom Gminy Maków Podhalański oraz ich Rodzinom

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Niech maleńka rączka Nowonarodzonej Dzieciny błogosławi Wam każdego dnia.

Niech ten szczególny czas będzie dla Was okazją do spędzenia chwil w gronie najbliższych,

w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości,

a Nowy Rok, by był czasem spełnionych marzeń i nadziei.


Boże Narodzenie 2016 rok.

Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim


Senioriada” - 2016 rok


Gminna Rada Seniorów i Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Makowie Podhalańskim w dniu 24. 11. 2016 r zorganizowały dla wszystkich seniorów I Gminną Senioriadę.

W programie była prezentacja działań na rzecz Seniorów przez:

 1. Gminną Radę Seniorów,
 2. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga,

3. Koła Gospodyń Wiejskich z Grzechyni, Białki, Żarnówki, Wieprzca i Kojszówki,

4. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,

5. Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku w Makowie Podhalańskim,

6. Klub Seniora w Makowie Podhalańskim.


Organizacje promują pozytywny wizerunek seniorów zachęcając ich do aktywności, edukacji, poszukiwania pasji, tworzenia niezwykłych rzeczy.


Podczas imprezy odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa seniorów przeprowadzona przez Komendanta Policji w Makowie, rzecznika Komendy Powiatowej w Suchej Beskidzkiej i przedstawiciela ruchu drogowego Komendy Powiatowej. Każdy Senior otrzymał od w/w opaskę odblaskową.


Odbyła się również obszerna prelekcja na temat profilaktyki zdrowia lekarza geriatry ze Szpitala w Suchej Beskidzkiej.


Seniorzy skorzystali także z bezpłatnych porad prawnych udzielanych indywidualnie przez radcę prawnego.


O oprawę artystyczną wydarzenia zadbał kabaret z UTW Oświęcim „Czarna Rękawiczka”

Pełna sala ludzi – seniorów oklaskiwała występy.


Każdy uczestnik mógł bezpłatnie poczęstować się ciastkami, ciastem, kawą, herbatą, oraz gorącym posiłkiem dzięki sponsorom :

 • Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego,
 • Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga,
 • Firmie „ Smakołyk” w Makowie, który również obsługiwał,
 • F. H. „Mijax” -H. Bania,s
 • Cukierni Polański Maków – Zubrzyca,
 • Firmie H. „Rajski” Maków – Nowy Targ.


Jeszcze raz dziękujemy za zangażowanie, wszyscy Seniorzy są wdzięczni.


Na nasze zaproszenie przybyli: burmistrz Makowa Podh. P. Paweł Sala, Sekretarz Gminy P. M. Czarniak, Starosta Suchej Beskidzkiej – P. J. Bałos.

Zaproszeni Goście zachęcali do dalszej aktywnej współpracy osób w każdym wieku


Seniorzy pokazali,że potrafią się integrować, pokazać – przecież drzemie w nich ogromna siła

a Gmina Maków Podhalański jest przyjazna seniorom.


Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim10 listopada 2016 rok 

 Spotkanie Gminnej Rady Seniorów i członków Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Makowie Podhalańskim.


Spotkanie odbyło się w budynku „ Senior – Wigor” w Makowie Podhalańskim.


Tematem spotkania było zakończenie przygotowań do spotkania Seniorów

Przew. GRS poinformowała, że planowane spotkanie jest przyjęte z dużą aprobatą nie tylko przez współorganizatorów lecz również przez Seniorów.


W dniu dzisiejszym ustalono: Nazwa spotkania to „Gminna Seniorada”

Termin „Gminnej Seniorady”- 24 listopad 2016 rok

Miejsce „Gminnej Seniorady” - OSP – Maków Podhalański.

Czas spotkania – czwartek od 14.00 do 18.00 .


Przew. GRS przekazała informację, że P. Burmistrz zaakceptował plan zorganizowania gminnego spotkania Seniorów i obiecał wsparcie w wysokości 1000 zł. Zobowiązał się również (w razie potrzeby ) użyczyć „Nyski” wraz z kierowcą do odwiezienia Seniorów, którzy nie będą mieli czym wrócić po spotkaniu.


Pani B. Wojdyła stwierdza, że Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga również przeznaczy kwotę

1000 zł na w/w imprezę. Pieniądze będą potrzebne na wydrukowanie plakatów, kosztów przejazdu uczestników UTW – Oświęcim, który do nas przyjeżdża z kabaretem „czarna Rękawiczka”, oraz zakup innych artykułów, czy pokrycie kosztów posiłku.

UTW – Oświęcim jest powiadomiony o terminie ich wystąpienia . Termin i godzinę zaakceptowano


P. mgr B. Kalemba – lekarz geriatra wygłosi prelekcję z zakresu chorób wieku starczego, profilaktyki, ruchu, gimnastyki itp.


P. Z. Zaręba informuje, że P. Śwstek ma propozycję – plan prelekcji jaką mógłby wygłosić lekarz.

P. Wojdyła stwierdza, że taki plan otrzymała od P. Świstek.


GRS informuje,że Komisariat Policji w Makowie Podh. zwróci się do Komendy Powiatowej w Suchej Beskidzkiej z prośbą o przeprowadzenie szkolenia dla Seniorów na „Senioradzie” z/z bezpieczeństwa, gdyż tam jest osoba przeszkolona w tym zakresie.


Niestety ZSZ im. W. Witosa nie przygotuje posiłku z uwagi na odbywające się w tym czasie „Próbne Matury”Uczniowie będą zajęci i nie będą w stanie pomóc przy przygotowaniu.

Zgodę na przygotowanie kateringu wyraziła P. Beata Musiał.


Prośby o sponsoring do makowskich sklepów i producentów zaniesie GRS osobiście. - Chcemy obniżyć koszty „Senioriady”.


Ponadto 23 listopada 2016 roku grupa organizująca „Senioriadę”sprawdzi warunki lokalowe OSP Maków Podhalański.

Rejestracją „Senioriady” ( na wniosek p. B. Wojdyły) zajmie się Halina Rejowska..


Będzie to pierwsza „Senioriada” w Makowie Podhalańskim. Zamierzamy to przedsięwzięcie wspólnie ze Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga kontynuować przez kolejne lata.


Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim.


09 listopada 2016 rok – Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów


Spotkanie GRS w dniu 09 listopada poświęcone było w całości przygotowaniom planowanej wspólnie ze Stowarzyszeniem „Rodzina Kolpinga” biesiady dla Seniorów całej gminy.


Plan posiedzenia:

 1. Przywitanie zebranych, przedstawienie planu posiedzenia. Zapoznanie się ztreścią protokołu z poprzedniego posiedzenia – zgłoszenie uwag.
 2. Zgłaszanie propozycji nazwy spotkania integracyjnego Seniorów Gminy Maków Podhalański
 3. Plan działań organizacyjnych:

        a) termin,

        b) miejsce,

         c) sposób ogłoszenia.

 1. Zaproszenie gości.
 2. Oprawa artystyczna – UTW Oświęcim, Polana Makowska?
 3. Ustalenie terminu spotkania ze Stowarzyszeniem „Rodzina Kolpinga”
 4. Sprawy bieżące, zakończenie.


Po przywitaniu i podaniu planu spotkania p. Z. Zaręba – sekretarz GRS odczytała protokoł z poprzedniego posiedzenia, który został przyjęty bez zastrzeżeń.


Przew. Zebrania poinformowała, że zgodnie z planem pracy, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Rodzina Kolpinga” zamierzamy zorganizować spotkanie dla Seniorów z całej Gminy Maków Podhalański. O pomyśle tym musimy poinformować P. Burmistrza Makowa Podhalańskiego, by uzyskać jego akceptację

i pomoc w realizacji tego zadania.

Przewodnicząca GRS zobowiązuje się spotkać z P. Burmistrzem – omówić to zagadnienie i poprosić o wsparcie.


P. Zofia Zaręba proponuje aby opracować nazwę spotkania. Padają propozycje -

„Gminna Senioriada” , „Aktywny Senior w Gminie” „Biesiada Andrzejkowa” i.t.p.

Ustalono, że najbardziej odpowiednią nazwą będzie „Gminna Senioriada”.


W planie „Gminnej Seniorady” proponuje się między innymi prezentację działań na rzecz Seniorów przez : Gminną Radę Seniorów w Makowie Podhalańskim,

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga – Maków Podhalański

Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku w Makowie P.

MOPS w Makowie Podhalańskim,

Klub 50+ przy MBP – w Makowie Podhalańskim,

Koła Gospodyń z terenu Gmony Maków Podhalański Przewidujemy również pogadankę na temat bezpieczeństwa Seniorów przeprowadzoną przez przdstawiciela policji.


Prelekcję lekarza geriatry na temat chorób wieku starczego, ich zapobiegania itd.


Spotkanie zakończyłby występ zespołu UTW z Oświęcimia – kabaret „Czarna Rękawiczka” lub „Babiogórzan – Polana Makowska”.


Planowany posiłek to: kawa, herbata, ciasteczka ( od Sponsorów tutejszej Gminy)

Gorący posiłek przygotowany przez uczniów ZSZ im. Wincentego Witosa Sucha Beskidzka z przekazanym przez organizatora wsadem do kotła.( Jeżeli wyrażą zgodę)


Spotkanie planuje się na 24 listopada 2016 roku w sali OSP Maków Podh. Musimy niezwłocznie powiadomić wszystkich zainteresowanych, szczególnie tych, którzy mają wykonać prezentacje, wygłosić prelekcje itp.

Seniorzy całej gminy zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz przez księży. Zadanie to wykonają członkowie GRS w Makowie P.


Zaproszenia należy przygotować dla:

 1. P. Burmistrza Makowa Podhalańskiego mgr. P. Sali,
 2. P. Sekretarz Urzędu Miejskiego w Makowie mgr. Marii Czarniak,
 3. P. Przewodniczącego Miejskiej Rady w Makowie Podh. mgr. Henryka Bani,
 4. P. Starosty Powiatu Sucha Beskidzka mgr. Józefa Bałosa,
 5. Dla księży Proboszczów Parafii w Gminie Maków Podhalański,
 6. Dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Przedstawicieli UTW Oświęcim zaprosi zaprzyjaźnione z nimi Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga.

Planujemy również zaprosić Bebiogórzan – Makowska Polana.


Członkowie GRS zajmą się uzyskaniem wsparcia od Sponsorów. Odwiedzimy w tym celu : Firmą Handlową „Polańscy”, „Rajski”, „Mijax” H. Bani, P Urbańskich,

GS „Samopomoc chłopska”, P. E. Kądziołka.

Ustalono kto za jakie zadania, zagadnienia odpowiada. Nikt nie wyraził sprzeciwu.


P. M. Świstek podała informację (zał. do protokołu znajduje się w aktach GRS ), którą lekarz Geriatra mógłby wykorzystać do prelekcji na Senioriadzie.


Ustalono, że 10 listopada 2016 roku członkowie GRS spotkają się z członkami Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga, by omówić szczegółowo plan spotkania Seniorów, ustalić nazwę oraz terminy wspólnych dalszych prac przed 24. 11. 2016 r.


Informacją, że 25 listopada 2016 roku odbędzie się Ogólnopolska konferencja pt. „Edukacja i Aktywizacja Osób Starszych – Nowe Wyzwania” Spotkanie w Krakowie

ul. 9 listopada 46 godz. 10.00. Zgłoszenia wysłać do 18 listopada, posiedzenie zakończono.


Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim.


18 październik 2016 rok posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Makowie Podhalańskim.


Porządek obrad:

 1. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Przekazanie informacji ze szkolenia, które odbyło się w Miechowie dnia 13 października 2016 roku.
 3. Przedstawienie informacji na temat szkolenia GRS w Kościelisku.
 4. Podanie do wiadomości planu szkolenia, które odbędzie się w dniach 3 – 4 listopada 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, na sali narad.
 1. Plan, propozycje dalszych działań Gminnej rady Seniorów w Makowie Podhalańskim.

Przewodnicząca zebrania rozpoczęła posiedzenie witając wszystkich obecnych.

Pani Zofia Zaręba odczytała protokół z poprzedniego spotkania, z dnia 14. 09. 2016 roku, który został przyjęty bez poprawek.


Program szkolenia w Miechowie i uzyskane na nim informacje przedstawiła p. Z. Zaręba

Szkolenie w obecności Gminnych Rad Seniorów z całego woj. małopolskiego, oraz w obecności osób chcących założyć Rady Seniorów. odbyło się w Starostwie Miechowa.

Z uzyskanych informacji od innych Rad Seniorów mogliśmy zorientować się Jakie działania i jakie formy pracy prezentują poszczególne Rady.

 1. Jak wystąpić o dofinansowanie ze środków Programu Inicjatyw Obywatelskich. Seniorzy mogą występować o pomoc finansową „dofinansowanie” do projektu na rzecz dzieci.
 2. Można również wystąpić do Małopolskie. Dotyczy to osób, które często wracają do szpitala. Po wyjściu mogą złożyć wniosek o rehabilitanta lub psychologa. Do wniosku należy dołączyć wywiad środowiskowy. 21 – 23 października 2016 roku odbędzie się szkolenie w Kościelisku dla GRS. Temat szkolenia „Skuteczny realizator inicjatyw seniorskich” Udział wezmą: 1. Marianna Pyka.
 3. Magdalena Świstek, 3. Ewa Czarkowska-Jojko. -poinformowała przewodnicząca.


Dnia 3 i 4 listopada odbędzie się dla GRS w Makowie szkolenie w tut. Urzędzie w sali narad.

Temat szkolenia to „ Aktywne i skuteczne gminne rady seniorów w Polsce”


Proponuje się aby w najbliższym czasie rozważyć możliwość organizacji wycieczki dla Seniorów – trasa Wadowice, Kalwaria, Lanckorona. Objazd koło jeziora Międzybrodzie, oraz ewentualnie wyjazdu do teatru.


Na tym posiedzenie zakończono.Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim.27 września 2016 Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim zorganizowała dla Seniorów całej Gminy Maków Podhalański ognisko z atrakcjami na „pożegnanie lata” oraz z okazji „Międzynarodowego Dnia Seniora”.


Wyjechaliśmy autokarem (komplet – 50 osób) z Makowa do Suchej Beskidzkiej do Domu Wczasowego na ul. Role. Pogoda dopisała. Przy ognisku Seniorzy wspólnie piekli kiełbaskę, gawędzili, śpiewali.

Czas uprzyjemnił wszystkim bezinteresownie występ zespołu regionalnego „Babiogórzanie - Makowska Polana”, którzy bawili się z Seniorami, opowiadali skecze, organizowali zabawy.


Na nasze zaproszenie nie omieszkali nas – seniorów zaszczycić swoją obecnością Burmistrz Makowa Podhalanskiego Pan Paweł Sala i Sekretarz Gminy Pani Czarniak Maria, którzy wspólnie z seniorami śpiewali i gawędzili.


W ramach integracji międzypokoleniowej „ młodzież dla seniorów” Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej przygotowała nam, przy pomocy nauczycieli bigos i gołąbki., za co jesteśmy wdzięczni Dyrektorowi Zespołu Szkół im. W. Witosa oraz nauczycielkom prowadzącym lekcje technologii gastronomicznej.

Dziękujemy sponsorowi kiełbasek. - były smaczne.


Dziękujemy również naszemu Burmistrzowi za oddelegowanie samochodu – BUS na przewiezienie zespołu „Babiogórzanie – Makowska Polana do Suchej.


Wszyscy zadowoleni, rozbawieni, rozśpiewani i uśmiechnięci wróciliśmy autobusem do Makowa. Wszyscy uczestnicy ogniska mają nadzieję, ze podobnych spotkań będzie więcej.Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim.

14 wrzesień 2016 rok


Kolejne spotkanie Gminnej Rady Seniorów, które odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podh. 14 września 2016 roku poświęcone było następującej tematyce:


 1. Przywitanie zebranych członków GRS.
 2. Przedstawienie planu posiedzenia.
 3. Przygotowanie ogniska dla Seniorów Gminy Maków Podhalański z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora, który przypada na 1. września.

a) oprawy muzycznej,

b) ustalenie miejsca spotkania przy ognisku

c) opracowanie menu, kosztów posiłku - „tanio i smacznie”

d) dowóz członków zespołu oraz seniorów.

4, Sprawy bieżące: dokształcanie, analiza próśb GRS skierowanych do stosownych jednostek.


Po przywitaniu i przedstawieniu planu posiedzenia przystąpiliśmy do tematu organizacji ogniska integracyjnego dla Seniorów Gminy Makow Podhalański z okazji „ Międzynarodowego Dnia Seniora”, (który przypada – 1 września), oraz „pożegnania lata”.,


Zaproponowaliśmy , by ognisko odbyło się na terenie Suchej Beskidzkiej „ Na Rolach”- są tam dobre warunki – jest drzewo i jest wystarczające zaplecze. Wszystkich Seniorów zaprosimy drogą ogłoszeń na tablicach informacyjnych oraz telefonicznie.

Honorowych Gości zaprosimy osobiście.


Aby uatrakcyjnić spotkanie zaprosimy do wspólnej zabawy zespół góralski „Babiogórzanie – Polana Makowska”, którzy zagrają i zaśpiewają nieodpłatnie dla Seniorów Gminy – Maków Podhalański.

Członkowie GRS proponują, aby przygotować dla biesiadujących gorący posiłek np. bigos, gołąbki, kiełbasę do wspólnego pieczenia, kawę i herbatę.

Pani Magdalena Świstek proponuje, aby w ramach współpracy międzypokoleniowej „ młodzież dla seniorów” zwrócić się do ZS im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej , by nieodpłatnie przygotowali bigos i gołąbki. Wsad do kotła dostarczy GRS. Znalazł się sponsor, który obiecał dostarczyć nieodpłatnie kiełbasę.


P. Kazimierz Kudzia proponuje abyśmy zwrócili się do p. Burmistrza o bezpłatne użyczenie auta służbowego „Nyski” wraz z kierowcą w celu przewiezienia zespołu „Babiogórzanie – Makowska Polana” z Makowa do Suchej Beskidzkiej na w/w ognisko.


Znaczna część Seniorów jest zainteresowana doszkalaniem się z/z pomocy przedmadycznej. Szczególnie zainteresowana jest tym tematem Żarnówka. Musimy wystąpić do p. Burmistra o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

W sprawie realizacji naszych postulatów poprosimy p. Burmistrza o spotkanie. Termin spotkania ustali p. Krystyna Koper.

Na tym posiedzenie zakończono,


Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim
30 sierpnia 2016 rok Echa wycieczki do Szczawnicy.


Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim w dniu 30 sierpnia 2016 r (wtorek) zorganizowała wycieczkę dla Seniorów całej Gminy Maków Podhalański – do Szczawnicy.

Obecni byli Seniorzy z Kojszówki, Wieprzca, Żarnówki, Białki,Grzechyni i miasta – Maków Podhalański.


Program wycieczki obejmował:

 1. Zwiedzanie zabytkowego kościoła klasy „0” w Dębnie.
 2. Zwiedzanie zamku w Niedzicy + oglądanie panoramy jeziora i zapory wodnej z tarasów widokowych zamku w Niedzicy.
 3. Rejs statkiem „ Harnaś” po jeziorze Czorsztyńskim – 50 minut.
 4. Spacer po Dolnym i Górnym Parku w Szczawnicy połączony z degustacją wody mineralnej.
 5. Powrót do Makowa z drugiej strony jeziora.


Pełen autobus 50 osób, piękna słoneczna pogoda, dobre samipoczucie, dopisujące humory – wyjechaliśmy rano, o godź. 7.00 z dworca autobusowego w Makowie Podhalańskim.


Po drodze zwiedzaliśmy gotycki, drewniany kościół parafialny sw. Michała Archanioła w Dębnie. Zabytek klasy „0”, wpisany wraz z innymi drewnianymi kosciołami Małopolski na listę światowego dziedzictwa UNESKO. Kościół znajduje się na dwóch atrakcyjnych szlakach . Na małopolskim” Szlaku Architektury Drewnianej” oraz „ Szlaku Gotyckim”. Obecny kościół powstał przed 1500 r, jego wspaniała polichromia zachowała się do naszych czasów. W 1510 roku powstaje tryptyk podziwiwny w ołtarzu głównym.


Jeżeli ktoś z Państwa oglądał film „Janosik”to właśnie w tym kościółku był nagrywany ślub Janosika z Maryną.


W Niedzicy wszyscy Seniorzy stąpali po schodach i dziedzincach zamku wspólnie

z przewodnikiem, słuchając ciekawych legend historycznych związanych z zamkiem.


Następnie 50 minut płynęliśmy statkiem „ Harnaś” po jeziorze Czorsztyńskim podziwiając

w ciszy i spokoju, piękny górski krajobraz oraz widoczne wznoszące się na wzgórzach: zamek w Niedzicy oraz ruiny zamku w Czorsztynie.


Zwiedzaliśmy również powozownię, która dała nam obraz ówczesnej komunikacji.


Kolejny etap naszej wycieczki to Szczawnica, gdzie Seniorzy spacerując po dolnym i górnym Parku zachwycali się pięknym, ukwieconym uzdrowiskiem, degustując tamtejsze wody mineralne.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się pod pomnikiem zaprojektowanym przez Hasiora

i zapoznaliśmy się z jego historią.

.

Późnym popołudniem w pełni spełnieni, zdrowsi i zadowoleni wróciliśmy do Ma

Seniorzy dziękując za zorganizowanie wycieczki wyrażali nadzieję, że to nie ostatnia.Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim


Warsztaty 25.08.2016 rok.


Wramach projektu „Profesjonalne Rady Seniorów” dofinansowanego ze środków programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”odbyły się 25.08.2016 r dla GRS i innych organizacji pozarządowych „Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego”.


Omawiane tematy:

 1. Wnioski o dofinansowanie – źródła finansowania.

- wzorów wniosków szukać na stronie Urzędu Marszałkowskiego.


 1. Inicjatywy Obywatelskie.

- Gliwice – sieć osiedlowych klubów seniora,

- Tworzenie Grup Wsparcia dla seniorów,

- Seniorska skrzynka Obywatelska ( wrzucamy problemy, oczekiwania, potrzeby , żale i podziękowania).


Prowadzący poinformował, że odbędą się tzw. wizyty studyjne w ramach „ Szkoły Dobrych Praktyk”:

W Gliwicach 16wrzesień 2016 rok,

W Miechowie 13 października 2016 rok

W Kościelisku 21 – 23 października.


Do Gliwic zamierza pojechać p. Zofia Hołda i Krystyna Koper.

Do Miechowa p. Zofia Zaręba i Stanisława Kulak.

Do Kościeliska pojadą p. Magdalena Świstek, p. Marianna Pyka oraz p. Ewa Czarkowska – Jojko.


Po przedstawieniu powyższych spraw odbyła się bardzo ożywiona dyskusja. Każdy z obecnych zadawał pytania i poruszał interesujące go tematy. Prowadzący ze spokojem udzielał bardzo wyczerpujących odpowiedzi, pomagał rozwiązywać problemy i wskazywał instytucje, do których należy się zwrócić.


Przy analizie problemu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego prowadzący zobowiązał się przeanalizować problem i wskazać mozliwości jego rozwiązania. Informacje jakie uzyska przekaże na kolejnym szkoleniu.
Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim.

10 sierpień 2016 rok.

Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Makowie Podhalańskim w dniu 10. 08. 2016 roku odbywało się w/g następującego porządku.

 1. Przywitanie zebranych.
 2. Przypomnienie tematyki z poprzedniego posiedzenia.
 3. Omówienie zagadnień związanych z organizacją wycieczki do Szczawnicy.
 4. Odwiedzanie chorych.
 5. Kontynuacja planu organizacji ćwiczeń ruchowych dla dorosłych dla mieszkańców poszczególnych wsi Gminy Maków Podhalański.
 6. Szkolenie Seniorów z/zakresu:

a) pomocy przedmedycznej,

b) żywiena Seniorów.

 1. Sprawy bieżące.

Po przywitaniu i przypomnieniu protokołu z poprzedniego posiedzenia, zajęliśmy się omówieniem przygotowań do organizowanej przez Gminną Radę Seniorów wycieczki do Szczawnicy.

Trasa wycieczki została opracowana przez członka GRS – Kazimierza Kudzię i zakceptowana przez pozostałych członków.

Ogłoszenia o organizowanej wycieczce zostały rozwieszone w każdej wiosce. Podany jest plan, koszt i miejsca zgłaszania się chętnych.

Jest już bardzo dużo zgłoszeń.

Cieszy fakt, że Seniorzy akceptują tę formę relaksu proponowaną przez GRS.


Chcielibyśmy wprowadzić zwyczaj odwiedzania chorych Seniorów w szpitalach i w domach (po uprzednim uzgodnieniu) ,aby nie czuli się samotni i zapomniani. Szczera rozmowa i wsparcie innych Seniorów na pewno pomoże przetrwać trudne chwile.

Ustaliliśmy, ze realizację tego pomysłu rozpoczniemy od wizyty u naszej kolezanki, która przebywa na rehabilitacji w domu po leczeniu szpitalnym. Ustaleniem terminu wizyty zajmie się kol.Zosia Zaręba. (przyjaciółka chorej koleżanki)


Listy chętnych na planowaną gimnastykę na wsiach Gminy Maków Podhalański należy zamknąć do końca tygodnia, by przekazać je p. Burmistrzowi do 15. sierpnia, w celu ustalenia harmonogramu zajęć przed rozpoczęciem roku szkolnego.


Realizacją szkoleń zajmiemy się po rozmowie z p. Burmistrzem. Omówimy możliwości, sposoby i miejsce realizacji.


25. 08. 2016 roku o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się szkolenie członków GRS w ramach projektu „ Profesjonalne Rady Seniorów w województwie małopolskim”. Należy przynieść Statut. Szkolenie organizowane jest przez „FIO „ Celem tego projektu jest podniesienie poziomu zaangażowania społecznego i obywatelskiego osób starszych i ich obecności w polityce lokalnej i regionalnej.


Zgodnie z ustaleniami przez GRS na poprzednim spotkaniu p. Krystyna Koper oraz p. Zofia Hołda odwiedziły „Tesko” w celu uzyskania informacji z zakresu pozyskiwania od nich środków pieniężnych na cele społeczne. Panie uzyskały informację, że w tej sprawie winny zgłosić się do jednostki nadrzędnej tj. „Tesko”- Kraków, 30-347 Kraków ul. Kapelanka 54.(tel. 800 105 104).

W powyższej sprawie należy kontaktować się na początku roku kalendarzowego.


Przebieg wycieczki do Zakopanego z dnia 21 lipca zrelacjonował p. Kazimierz Kudzia.

Seniorzy zadowoleni z walorów poznawczych, radosnego nastroju i zorganizowanego ogniska.

Ta forma relaksu, to integracja poszczególnych miejscowości oraz wszystkich Seniorów Gminy.

Okazywana radość i wdzięcznośc są dla nas sygnałem, by podobnych spotkań organizować więcej.Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim


Wycieczka do Zakopanego 21 lipiec 2016 rok.

Seniorzy to bardzo aktywna grupa społeczna otwarta na nowe kontakty, chętna

do poznawania i zwiedzania ciekawych znanych i nieznanych miejsc.

W tym celu zorganizowaliśmy pierwszą w naszej kadencji.( Rozpoczęliśmy działalność w styczniu 2016 roku) wycieczkę dla Seniorów Gminy – Maków Podhalański.

Była to wycieczka do Zakopanego, która odbyła się w dniu 21 lipca 2016 roku.

Trasa wycieczki biegła przez Zawoję, Jabłonkę, Chochołów, Witów, Czarny Dunajec, Krzeptówki.

Przy przepięknej, słonecznej pogodzie mieliśmy okazję podziwiać wspaniałą panoramę Tatr oraz góralską arhitekturę.

Zatrzymaliśmy się na Krzeptówkach aby zwiedzić Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Zbudowano je jako wotum dziękczynne za uratowanie życia Ojca Świętego po zamachu 13 maja 1981 roku. Historia Sanktuarium rozpoczęła się w 1951 roku , kiedy to zbudowano kaplicę, w której odprawiano nabożeństwa na cześć Matki Bożej Fatimskiej – głoszono kazania i uczono ludzi jak wypełniać jej prośby.

Kościół zaprojektował architekt Stanisław Tylka z Zakopanego, wnętrze świątyni było budowane pod kierownictwem kś. MiroslawaDrozdka SAC- obecnego kustosza, a całą architekturę wykonali zakopiańscy górale. Rzeźbienia wykonane na każdym drewnianym elemeńcie są zachwycające. Kościół warty zobaczenia. Kolorowe witraże sprawiają, że wnętrze wygląda imponująco.

Z Krzeptówek pojechaliśmy do Zakopanego

Biorąc pod uwagę fakt, że część uczestników wycieczki była już w Zakopanem daliśmy Seniorom czas wolny. Tym samym każdy uczestnik wycieczki mógł zwiedzać Zakopane wg własnego uznania.

Część wyjechała na Gubałówkę, skąd podziwiała przepiękne Tatry, widoczne jak na dłoni przy wspaniałej, słonecznej pogodzie oraz inne atrakcje np. plażę, gdzie dzieci bawiły się w piasku a rodzice wypoczywali na leżakach. Zwiedzaliśmy Pęksów Brzyzek, na którym spoczywają zasłużeni dla Zakopanego, stary kościółek i inne zabytki.

W drodze powrotnej przejechaliśmy obok pomnika Tytusa Chałubinskiego oraz pod skoczniami gdzie podziwialismy rozbudowaną infrastrukturę.

Kolejny nasz przystanek to był Ludźmierz. Zwiedziliśmy najstarszy na Podhalu kościół Wniebowzięcia NMP. Pierwszy kościół drewniany, modrzewiowy, gontem kryty, został ufundowany przez wojewodę krakowskiego. Jednym z 3 ołtarzy była figura Matki Bożej Uśmiechniętej Gaździny Podhala.

W latach 1869 – 77 powstał w Ludźmierzu nowy kościół, murowany, istniejący do dnia dźisiejszego. Do niego przeniesiony został ołtarz wielki, z łaskami słynącą od wieków, figurą MB Ludźmierskiej. To tutaj przy figurze Matki Boskiej skupia się relgijne życie Podhala.

Koronacja cudownej figury miała miejsce 15 sierpnia 1963 roku. Dokonali jej, Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński oraz bł. Jan Paweł II, wówczas biskup krakowski Karol Wojtyła. Podczas błogosławieństwa wiernych ukoronowaną figurą Gaździny Podhala, z Jej dłoni wypadło berło, które w locie chwycił biskup Wojtyła. Ten niezwykły epizod skomentował Prymas. „No Karol, Matka Boska przekazuje Ci władzę”

Słowa te nabrały nowej wymowy, gdy wkrótce biskup Wojtyła został arcybiskupem metropolitą, następnie kardynałem i 15 lat później Papieżem.

22 lutego 2001 roku Kongregacja Kultu Bożego i Sakramentów Świętych z upoważnienia Ojca Św. bł. Jana Pawła II dokonała aktu nadania kościołowi pw. Wniebowzięcia NMP w Ludźmierzu tytułu Bazyliki Mniejszej. Fakt ten został ogłoszony 18 maja 2001 roku , w dniu 81 urodzin Papieża Polaka.

Z Bazyliki wychodzimy na przepięknie zaprojektowany i ukwiecony Maryjny Ogród Różancowy, który został ufundowany przez Podhalan z USA i Kanady, pielgrzymów, kapłanów i parafian, dla upamiętnienia modlitwy różańcowej Papieża – Polaka, podczas drugiego spotkania Papeża z Gaździną Podhala, - 7 czerwca 1997 roku, transmitowanej przez Radio Watykańskie na cały świat.

Swoją obecność w tym miejscu zaznaczyliśmy wpisem do księgi pamiątkowej znajdującej się w Bazylice, podpisując: Seniorzy Gminy Maków Podhalański.

Z Ludźmierza pojechaliśmy do Suchej Beskidzkiej i rozpaliliśmy ognisko. Przy wspólnym pieczeniu kiełbasy, przy kawie lub herbacie, gwarzyliśmy, śpiewaliśmy i poznawaliśmy się.

Miła, przyjazna i serdeczna atmosfera podczas całej wycieczki jest dla nas zachętą do organizowania kolejnych spotkań z seniorami całej gminy makowskiej.

Gminna Rada Seniorów W Makowie Podhalańskim.


29.06.2016r

W związku z przystąpieniem Gminnej Rady Seniorów w Makowie Podhalańskim do projektu „ Profesjonalne Rady Seniorów w woj. małopolskim” w dniu 29.06.2016r. w sali narad Urzędu Miejskiego zostało przeprowadzone szkolenie dla członków GRS oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Makowa Podhalańskiego, przez p. Łukasza Andzela z Fundacji „Znak”


W spotkaniu poza Gminną Radą Seniorów wzięło udział Stowarzyszenie Uniwersytetu

Trzeciego Wieku w Makowie Podhalańskim.


Tematyka szkolenia:


 1. Podstawy prawne powoływania i funkcjonowania Rady Seniorów.
 2. Lokalne dokumenty strategiczne – analiza problemów i potrzeb osób starszych, rola seniorów w ich opracowaniu i monitorowaniu oraz korzyści wynikające z przeprowadzania lokalnej diagnozy w środowisku seniorów ( przygotowanie oraz kreowanie warunków do aktywności osób starszych ).
 3. Współpraca Rady Seniorów z samorządem gminnym w praktyce, w związku z realizacją działań statutowych ( rola doradcza, opiniodawcza i inicjatywna ) oraz zasady i korzyści wynikające z dobrego planowania.
 4. Możliwości wynikające z efektywnej współpracy z młodzieżą i solidarności międzypokoleniowej w ramach Rady Seniorów na przykładzie Młodzieżowej Rady Miasta (Gminy ) i młodzieżowych organizacji pozarządowych – realizacja działań międzypokoleniowych w praktyce.
 5. Modelowe prowadzenie spotkań i działań Rady ( przepływ informacji – komunikacja wewnętrzna, wzajemna edukacja, integracja i sieciowanie, przygotowanie i planowanie, sposoby podejmowania decyzji, praca w zespole i podział pracy, testowanie pomysłów).
 6. Promowanie idei wolontariatu i aktywności społecznej wśród osób starszych w praktyce – korzyści wynikające z funkcjonowania zespołów roboczych (podział pracy) i wspierających zagospodarowanie potencjału kompetencyjnego mieszkańców gminy.
 7. Zasoby lokalne oraz informacje na temat miejsc wyszukiwania źródeł finansowania działalności seniorskiej.
 8. Wymiana doświadczeń i dobre praktyki funkcjowania Rad Seniorów z innych miejscowości


Szkolenie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze przy kateringu przygotowanym przez szkoleniowców.

Uczestnicy szkolenia podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy z Seniorami oraz pytali o sprawy ich nurtujące.Uzyskiwali obszerne wyjaśnienia i porady.

Wspólna rozmowa przyczyniła się do lepszego zrozumienia naszych zadań.

Spotkanie zakończyło się zapewnieniem, że zawsze w razie potrzeby uzyskamy wsparcie i pomoc.


Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim
Na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2016 roku Gminna Rada Seniorów poruszyła następującą tematykę. 1. Organizacja wycieczki do Zakopanego.
 2. Zorganizowanie grup seniorów chętnych do uczęszczania na zajęcia gimnastyczne w poszczególnych wioskach Gminy – Maków Podhalański.
 3. Dyskusja nad wnioskiem Seniorów z Żarnówki dotyczącym szkolenia przedmedycznego.
 4. Praktyczna profilaktyka zdrowia – wykłady z zakresu chorób typowych dla osób starszych.
 5. Pozyskiwanie środków na działalność GRS od zakładów działających w gminie – na podstawie propozycji otrzymanej na szkoleniu w związku z realizacją projektu „ Profesjonalne Rady Seniorów w woj. małopolskim”.
 6. Sprawy bieżące.


Spotkanie rozpoczęliśmy od analizy przygotowań do organizowanej wycieczki do Zakopanego.

Po krótkiej analizie stwierdziliśmy, że wszystko toczy się w należytym tempie. Informacja o planowanej wycieczce na dzień 21. 07. 2016 r. została ogłoszona w kościołach, zostały rozwieszone plakaty informujące o harmonogramie i terminie wycieczki oraz o miejscu zapisywania się. Dograne są również sprawy związane z kateringiem na ognisko, które będzie miało miejsce po zakończonej wycieczce. Trasa wycieczki została również zamieszczona na naszej zakładce, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Na zakładce została również zamieszczona infomacja o innych planowanych wycieczkach.


Gimnastyka dla Seniorow prowadzona w Makowie Podh. cieszy się dużym powodzeniem.

Biorąc pod uwagę ten fakt chcielibyśmy, by rozszerzyć tego rodzaju zajęcia na wioski gminy Maków Podhalański. W związku z tym członkowie GRS wyznaczeni do kontaktów z poszczególnymi wioskami robią listy chętnych do wzięcia udziału w organizowanych zajęciach. Poszczególne wioski jeszcze się nie zorganizowały (okres wakacyjny, wczasy itp)wobec tego termin zapisywania przesuwamy do końca miesiąca

Utworzone listy chętnych przekażemy p.Burmistrzowi do dalszej realizacji.


Wpłynęła prośba od seniorów z Żarnówki aby przeprowadzić szkolenie z zakresu pomocy przedmedycznej. W związku z tym skierujemy w tej sprawie prośbę do p. Burmistrza Makowa Podhalańskiego.


Gminna Rada Seniorów proponuje ,by zorganizować wykłady na temat „Praktyczna profilaktyka zdrowia z/z chorób typowych dla wieku podeszłego”. W tej sprawie również zwrócimy się do p.Burmistrza Makowa P. o akceptację przedsięwzięcia i o ewentualne dofinansowanie.


P. Krystyna Koper poinformowala , że w związku z sugestią uzyskaną od przedstawiciela Fundacji „Znak”na szkoleniu w dniu 29.06. 2016 r, w sprawie możliwosci uzyskania wsparcia

od sponsorów pójdzie z koleżanką p Z. Hołda do „ Tesco”.by uzyskać szczegółowe informacje.


Zakończyliśmy posiedzenie przypomnieniem, że wycieczka do Zakopanego to 21. 07. 2016 rok.Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim.Terminy dyżurów na drugie półrocze 2016 rokupełnionych przez członków

Gminnej Rady Seniorów w Makowie Podhalańskim
w pokoju nr 17 Urzędu Miejskiego,

w godz. 12.30 – 14.00. ,w każdą środę.


1. Bryndza Szczepan …................................ 06 lipca 2016 roku.
2. Zaręba Zofia …......................................... 13 lipca 2016 roku.
3. Koper Krystyna …..................................... 20 lipca 2016 roku.
4. Kudzia Kazimierz ….................................. 27 lipca 2016 roku.
5. Kulak Stanisława …................................... 03 sierpnia 2016 roku.
6. Kudzia Kazimierz …................................ 10 sierpnia 2016 roku.
7. Zaręba Zofia …........................................... 17 sierpnia 2016 roku.
8. Koper Krystyna …...................................... 24 sierpnia 2016 roku.
9. Hołda Zofia …............................................ 31 sierpnia 2016 roku.
10. Bryndza Szczepan ….................................. 07 września 2016 roku.
11. Pyka Maria …............................................. 14 września 2016 roku.
12. Świstek Magdalena …................................ 21 września 2016 roku.
13. Kulak Stanisława …................................... 28 września 2016 roku.
14. Kudzia Kazimierz ….................................. 05 października 2016 roku.
15. Zaręba Zofia ….......................................... 12 października 2016 roku.
16. Koper Krystyna …..................................... 19 października 2016 roku.
17. Hołda Zofia …........................................... 26 października 2016 roku.
18. Pyka Maria …............................................ 02 listopada 2016 roku.
19. Świstek Magdalena …............................... 09 listopada 2016 roku.
20. Kulak Stanisława ….................................. 16 listopada 2016 roku.
21. Kudzia Kazimierz …................................. 23 listopada 2016 roku.
22. Zaręba Zofia ….......................................... 30 listopada 2016 roku.
23. Koper Krystyna …...................................... 07 grudnia 2016 roku.
24. Hołda Zofia …............................................ 14 grudnia 2016 roku.
25. Pyka Maria …............................................. 21 grudnia 2016 roku.
26. Świstek Magdalena …................................ 28 grudnia 2016 roku.


Gminna Rada Seniorów w Makowie Podhalańskim