GMINNY PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI
ANKIETA


Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że od grudnia 2017 kontrolowane są systemy grzewcze w budynkach mieszkalnych. Inspektorzy Urzędu sprawdzają: typ zamontowanego kotła, rodzaj i jakość spalanego paliwa, ogólne wyposażenie kotłowni oraz sposób magazynowania opału.

W wyniku dotychczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W najbliższym czasie planowane są kolejne kontrole kotłowni.

Przypominamy, że zgodnie z tzw. „uchwałą antysmogową” obowiązującą na obszarze naszego województwa, od 1 lipca 2017 w kotłowniach można montować jedynie ekologiczne kotły 5 klasy i spełniające wymagania dyrektywy unijnej ekoprojektu (ecodesing), z automatycznym podawaniem paliwa.

Natomiast ta sama uchwała mówi, iż po 1 stycznia 2027 r. budynki będzie można ogrzewać jedynie kotłem ekologicznym spełniającym wymagania dyrektywy unijnej ekoprojektu (ecodesign).

Jednocześnie Burmistrz Makowa Podhalańskiego zachęca wszystkich mieszkańców naszej gminy posiadających stare kotły do udziału w programie ich wymiany na kotły zgodne z wymaganiami uchwały antysmogowej. 

W tym celu prosimy o złożenie wniosku lub kontakt z Urzędem Miejskim – pok. nr 18 , tel. 33 8749735.WNIOSEKo udział w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Maków Podhalański 2015 - 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku”


Przedłużenie terminu składania ankiet OZE

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką Odnawialnych Źródeł Energii termin ostateczny termin zbierania ankiet dotyczących montażu instalacji OZE w gospodarstwach domowych zostaje wydłużony do 

13.10.2017 r. (piątek) włącznie.

Po zakończeniu zbierania ankiet kwalifikacyjnych odbędzie się wizyta inspekcyjna na obiekcie, o której każdy mieszkaniec zostanie uprzednio poinformowany. Efektem wizyty inspekcyjnej będzie opracowany na potrzeby projektu audyt.


Ankieta online - papierowa - Maków Podhalański

Prezentacja Maków Podhalański - Spotkanie z mieszkańcamiOD 1 LIPCA 2017 R. WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY  

UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAŁOPOLSKI

Burmistrz Gminy Maków Podhalański informuje, że z dniem 1 lipca 2017 r. wchodzą w życie przepisy uchwały antysmogowej dla Małopolski i zaczyna obowiązywać zakaz spalania paliw niskiej jakości; mułów i flotów węglowych oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%. Wszystkie nowo eksploatowane kotły, piece i kominki powinny spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej.WYMAGANIA CO DO JAKOŚCI STOSOWANYCH PALIW  

Od 1 lipca 2017  roku w całej Małopolsce obowiązuje  zakaz stosowania mułów i flotów węglowych.  Te frakcje to właściwie odpady węglowe – drobny pył węglowy o ziarnach do 3 mm, który zawiera duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń, decydujących o dużej emisji przy jego spalaniu. Wprowadzony zostaje zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%.  Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane - jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe.  

OBECNIE UŻYTKOWANE KOTŁY GRZEWCZE

Do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.

Do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły, które obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne , czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Mieszkańcy będą mieli  na ich wymianę 10 lat .

Kotły spełniające  wymagania klasy 5  według normy PN-EN 303-5:2012, które są już eksploatowane lub zostaną zainstalowane do końca czerwca 2017 roku, będą mogły być użytkowane do końca swojej żywotności.

NOWE KOTŁY GRZEWCZE I KOMINKI

Od 1 lipca 2017 roku będzie możliwa eksploatacja nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno, spełniającego wymogi ekoprojektu, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/EC(WE).

Lista kotłów spełniających wymogi  ekoprojektu znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod linkiem:  

http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy, będą  zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu .

NOWO INSTALOWANE KOMINKI

Od 1 lipca 2017 roku  nowo instalowane kominki  (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne „kozy”) muszą  spełniać wymagania ekoprojektu . Dotyczy to również sytuacji instalowania kominka w istniejących budynkach np. w ramach wymiany na nowy.

Od 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%.

Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie  co najmniej 80%, od 2023 roku będą musiały zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu  do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

Mieszkańcy, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania np. gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadzi żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń. Gdyby chcieli jednak zrezygnować z obecnego ogrzewania na rzecz węgla lub drewna, będą zobowiązani od razu zainstalować nowoczesny kocioł, spełniający wymagania ekoprojektu określone w unijnych rozporządzeniach.

Małopolska jest pierwszym regionem w Polsce, w którym przyjęto regulacje antysmogowe na poziomie całego województwa.

Więcej:


UCHWAŁA NR XXXII/452/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw .

https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisk...
Niskoemisyjne urządzenia grzewcze na paliwa stałe:

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” 


więcej : https://www.wfos.krakow.pl/wyniki-naboru-wnioskow-...Informacja PONE-2017

Uchwała.XV.124.2016

http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach programu PONE 2017

Lista osób, które wymieniły kotły w 2016 r. z dofinansowaniem w ramach zadania inwestycyjnego 
pn.: „Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Maków Podhalański w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW 2017r. PONE 
Niskoemisyjne urządzenia grzewcze na paliwa stałe w województwie małopolskim

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW 2017r. PONERegulamin PONEWniosek mieszkańca - PONE