Kiedy śmieci - aplikacja


Aplikacja "Kiedy śmieci" umożliwia przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach gminy Maków Podhalański, zawiera informacje o zasadach segregacji odpadów, terminach płatności za odpady, informacje o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).


Aplikacja może przypomnieć także o terminie odbioru odpadów. Mieszkaniec sam może zdecydować, na ile wcześniej chce otrzymać powiadomienie.  Aplikacja dostępna jest na platformie Google Play i AppStore. Jest anonimowa i nie pobiera żadnych danych.Kiedy śmieci - aplikacja


Aplikacja jest na etapie wdrażania – ewentualne uwagi lub sugestie dotyczące działania aplikacji prosimy przesyłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: srodowisko@makow-podhalanski.pl.