Kontakty i adresy

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim

ul. Szpitalna 3

34-220 Maków Podhalański

tel. 33 874 97 00

faks 33 874 97 51

Oficjały adres poczty elektronicznej do kontaktu w sprawach urzędowych:
urzad@makow-podhalanski.pl

Deklaracje i politykiGodziny pracy Urzędu:

poniedziałek:   7:15 - 15:15
wtorek:   7:15 - 15:15
środa:   7:15 - 15:15
czwartek:   7:15 - 15:15
piątek:   7:15 - 15:15


Numer kont bankowych na:

- podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny,

- wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- wpisy i zmiany wpisów w ewidencji działalności gospodarczej

Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/Maków Podhalański

Nr: 09 87990001 0010 0100 0114 0026

 
 
- na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/ Maków Podhalański

nr: 44 87990001 0010 0100 0114 0075

  


Numery telefoniczne wewnętrzne:

Nr wewn.

Nr
bezpośredni

Pokój

Zakres spraw

20

33 874 97 20
33 874 97 41

 

Biuro obsługi

24

33 874 97 24

19

Sekretariat Burmistrza


Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich

Nr wewn. Nr
bezpośredni
Pokój Zakres spraw

27

33 874 97 34

10

Sekretarz Gminy, Kierownik referatu

40

33 874 97 26

11

Zastępca Kierownika - sprawy dotyczące kadr, sprawy dot. nadzoru nad jednostkami OSP

40

33 874 97 40

13

sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych

21

33 874 97 21

2

sprawy dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych

24

974 97 20

 

sprawy dotyczące działalności gospodarczej


Referat Gospodarki Komunalnej

Nr wewn. Nr
bezpośredni
Pokój Zakres spraw

42

33 874 97 42

22

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
- sprawy dotyczące inwestycji

-sprawy dotyczące ochrony środowiska i rolnictwa

43

33 874 97 43

21

- sprawy dotyczące inwestycji

- sprawy dotyczące BHP

- zamówienia publiczne

46

33 874 97 46

20

- sprawy dotyczące gospodarki przestrzennej

- sprawy dotyczące mienia komunalnego


Referat Finansowy

Nr wewn. Nr
bezpośredni
Pokój Zakres spraw

60

33 874 97 60

14

Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego

28

33 874 97 28

3

Zastępca Kierownika - sprawy dotyczące księgowości budżetowej

22

33 874 97 22

9

sprawy podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego

29

33 874 97 29

5

księgowość budżetowa

33

33 874 97 33

8

sprawy dotyczące księgowości podatkowej i opłaty za gospodarowanie odpadami

32

33 874 97 32

kasa

Kasa, sprawy dotyczące podatków od środków transportowych


Referat Promocji i Rozwoju

Nr wewn. Nr
bezpośredni
Pokój Zakres spraw

18

33 874 97 35

18

Sprawy związane z zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem środków zewnętrznych przez gminę, bhp

17

33 874 97 27

17

Sprawy związane z transportem gminnym, działalnością gospodarczą

16

33 874 97 36

16

Informatyk

12

33 874 97 40

12

Archiwum zakładowe, organizacje pozarządowe


Gminny Zarząd Placówek Oświatowych

Nr wewn. Nr
bezpośredni
Pokój Zakres spraw

37

33 874 97 55

16

Dyrektor Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych

54

33 874 97 54

25

sprawy dotyczące płac oświaty oraz kadr i administracji oświaty

53

33 874 97 53

23

sprawy związane z księgowością oświaty

45

33 874 97 45

26

sprawy socjalno-oświatowe

 

Urząd Stanu Cywilnego

Nr wewn. Nr
bezpośredni
Pokój Zakres spraw

25

33 874 97 25

1

Kierownik Urzędu Stanu CywilnegoJarosław Myślak Inspektor Ochrony Danych Osobowych iod@makow-podhalanski.pl 


Przydatne informacje - telefony

BIBLIOTEKA , IZBA REGIONALNA
ul. 3 Maja 24, tel. 33/877-13-41

MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIA
ul. Kościuszki 11, tel. 33/877-18-17

KOMISARIAT POLICJI
ul. Kolejowa 8, tel. 33/877-12-07

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
ul. Kościuszki 2, tel. 33/877-12-98

SZPITAL W MAKOWIE P.
os. Tysiąclecia 17, tel. 33/877-10-01

ZAKŁAD DŁUGOTERMINOWEJ

OPIEKI MEDYCZNEJ (SZPITAL KOLEJOWY)
ul. Żeromskiego, tel. 33/877-12-51

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p.w. PRZEMIENIENIA PANSKIEGO
ul. Kościelna 14, tel. 33/877-11-20

URZĄD POCZTOWY
Rynek 7, tel. 33/877-16-04

BANK PKO BP
ul. 3 Maja 11, tel. 33/877-21-47

BANK SPÓŁDZIELCZY
ul. 3 Maja 6, tel. 33/877-11-19

BANKOMAT PEKAO S.A.
Rynek Maków Podhalański