Kontakty i adresy

Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim

Centrala
(33) 874 97 00

fax (33) 874 97 51

adres poczty elektronicznej:  urzad@makow-podhalanski.pl

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek.,wtorek,środa , czwartek , piątek 7:15 - 15:15

Numer konta bankowego:

- podatek od środków transportowych,

- podatek rolny

- podatek leśny

- wpływy za korzystanie z zezwoleń z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpisy i zmiany wpisów w ewidencji działalności gospodarczej

Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/Maków Podhalański

09879900010010010001140026 Numery telefoniczne wewnętrzne:

Nr wewn.

Nr
bezpośredni

Pokój

Zakres spraw

20

874 97 20
874 97 41

Biuro obsługi

24

874 97 24

19

Sekretariat Burmistrza

Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich

27

874 97 34

10

Sekretarz Gminy, Kierownik referatu

40

874 97 26

11

Zastępca Kierownika - sprawy dotyczące kadr,  sprawy dot. nadzoru  nad jednostakmi OSP

40

874 97 40

13

sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych

21

874 97 21

2

sprawy dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych

24

974 97 20


sprawy dotyczące działalności gospodarczej

         Urząd Stanu Cywilnego

25 

874 97 25

1

          Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

   Referat Gospodarki Komunalnej

  42 

874 97 42

  22

                              Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 
                     - sprawy dotyczące inwestycji

                           -sprawy dotyczące ochrony środowiska i rolnictwa     

  43 

874 97 43

  21

          - sprawy dotyczące inwestycji

        - sprawy dotyczące BHP

       - zamówienia publiczne

  46 

874 97 46

  20

                     - sprawy dotyczące gospodarki przestrzennej

            - sprawy dotyczące mienia komunalnego

  Referat Finansowy


874 97 28

3

Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego

  30  

874 97 30

6

  Zastępca Kierownika - sprawy dotyczące księgowości budżetowej

  22 

874 97 22

9

 sprawy podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego  sprawy dotyczące podatków od środków transportowych

  29 

874 97 29

5

księgowość budżetowa

  33 

874 97 33

8

sprawy dotyczące księgowości podatkowej i śmieciowej

  32 

874 97 32

kasa

kasa

 Gminny Zarząd Placówek Oświatowych

  37 

874 97 55

      16

                 Dyrektor Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych

  54 

874 97 54

25

sprawy dotyczące płac oświaty oraz kadr i administracji oświaty

  53 

874 97 53

23

                                 sprawy związane z księgowością oświaty

  45 

874 97 45

26

                             sprawy socjalno oświatowe                   Jarosław Myślak Inspektor Ochrony Danych Osobowych iod@makow-podhalanski.pl


Przydatne informacje - telefony

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim
ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański,
tel. 33-877-15-08, fax. 33-877-15-22
e-mail:  urzad@makow-podhalanski.pl

www.makow-podhalanski.pl


BIBLIOTEKA , IZBA REGIONALNA
ul. 3 Maja 24, tel. 33/877-13-41

MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIA
ul. Kościuszki 11, tel. 33/877-18-17

KOMISARIAT POLICJI
ul. Kolejowa 8, tel. 33/877-12-07

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
ul. Kościuszki 2, tel. 33/877-12-98

SZPITAL W MAKOWIE P.
os. Tysiąclecia 17, tel. 33/877-10-01

ZAKŁAD DŁUGOTERMINOWEJ

OPIEKI MEDYCZNEJ (SZPITAL KOLEJOWY)
ul. Żeromskiego, tel. 33/877-12-51

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p.w. PRZEMIENIENIA PANSKIEGO
ul. Kościelna 14, tel. 33/877-11-20

URZĄD POCZTOWY
Rynek 7, tel. 33/877-16-04

BANK PKO BP
ul. 3 Maja 11, tel. 33/877-21-47

BANK SPÓŁDZIELCZY
ul. 3 Maja 6, tel. 33/877-11-19

BANKOMAT PEKAO S.A.
rynek Maków Podhalański