KORONAWIRUS - INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW


Infolinii dla Seniorów


Szanowni Mieszkańcy Gminy Maków Podhalański

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronowirusa, zwracam się z prośbą o – w miarę możliwości – ograniczenia bądź odroczenie załatwiania spraw osobiście w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim i innych gminnych jednostkach organizacyjnych.

Ponieważ zbliża się termin uiszczania opłat i podatków na rzecz Gminy, proponuję także, aby w miarę możliwości dokonywać je przelewami, np. poprzez systemy bankowości elektronicznej.

Informuję także, że wiele spraw można omówić, a nawet załatwić przez telefon, a także drogą e-mailem ( urzad@makow-podhalanski.pl) lub przez e-PUAP.

Zapewniam Państwa, że Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim pracuje normalnie i wszyscy pracownicy są do Państwa dyspozycji w każdej sprawie.

Niemniej jednak zmniejszenie intensywności osobistych kontaktów może przyczynić się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby.

Jednocześnie zwracam się do Wszystkich przebywających w ostatnim czasie na terenie państw, dotkniętych zakażeniem koronowirusem o dostosowanie się do obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i poddanie się domowej kwarantannie.



Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.

Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00.

W celu rozpowszechnienia powyższej informacji, zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie jej na stronie internetowej Państwa Urzędu.

Jednocześnie informuję, iż skontaktujemy się z placówką GOPS działającą w Państwa Gminie, gdy pojawi się:

1.  kwestia dotycząca udzielania pomocy osobom starszym należąca do zadań realizowanych przez gminne ośrodki pomocy społecznej

2.  lub inne sprawy, które należą do zadań gmin.

Łączę wyrazy szacunku

Sylwia Zegar

Oddział do Spraw Obsługi Protokolarnej
i Współpracy z Instytucjami

Biuro Wojewody

12 392 1413, 609 430 688





Komunikat Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z rosnącym ryzykiem zakażeń koronawirusem oraz wciąż nowo pojawiającymi się przypadkami osób zarażonych w naszym kraju, jak również mając na uwadze procedury zachowawcze wprowadzone przez Polski Rząd (decyzja o zamknięciu placówek oświatowych, odwoływanie imprez masowych, itd.) w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, informuje się, że w dniach  od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. Urząd  Miejski w Makowie Podhalańskim nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi klientów.

Od dnia 16 marca 2020 r. (tj. poniedziałek) załatwiane osobiście będą tylko sprawy pilne. W celu załatwienia najpilniejszych spraw należy skontaktować się telefonicznie pod nr tel. (33) 8749700, 8749741.

Urząd Stanu Cywilnego prowadził będzie tylko rejestrację urodzeń, zgonów,  tel. kontaktowy (33) 8749725 pok. nr 1

Wszystkie inne sprawy załatwiać należy za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (posiadając konto na www.epuap.gov.pl można korzystać z elektronicznych usług, wysyłając wnioski do urzędu, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym). Przypominamy, że wszelkie druki i wnioski dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Makowie PodhalańskimUrzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim

Przypominamy także, że wpłat z tytułu podatków, odpadów należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe podane na decyzjach i zawiadomieniach w sprawie określenia ich wysokości. Z tytułu innych opłat zapłaty należy dokonywać przelewem na rachunki bankowe Urzędu podane na stronie www.

Apelujemy również, by zachować zdrowy rozsądek oraz podstawowe zasady ostrożności. Pamiętajmy, by dzieci i osoby starsze pozostały w domach, a każdy mieszkaniec pamiętał o unikaniu miejsc, gdzie znajdują się największe skupiska ludzi.

Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Wszelkie informacje o koronawirusie znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/zdrowie



Szanowni Państwo !

Premier zadecydował o zawieszeniu zajęć i zamknięciu placówek oświatowych.

Jako obywatele jesteśmy zobowiązani przestrzegać wszelkich zaleceń służb administracji rządowej. Przez najbliższe dni a być może i tygodnie będziemy musieli zachować szczególną ostrożność.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za siebie oraz innych. Niestety Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Suchej Beskidzkiej otrzymuje niepokojące sygnały o braku odpowiedzialności rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży. Spotkania towarzyskie, zabawy dzieci na placach zabaw, beztroskie wędrówki w grupach po ulicach i osiedlach, beztroskie wyjścia na zakupy.

Czas zawieszenia zajęć nie jest dodatkowym czasem wolnym od nauki. Wszystkie szkoły prowadzą e-nauczanie. Każdy nauczyciel dba o realizację podstawy programowej. Uruchomiono dla uczniów portale edukacyjne, e-podręczniki, na stronach oke codziennie ukazują się zadania i testy dla ósmoklasistów. Rodziców i opiekunów proszę o dopilnowanie, aby dzieci i młodzież pozostali w domach i uczestniczyli w zdalnym nauczaniu.

Wszystkich Państwa proszę o odpowiedzialność. Proszę ograniczyć do minimum wyjścia z domów w celu realizacji najniezbędniejszych sprawunków.



Proszę zwróćcie Państwo uwagę na osoby samotne i starsze. Seniorzy bowiem są najbardziej podatni na zarażenie. Jeżeli jest to możliwe wesprzyjcie ich w codziennych zakupach.

Szczególnie apeluję do osób powracających z zagranicy, by w trosce o swoje życie, życie najbliższych i przypadkowo spotykanych osób przestrzegały zasad zalecanej kwarantanny.

Bardzo proszę, by wszystkie zalecenia i wytyczne traktować poważnie.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego

                   Paweł Sala



Wszystkie osoby wracające z zagranicy są zobligowane do kontaktu telefonicznego ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Suchej Beskidzkiej tel. alarmowy czynny całą dobę 572 340 411, INFOLINIA NFZ 800 190 590, instytucje udzielą wskazówek co do dalszego postępowania.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Paweł Sala


W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. "Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem". W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz4 zadania do wykonania.By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.

Materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/