Umiem pływać
„Umiem pływać” w szkołach makowskiej gminy


Kolejny raz nasza Gmina przystąpiła do projektu„umiem pływać” i otrzymała od Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie na realizację w 2018 roku zajęć nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Całkowity koszt realizacji zadania to 32 470 złotych. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało naszej Gminie dofinansowanie w kwocie 16 235 złotych tj. 50% planowanych kosztów realizacji zadania, natomiast pozostała kwota, czyli 16 235 zł pochodzi ze środków własnych budżetu Gminy Maków Podhalański.

W roku szkolnym 2018/2019 w programie „umiem pływać”będzie uczestniczyło 95 uczniów klas III z Makowa Podhalańskiego, Białki, Grzechyni, Juszczyna i Żarnówki. Zostali oni podzieleni na 15-osobowe grupy. Każda grupa weźmie udział w dziesięciu zajęciach na basenie, trwających jednorazowo 2 godziny lekcyjne.

Celem projektu jest nabycie przez uczestników podstawowych technik pływania, profilaktyka wad postawy i zachęta do aktywnego spędzenia wolnego czasu. Zadanie będzie trwało od 10 września 2018roku do 07 grudnia 2018roku.

W ramach projektu zapewniony jest wstęp na basen, opieka instruktora, koszty związane z transportem oraz ubezpieczenie uczestników zajęć. Do tej pory z projektu skorzystało 826 trzecioklasistów.

Informacji na temat projektu udziela Ewa Madej – dyrektor Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych w Makowie Podhalańskim, tel. 33 874 97 55