Termomodernizacja

http://eog.makow-podhalanski.pl/

Kontakt:

Gmina Maków Podhalański

ul. Szpitalna 3

34-220 Maków Podhalański

tel: 33874 97 00

e-mail : urzad@makow-podhalanski.pl

Więcej informacji o MF EOG można znaleźć na:
• stronie oficjalnego serwisu funduszy EOG w języku angielskim: http://eeagrants.org/
• stronie oficjalnego serwisu funduszy EOG w języku polskim: http://www.eog.gov.pl/
• stronie Ministerstwa Środowiska (Operator Programu PL04): http://www.mos.gov.pl/
•stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (instytucja bezpośrednio nadzorująca Projekt): http://www.nfosigw.gov.pl/

Postęp prac zadania Programu PL04: lipiec – sierpień 2016.

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje o postępie prac realizacji Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, realizowanych na terenie Gminy Maków Podhalański związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w miesiącach lipiec i sierpień 2016.
Budynki które zostały objęte programem termomodernizacji:
1. Zespół Szkół w Białce
2. Szkoła Podstawowa w Żarnówce
3. Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim
4. Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim

W Szkole Podstawowej w Żarnówce wykonano:
Zakończono prace modernizacji kotłowni dla Szkoły oraz pomieszczeń mieszkalnych, wykonano wymianę instalacji c.o. w pomieszczeniach mieszkalnych wraz z próbą szczelności dla całego zadania. Zamontowany został nowy komin do kotłowni gazowej. Obecnie trwają prace przy zamontowaniu zbiornika na gaz dzięki czemu zostanie podniesiony efekt ekologiczny zadania.W Urzędzie Miejskim wykonano:
Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu, dokonano próby wytrzymałościowej ścian po okładzinę klinkierową, w celu podniesienia stawianego celu zadania dokonano wymiany drzwi wejściowych. Pomimo trudności spowodowanych nagłymi zmianami pogody – silne opady deszczu oraz gwałtowne burze, wykonano prace z wykończeniowe z okładziny klinkierowej „Paderewianum” oraz tynku silikonowego. Wykonano wykończenia z blachy nierdzewnej powlekanej pomiędzy oknami na piętrach. 
Założeniem projektowym przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych było oprócz osiągnięcia stawianych efektów oszczędnościowych programu PL04, nadanie właściwego wizerunku budynku administracji samorządowej.W Zespole Szkół w Białce wykonano:
Modernizacji oraz sprawdzenia szczelności instalacji centralnego ogrzewania oraz montażu lamp wewnętrznych i ocieplenia stropów.