Zimowe Utrzymanie Dróg


Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim podaje  do wiadomości informację na temat zimowego utrzymania  dróg na terenie  gminy Maków Podhalański.


1. Zadanie  z zakresu Zimowego Utrzymania Dróg (Z.U.D) będących w administracji  Gminy,  w sezonie zimy 2018/2019 wykonuje firma TRANS-WAG Wacław Waląg z Juszczyna. Prowadzenie akcji Z.U.D. koordynuje Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, tel. 33 8749742.


2. Zadanie z zakresu Zimowego Utrzymania Dróg  (Z.U.D) powiatowych na terenie naszej Gminy, tj.:

a) droga powiatowa K1688  Maków  - Żarnówka - Wieprzec - Kojszówka

b) droga powiatowa K1691 Skawica - Warty - juszczyn

c) droga powiatowa  K1690 Maków  - Grzechynia - Zawoja

d) droga powiatowa K1687 Wieprzec - Skomielna Czarna

wykonuje firma Trans-Camion Dariusz Hanusiak Sp.j., 32-436 Tokarnia, tel. 12 27-47-039

e) droga powiatowa K1715 ul. Za Wodą

f) droga powiatowa K1714 ul. Kościelna - os. Makowska Góra

g) droga powiatowa Skawica - Rotnia - Juszczyn

Koordynację, nadzór i kontrolę zimowego utrzymania dróg powiatowych prowadzi Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, tel. 33 875-79-22, dyżur całodobowy: 730 055 245.

Bezpośredni wykonawca zimowego utrzymania dróg powiatowych:

Firma Transportowo – Usługowa Andrzej Jasica, tel. 504 168 236, 33 874 76 12


3. DROGA WOJEWÓDZKA: Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, ul. Drogowców 2 telefon dyżurny: 12 272 17 88, dyżur całodobowy: 33 877 52 80 Bezpośredni wykonawca zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej: P.U.H.P DROGBUD inż. Kazimierz Sobaniak, 34 – 222 Zawoja 1970, tel. 33 877 50 62


4. Zadanie  z zakresu Zimowego Utrzymania Dróg (Z.U.D.) krajowych, tj. droga krajowa nr 28 obejmująca ul. Wolności, ul. 3 Maja, główną drogę w Białce (od Makowa do Juszczyna), Juszczynie i Kojszówce, koordynowana jest przez Rejon Dróg GDDKiA Wadowice, tel. 33 873-77-37