WARTO ZOBACZYĆ

KOŚCIÓŁ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM


Godnym polecenia jest odwiedzenie znajdującego się w Makowie Podhalańskim Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin, które swój obecny późnoklasycystyczny wygląd zawdzięcza przebudowie wykonanej w latach 1826-28. Obecny kościół został konsekrowany w 1833r. pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Znajduje się tu cieszący się szczególną czcią wiernych XVI-wieczny obraz Matki Bożej Królowej Opiekunki Rodzin, który namalowany jest temperą na podkładzie kredowym położonym na desce lipowej. Został on ukoronowany przez Papieża Jana Pawła II w 1979 roku podczas jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny.

Warto zwrócić uwagę na klasycystyczną ambonę oraz dwa ołtarze boczne: Bractwa Cierniowej Korony z barokowym krucyfiksem z XVII w. oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa z rzeźbą tyrolską z XIX w.


MAŁA ARCHITEKTURA SAKRALNA


W każdej z miejscowości leżących na terenie gminy napotkać można wiele kaplic, kapliczek, przydrożnych figur i krzyży.

Jednym z najcenniejszych obiektów jest Figura Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia znajdująca się w Rynku w Makowie Podhalańskim, stojąca na kolumnie i wykonana w stylu wczesnego baroku, pochodząca z XVIII wieku. U jej stóp mieszkańcy Makowa odprawiali wielokrotnie z pozytywnym skutkiem błagalne i dziękczynne nabożeństwa, gdy nad miastem zawisła groźba klęsk żywiołowych lub epidemii.


Ciekawym obiektem, który można zobaczyć w Makowie P. przy ul. 3 Maja, jest mu­rowana Kaplica Filasowa pochodząca z 1845 roku. Wznie­siona została przez małżeństwo Jana Kan-tego i Reginę Filasów. Swym kszta­łtem przypomina prezbiterium ko­ścioła parafialnego.


Przy drodze nr 957 w Białce znajduje się ciekawa murowana kapliczka domkowa z XIX w., kolejna kapliczka p.w. Matki Bożej Królowej Polski z XIX w. przy drodze nr 28.

W miejscowości Grzechynia warto zatrzymać się przy kapliczce pochodzącej z 1778 roku, przedstawiającej postać Chrystusa Upadającego pod Krzyżem. Znajduje się ona obok kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej (nad osiedlem Mędralówka). Na osiedlu Tatarówka można zobaczyć figurę św. Józefa, której powstanie datuje się na ok. 1900 rok.

Wśród zabytków Juszczyna należy wymienić muro­waną kaplicę z kamienną figurą Chrystusa Upadającego pod Krzyżem z l poł. XIX wieku oraz figurę przydrożną - posąg Chrystusa Ecce Homo z 1846 roku.

W Kojszówce zobaczyć można murowaną kapliczkę domkową z kamienną rzeźbą Chrystusa Upadającego pod Krzyżem z 1 poł. XIX wieku oraz kamienną figurę Chrystusa Nazareńskiego z 1848 roku.

Nieopodal kościoła w Żarnówce znajduje się murowana kaplica kryta gontowym dachem wystawiona pod koniec XVIII w. Nad wejściem zobaczyć można ludową płaskorzeźbę św. Floriana. Na dachu widnieje ośmioboczna latarnia i sygnatura odlana w 1793 r. w Bańskiej Bystrzycy. Warto także zwrócić uwagę na znajdującą sie niedaleko remizy OSP kamienną figurę Chrystusa Nazareńskiego z 1828 r.


DZWONNICA LORETAŃSKA


W górnej części miejscowości Grzechynia na osiedlu Działówka warto obejrzeć drewnianą dzwonnicę loretańską, zrekonstruowaną po pożarze na podstawie wcześniejszej pochodzącej z XIX wieku. W jej wnętrzu umieszczony został dzwon "św. Kazimierz" ufundowany ku czci śp. ks. Kazimierza Jancarza (1947-1993) kapelana nowohuckiej "Solidarności", którego grób znajduje się na cmentarzu parafialnym w Makowie Podhalańskim. We wnęce dzwonnicy zamieszczona jest rzeźba Pana Jezusa Frasobliwego.


IZBA REGIONALNA


Warto zainteresować się także eksponatami zgromadzonymi w zlokalizowanej w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim Izbie Regionalnej.

Izba powstała z inicjatywy Emila Wacyka i Kazimierza Stopy. Składa się z trzech pomieszczeń, w których umieszczono wystawę eksponatów związanych z miastem i gminą Maków Podhalański.
W pierwszej sali zwiedzający zapoznać się mogą z dawnymi przedmiotami domowego użytku oraz pracami twórców ludowych, m.in. rzeźbą, obrazami, drewnianymi zabawkami oraz okazami unikalnych białych haftów makowskich.
Ekspozycja w drugim pomieszczeniu poświęcona jest wydarzeniom II wojny światowej. Odnaleźć tam można nazwiska mieszkańców Makowa zamordowanych przez gestapo, liczne listy z tamtego okresu, mundury i pamiątki, zdjęcia żołnierzy AK z Makowa itd.
W trzeciej Sali obejrzeć można przedmioty i dokumenty dotyczące historii miasta – kościoła, straży, szkół, rady miejskiej.

ZABYTKOWA ZABUDOWA MIEJSKA


W Makowie P. zachowało się kilka murowanych budynków użyteczności publicznej pochodzących z końca XIX w. W makowskim Rynku zobaczyć można gmach dawnego magistratu po­chodzący z 1898 roku. Nieopodal mieści się budynek dawnej Krajowej Szkoły Hafciarskiej (obecny Zespół Szkół) postawiony w 1896 r. Warto również zwrócić uwagę na budynek z 1893 r. znajdujący się na ul. 3 Maja - obecną siedzibę Banku Spółdzielczego.WARTO ZAZNAJOMIĆ SIĘ


ZESPOŁY REGIONALNE


Na terenie gminy działa kilka zespołów prezentujących pieśni, tańce i obrzędy charakterystyczne głównie dla górali babiogórskich.

Kontynuatorem tradycji folklorystycznych w Makowie Podhalańskim jest działający od 1983 roku przy makowskim Domu Kultury Zespół Regionalny „Babiogórzanie - Polana Makowska” zrzeszający dzieci i młodzież z terenu gminy. W okresie swojej działalności zespół brał udział w licznych koncertach i festiwalach zarówno w kraju jak i za granicą zdobywając nagrody i wyróżnienia.

W 2008r. w Juszczynie działalność rozpoczął Zespół Regionalny „Zbyrcok” znajdujący się pod opieką Stowarzyszenia „Nowy Juszczyn”. Jego młodsza latorośl skupia się wokół dziecięcego zespołu pod nazwą „ Zbyrcocek”. Zespoły są laureatami licznych nagród i wyróżnień zdobytych podczas konkursów i festiwali.

Dziecięcy Zespół Regionalny „Kojszowiacy” powstał w 2011 roku z inicjatywy osób, dla których istotą pracy z młodzieżą jest pielęgnowanie tradycji regionu i przekazywanie dziedzictwa kulturowego młodemu pokoleniu. Działa pod patronatem OSP w Kojszówce. Zespół występował podczas wielu powiatowych i lokalnych imprez.

Młodzi mieszkańcy miejscowości Białka od 2012 roku kultywują babiogórskie tańce, zwyczaje i melodie działając w Dziecięcym Zespole Regionalnym „Zobielsko Gromada” . Zespołowi patronuje Stowarzyszenie „Koło Gospodyń w Białce”. W okresie swej działalności występował już podczas lokalnych imprez i uroczystości.


ORKIESTRA DĘTA


W Makowie Podhalańskim działa także Orkiestra Dęta. Występuje ona od 2008 r. pod kierunkiem Pawła Pietraszka. Muzycy brali wielokrotnie udział w imprezach gminnych, kościelnych i powiatowych. WARTO ZOBACZYĆ


KOŚCIÓŁ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM


Godnym polecenia jest odwiedzenie znajdującego się w Makowie Podhalańskim Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin, które swój obecny późnoklasycystyczny wygląd zawdzięcza przebudowie wykonanej w latach 1826-28. Obecny kościół został konsekrowany w 1833r. pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Znajduje się tu cieszący się szczególną czcią wiernych XVI-wieczny obraz Matki Bożej Królowej Opiekunki Rodzin, który namalowany jest temperą na podkładzie kredowym położonym na desce lipowej. Został on ukoronowany przez Papieża Jana Pawła II w 1979 roku podczas jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny.

Warto zwrócić uwagę na klasycystyczną ambonę oraz dwa ołtarze boczne: Bractwa Cierniowej Korony z barokowym krucyfiksem z XVII w. oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa z rzeźbą tyrolską z XIX w.


MAŁA ARCHITEKTURA SAKRALNA


W każdej z miejscowości leżących na terenie gminy napotkać można wiele kaplic, kapliczek, przydrożnych figur i krzyży.

Jednym z najcenniejszych obiektów jest Figura Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia znajdująca się w Rynku w Makowie Podhalańskim, stojąca na kolumnie i wykonana w stylu wczesnego baroku, pochodząca z XVIII wieku. U jej stóp mieszkańcy Makowa odprawiali wielokrotnie z pozytywnym skutkiem błagalne i dziękczynne nabożeństwa, gdy nad miastem zawisła groźba klęsk żywiołowych lub epidemii.


Ciekawym obiektem, który można zobaczyć w Makowie P. przy ul. 3 Maja, jest mu­rowana Kaplica Filasowa pochodząca z 1845 roku. Wznie­siona została przez małżeństwo Jana Kan-tego i Reginę Filasów. Swym kszta­łtem przypomina prezbiterium ko­ścioła parafialnego.


Przy drodze nr 957 w Białce znajduje się ciekawa murowana kapliczka domkowa z XIX w., kolejna kapliczka p.w. Matki Bożej Królowej Polski z XIX w. przy drodze nr 28.

W miejscowości Grzechynia warto zatrzymać się przy kapliczce pochodzącej z 1778 roku, przedstawiającej postać Chrystusa Upadającego pod Krzyżem. Znajduje się ona obok kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej (nad osiedlem Mędralówka). Na osiedlu Tatarówka można zobaczyć figurę św. Józefa, której powstanie datuje się na ok. 1900 rok.

Wśród zabytków Juszczyna należy wymienić muro­waną kaplicę z kamienną figurą Chrystusa Upadającego pod Krzyżem z l poł. XIX wieku oraz figurę przydrożną - posąg Chrystusa Ecce Homo z 1846 roku.

W Kojszówce zobaczyć można murowaną kapliczkę domkową z kamienną rzeźbą Chrystusa Upadającego pod Krzyżem z 1 poł. XIX wieku oraz kamienną figurę Chrystusa Nazareńskiego z 1848 roku.

Nieopodal kościoła w Żarnówce znajduje się murowana kaplica kryta gontowym dachem wystawiona pod koniec XVIII w. Nad wejściem zobaczyć można ludową płaskorzeźbę św. Floriana. Na dachu widnieje ośmioboczna latarnia i sygnatura odlana w 1793 r. w Bańskiej Bystrzycy. Warto także zwrócić uwagę na znajdującą sie niedaleko remizy OSP kamienną figurę Chrystusa Nazareńskiego z 1828 r.


DZWONNICA LORETAŃSKA


W górnej części miejscowości Grzechynia na osiedlu Działówka warto obejrzeć drewnianą dzwonnicę loretańską, zrekonstruowaną po pożarze na podstawie wcześniejszej pochodzącej z XIX wieku. W jej wnętrzu umieszczony został dzwon "św. Kazimierz" ufundowany ku czci śp. ks. Kazimierza Jancarza (1947-1993) kapelana nowohuckiej "Solidarności", którego grób znajduje się na cmentarzu parafialnym w Makowie Podhalańskim. We wnęce dzwonnicy zamieszczona jest rzeźba Pana Jezusa Frasobliwego.


IZBA REGIONALNA


Warto zainteresować się także eksponatami zgromadzonymi w zlokalizowanej w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim Izbie Regionalnej.

Izba powstała z inicjatywy Emila Wacyka i Kazimierza Stopy. Składa się z trzech pomieszczeń, w których umieszczono wystawę eksponatów związanych z miastem i gminą Maków Podhalański.
W pierwszej sali zwiedzający zapoznać się mogą z dawnymi przedmiotami domowego użytku oraz pracami twórców ludowych, m.in. rzeźbą, obrazami, drewnianymi zabawkami oraz okazami unikalnych białych haftów makowskich.
Ekspozycja w drugim pomieszczeniu poświęcona jest wydarzeniom II wojny światowej. Odnaleźć tam można nazwiska mieszkańców Makowa zamordowanych przez gestapo, liczne listy z tamtego okresu, mundury i pamiątki, zdjęcia żołnierzy AK z Makowa itd.
W trzeciej Sali obejrzeć można przedmioty i dokumenty dotyczące historii miasta – kościoła, straży, szkół, rady miejskiej.

ZABYTKOWA ZABUDOWA MIEJSKA


W Makowie P. zachowało się kilka murowanych budynków użyteczności publicznej pochodzących z końca XIX w. W makowskim Rynku zobaczyć można gmach dawnego magistratu po­chodzący z 1898 roku. Nieopodal mieści się budynek dawnej Krajowej Szkoły Hafciarskiej (obecny Zespół Szkół) postawiony w 1896 r. Warto również zwrócić uwagę na budynek z 1893 r. znajdujący się na ul. 3 Maja - obecną siedzibę Banku Spółdzielczego.