Komisja ds. Oświaty i Spraw Społecznych


Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Rady Miejskiej są komisje stałe. Pracami komisji kieruje przewodniczący. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji, zgodnie z rocznym planem pracy oraz w miarę potrzeb. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy.

Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie Miejskiej. Opinie i wnioski uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. 

W obecnej kadencji przy Radzie Miejskiej w Makowie Podhalańskim działają komisje stałe:

 1. Komisja ds. Budżetu i Rozwoju
 2. Komisja ds. Oświaty i Spraw Społecznych
 3. Komisja Skarg Wniosków i Petycji
 4. Komisja RewizyjnaSkład osobowy Komisji ds. Oświaty i Spraw Społecznych:

 1. Kazimierz Polak - Przewodniczący Komisji
 2. Łukasz Klimasara- Członek Komisji
 3. Danuta Łopuch- Członek Komisji
 4. Mariusz Sałaciak - Członek Komisji
 5. Dorota Kaczmarczyk - Członek Komisji
 6. Tomasz Spyrka - Członek Komisji
 7. Edward Orawiec - Członek Komisji