Goście z Zubrohlawy

                                                                                     Ankieta – ewaluacja punktu widokowego na Makowskiej Górze
15 września 2018 roku delegacja z Makowa Podhalańskiego została zaproszona na uroczyste otwarcie wieży widokowej w Zubruhlavie, malowniczej miejscowości położonej w północnej części Słowacji, 5 km od miasta Namestovo. Dwupiętrowa, drewniana konstrukcja, o wysokości ponad 9 metrów pozwoli mieszkańcom i turystom bezpiecznie podziwiać górskie widoki.

Udział w tym wydarzeniu przedstawicieli naszej gminy, na czele z Burmistrzem Makowa Podhalańskiego Pawłem Salą, był możliwy dzięki nawiązaniu polsko – słowackiej współpracy i wspólnej realizacji mikroprojektu „Tam i z powrotem – śladami przeszłości. Maków Podhalański – Zubrohlava”.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania licznie przybyłych gości i śniadania składającego się z pysznych potraw kuchni regionalnej. Później uczestnicy zostali zaproszeni pod nowo wybudowany obiekt, gdzie nastąpiło poświęcenie wieży widokowej. W Kaplicy Błogosławionej Panny Marii odprawiono dziękczynną Mszę św. za zbiory i tegoroczne żniwa.

W części artystycznej na scenie zaprezentowały się m. in zespoły ludowe z Lipnicy Wielkiej, Czeladnej, Zubruhlavy i słynna „Polana Makowska” z Makowa Podhalańskiego .

FOTOGALERIA 1


W ramach projektu podobny obiekt powstał na Górze Makowskiej. Aktualnie trwają ostatnie prace przed udostępnieniem punktu widokowego mieszkańcom i turystom. Informacje, opinie, wnioski dotyczące utworzenia nowego punktu widokowego prosimy kierować na adres mail: sfabin@makow-podhalanski.pl


FOTOGALERIA 2


Projekt „Tam i z powrotem – śladami przeszłości. Maków Podhalański – Zubrohlava” ma na celu promocję i wzmocnienie infrastruktury istniejących szlaków turystycznych w rejonie polsko-słowackiego pogranicza poprzez wybudowanie i uruchomienie punktów widokowych wraz z oznaczeniem ścieżek krajobrazowo-dydaktycznych i połączenie ich z istniejącymi szlakami turystycznymi biegnącymi z Makowa Podhalańskiego do Zubrohlavy. Partnerstwo obu gmin, pomysł i wspólne cele dały możliwość ubiegania się o środki w ramach Programu  Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Goście z Zubrohlawy – wizyta w ramach projektu


     W dniach 10-12 maja 2018 r. odbyła się wizyta partnerska gości z Zubrohlawy, realizowana w ramach transgranicznego projektu „Tam i z powrotem – śladami przeszłości. Maków Podhalański – Zubrohlava”. Grupa Słowaków zwiedziła Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, a następnie została powitana przez zespoły muzyczne „Polana Makowska Duża” i „Polana Makowska Mała”. Na wieczorku integracyjnym goście wysłuchali prelekcji na temat regionu Podbabiogórza wygłoszonej przez Pana Jana Malagę – przewodnika beskidzkiego.

    W drugim dniu pobytu grupy wzięły udział w spotkaniu z Panem Burmistrzem Pawłem Salą, który bardzo ciepło przywitał uczestników projektu i życzył obu gminom owocnej współpracy partnerskiej. Zgodnie z planem, po zwiedzaniu Makowa Podhalańskiego, uczestnicy udali się na pieszą wycieczkę na Makowską Górę – w miejsce, gdzie ma powstać punk widokowy wraz z tablicami informującymi o szlaku turystycznym niebieskim i czerwonym – biegnącym do Zawoi i z Zawoi do Zubrohlawy. Przerwę i odpoczynek zorganizowano na Bryndzówce, w stadninie koni na Makoskiej Górze, gdzie można było nie tylko podziwiać piękną panoramę, ale także pojeździć konno. Wszyscy uczestnicy projektu brali udział w warsztatach plastycznych i przygotowali prace na konkurs, a później obejrzeli inscenizację ze zbójnikami. Dużym zainteresowaniem cieszył się też pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu instruktorki i nauka rumby.

    W ostatnim dniu mobilności hafciarka Pani Anna Koziana poprowadziła warsztaty rękodzielnicze i przedstawiła temat haftu makowskiego. Uczestnicy otrzymali płótno do haftowania, tamborki, igły, nici, nożyczki i samodzielnie wykonywali prace. W trakcie warsztatów odbyła się degustacja potraw regionalnych: barszczu czerwonego po makowsku z uszkami i kurczaka po makowsku i surówką z marchwi. Na zakończenie spotkania ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejszy pejzaż beskidzki i najciekawszy wzór haftu makowskiego. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci pamiątek regionalnych i po pożegnaniu udali się w drogę powrotną do Zubrohlawy.

    Projekt wspierał aktywność oraz integrację międzynarodową poprzez kształtowanie postaw, rozwijanie pasji i umiejętności, szczególnie wśród osób uczestniczących w wymianie, a także osób zaangażowanych w jego organizację i przebieg. Ponadto udział dzieci i młodzieży w prowadzonych warsztatach pozwolił im na umocnienie świadomości własnych korzeni, folkloru i dziedzictwa kulturowego. Zajęcia, podczas których tworzone były prace artystyczne, dały szansę na spędzanie wolnego czasu w sposób kreatywny i aktywny, umożliwiając odkrywanie oraz rozwijanie talentów i pasji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu-Beskidy.

„Tam i z powrotem – śladami przeszłości. Maków Podhalański - Zubrohlava” wniosek nr INT/EB/BES/1/II/B/0101 Projekt realizowany przez: Gminę Maków Podhalański Partner programu: Obec Zubrohlava„Tam i z powrotem – śladami przeszłości . Maków Podhalański - Zubrohlava”


Gmina Maków Podhalański nawiązała współpracę z Zubrohlavą, w jej wyniku przygotowany został mikroprojekt mający na celu promocję i wzmocnienie infrastruktury istniejących szlaków turystycznych w rejonie polsko-słowackiego pogranicza poprzez wybudowanie i uruchomienie punktów widokowych wraz z oznaczeniem ścieżek krajobrazowo-dydaktycznych i połączenie ich z istniejącymi szlakami turystycznymi biegnącymi z Makowa Podhalańskiego do Zubrohlawy. Partnerstwo obu gmin, pomysł i wspólne cele dały możliwość ubiegania się o środki w ramach Programu  Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Partnerstwo Gminy Maków Podhalański – jako Partnera Wiodącego i Obec Zubrohlava zaowocowało otrzymaniem dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% wartości całego projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 55 563,65 €, z czego po stronie Gminy Maków Podhalański to kwota 25 575,93 €, a po stronie Obec Zubrohlava 29 987,72 €.

Termin rozpoczęcia projektu „Tam i z powrotem – śladami przeszłości. Maków Podhalański – Zubrohlava” to 10 maja 2018 r., a termin zakończenia to 30 październik 2018 r.

Głównym celem mikroprojektu jest promocja i wzmocnienie infrastruktury istniejących szlaków turystycznych w rejonie polsko-słowackiego pogranicza poprzez wybudowanie i uruchomienie punktów widokowych wraz z oznaczeniem ścieżek krajobrazowo-dydaktycznych i połączenie ich z istniejącymi szlakami turystycznymi biegnącymi z Makowa Podhalańskiego do Zubrohlawy. Punkty te przeznaczone będą dla turystów pieszych i rowerzystów, rodzin z dziećmi czy osób niepełnosprawnych. Gminy partnerów projektu i cały region transgraniczny posiadają wielką sieć szlaków turystycznych i tras rowerowych, natomiast infrastruktura jest niewystarczająca. Realizacja tego projektu przyczyni się do zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przez odwiedzających i mieszkańców. Zwróci uwagę na kwestie ekologii i ochrony środowiska, kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowo-historycznego. Każdy z partnerów projektu może poszczycić się takim dziedzictwem, które należy chronić i rozwijać. Mieszkańcy obu Gmin są spadkobiercami bogatego dorobku kulturowego poprzednich pokoleń, na który składają się też zabytki kultury materialnej – architektura, rękodzieło, sztuka ludowa, zbiory etnograficzne oraz wierzenia, język, folklor słowno-muzyczny, zwyczaje i obrzędy, potrawy regionalne. W trakcie realizacji projektu zamierzamy tę spuściznę przybliżyć beneficjentom, którzy będą mogli spotkać się też z osobami zajmującymi się na co dzień kultywowaniem lokalnych tradycji. Projekt ma na celu integrację Partnerów, która pozwoli zniwelować dzielące nas bariery, zwiększy kreowanie postaw tolerancji i wzmocni wartości płynące z różnorodności życia. Projekt wspiera aktywność oraz integrację międzynarodową poprzez kształtowanie postaw, rozwijanie pasji i umiejętności, szczególnie wśród osób uczestniczących w projekcie, a także osób zaangażowanych w jego organizację i przebieg. Ponadto udział dzieci i młodzieży w prowadzonych warsztatach pozwoli na wzbudzenie i umocnienie świadomości własnych korzeni, folkloru i dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo zajęcia, podczas których tworzone będą prace artystyczne, pozwolą wszystkim uczestnikom spędzić wolny czas w sposób kreatywny, twórczy i aktywny, umożliwiając im odkrywanie i rozwijanie swoich talentów.

 Gmina Maków Podhalański zaprasza do śledzenia naszej strony internetowej na której będą pojawiały się informacje, materiały i zdjęcia dotyczące realizacji mikroprojektu „Tam
i z powrotem – śladami przeszłości Maków Podhalański – Zubrohlava” oraz odwiedzenia strony naszego partnera Obec Zubrohlava.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu-Beskidy.