Napisz do nas

 

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim

Centrala
(33) 874 97 00

fax (33) 874 97 51
 

adres poczty elektronicznej: urzad@makow-podhalanski.pl

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek.,wtorek,środa , czwartek , piątek 7:15 - 15:15

 Numer konta bankowego:

- podatek od środków transportowych,

- podatek rolny

- podatek leśny

- wpływy za korzystanie z zezwoleń z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpisy i zmiany wpisów w ewidencji działalności gospodarczej

Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/Maków Podhalański

09 8799 0001 0010 0100 0114 0026 


- numeru konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowy rachunek bankowy:  Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/Maków Podhalański

44 8799 0001 0010 0100 0114 0075


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jarosław Myślak Inspektor Ochrony Danych Osobowych iod@makow-podhalanski.pl

Formularz kontaktowy

Kalendarz imprez