Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Maków Podhalański w 2020 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Gminie Maków Podhalański w okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.”.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Maków Podhalański w 2020 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Gminie Maków Podhalański w okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.”.

Zarządzenie Nr 0050.289.2020 z dn. 02.07.2020 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Formularz oferty

Zarządzenie Nr 0050.302.2020 z dn. 27.07.2020 r. ws. powołania Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 0050.307.2020 z dn. 30.07.2020 r. ws. zlecenia realizacji zadania