Mieszkańcy Makowa Podhalańskiego mogą zdecydować o wydatkach na przyszły rok -  45 000 zł do rozdysponowania dla Makowa Dolnego i 75 000 zł dla Makowa Centrum. Uprzejmie informujemy że projekty...
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.   Kto może otrzymać pomoc? Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej...
Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, dla wyborców ujętych w spisie wyborców w Gminie Maków Podhalański w terminie do dnia 16 czerwca 2020 do...
Komunikat z dnia 15 czerwca 2020 roku Z dniem 15 czerwca 2020 roku TRACI MOC Zarządzenie Nr 0050.274.2020 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 08 czerwca  2020 roku W związku z aktualna sytuacja...
Szanowni Państwo! W ciągu ostatnich kilkunastu dni sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu suskiego znacznie się pogorszyła. Niemal każdego dnia potwierdzane zostają kolejne, nowe zakażenia koronawirusem i obecnie liczba aktywnych przypadków...
W związku z epidemią spowodowaną koronawirusem, Wojsko Polskie od 15 czerwca uruchamia szkolenia dla rezerwistów, ale także osób, dla których będzie to pierwszy kontakt z Siłami Zbrojnymi.

2020-06-05

Oddział Małopolski PFRON informuje, że 29 maja 2020 roku w SOW - Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej Polsce zarejestrowano aż 107 tys. wniosków. W naszym województwie liczba wszystkich zarejestrowanych i roboczych...
Procedura udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy. Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz....
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że trwają dalsze inwestycje związane z budową nowego oświetlenia ulicznego z zastosowaniem lamp energooszczędnych typu LED. Tym razem nowe oświetlenie uliczne zostało wybudowane przy...
Trwają prace związane z realizacją inwestycji związanej z termomodernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim. Pierwszy etap inwestycji za kwotę 153 750,27 złotych związany był z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania...