Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z...

2019-09-06

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim przypomina, że 15-go września upływa termin płatności III raty podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości  oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Wpłat można dokonywać:- u sołtysów,- w kasie Urzędu...
Początek września jest sygnałem dla wszystkich uczniów, że zbliża się koniec beztroskich wakacji. Już w poniedziałek rozpocznie się okres wytężonej pracy. 2 września w siedmiu szkołach podstawowych naszej gminy będzie...
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oraz studenci studiów dziennych, na stałe zamieszkujący w Gminie Maków Podhalański mogą już przygotowywać wnioski o stypendia za wyniki uzyskane w roku szkolnym 2018/2019 Zgodnie...
Dzięki programowi „Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej” ogłoszonemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, uczniowie z Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim we wrześniu 2019 roku wyjadą na 4 - dniową wycieczkę edukacyjną...

Kalendarz imprez