:: RSS :: kontakt ::

Aktualności

2014-09-18

Bu­dżet obywatelski

Bu­dżet obywatelski

W dniu 15.09.2014 r. rozpoczęło się głosowanie internetowe na zadania, które

zakwalifikowały się do Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 dla Miasta Maków Podhalański.

Głosować mogą jedynie mieszkańcy Makowa Podhalańskiego oraz Osiedla Grzechynia Zarąbki.

Głosowanie potrwa do 16.10.2014 r. i odbywa się poprzez wejście na stronę internetową:

http://wspoldecydujemy.pl/makow­podhalanski Następnie należy wejść na: „Ankiety”, potem

wybrać zadanie poprzez kliknięcie „Więcej”, następnie kliknąć: „Wypełnij ankietę”. Kolejną

czynnością jest kliknięcie pod pytaniem „Czy popierają państwo dane zadanie” na „Tak”, podać

PESEL oraz nacisnąć „Wyślij”.

więcej »

2014-09-29

Powiatowe Dożynki

Powiatowe Dożynki

Mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Tadeusza Różałowskiego, proboszcza makowskiego Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin, odprawioną w intencji rolników z powiatu suskiego, rozpoczęły się tegoroczne Dożynki Powiatowe.

więcej »

2014-09-25

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie § 27 ust.3 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr VII/54/2011 Rady

Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie Uchwalenia Statutu

Gminy Maków Podhalański

zwołuję na dzień 01 października 2014 r. /środa/ o godz. 09.00

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu

Miejskiego w Makowie Podhalańskim z następującym proponowanym porządkiem obrad, na

którą serdecznie zapraszam:

1) Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.

2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3) Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.

4) Zapytania, interpelacje i wnioski radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

5) Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6) Wprowadzenie zmiany do uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok Nr XXXIII/357/2013

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013 roku /podjęcie uchwały/.

7) Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maków Podhalański na

lata 2014-2017 /podjęcie uchwały/.

8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki dla Ochotniczej Straży

9) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania oraz siedzib

obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16

listopada 2014 roku.

10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu

i złożenie wniosku o jego dofinansowanie, ze środków Mechanizmu Finansowego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 przedsięwzięć w ramach Programu

Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” oraz

w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego

umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

11) Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

12) Przedstawienie skargi na wydaną decyzję Nr GK.6131.167.2.2012

13)Udzielenie odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych, sołtysów

i przewodniczących zarządów osiedla.

15) Zapytania i wolne wnioski.

więcej »

2014-09-23

KONKURS EKO.PROJEKT UE

KONKURS EKO.PROJEKT UE

ZAGŁOSUJ!!!

W dniu 22 września br. Gazeta Krakowska na swojej stronie ogłosiła konkurs na Eko.Projekt

UE, są w nim ujęte m.in. 2 projekty z Naszej Gminy realizowane przez Spółkę Eko-Skawa

związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Maków

Podhalański oraz Białka.

więcej »

2014-09-02

Taaaki sukces!

Taaaki sukces!

  Sukces, jakiego dotąd nie było!

W niedzielę 31 sierpnia w Osieku odbywały się Dożynki Wojewódzkie. Jak to na takich uroczystościach bywa, z całej Małopolski zjechali się najznamienitsi   rolnicy i z dumą prezentowali okazałe wieńce, będące pokłosiem zakończonych żniw. Jeden wieniec piękniejszy od drugiego, a wszystko po to, aby wyrazić wdzięczność za plony i rolniczy trud. Wspaniale wystrojone panie z kół gospodyń z dumą ośpiewywały dzieła sztuki zrobione ze zbóż, kwiatów, ziół i innych darów ziemi. Nie zabrakło oczywiście chleba – symbolu dostatku, ludzkiej pracy i szczodrości natury. Z małopolskimi rolnikami świętowali też liczni politycy, wśród nich pan Marszałek Województwa Małopolskiego, Marek Sowa i Wojewoda Małopolski, Jerzy Miller.

więcej »

2014-09-02

Dożynki

więcej »

2014-09-02

Trzecia edycja Miasteczka Rajdowego w Makowie Podhalańskim z rundą

Trzecia edycja Miasteczka Rajdowego w Makowie Podhalańskim z rundą

Pucharu Świata! Już szóstego września 2014 roku wystartuje trzecia edycja Miasteczka Rajdowego w Makowie Podhalańskim! W wielkim skrócie będzie to spotkanie historycznej motoryzacji z nowoczesną, a także prelekcja na temat bezpieczeństwa na drodze, rozrywka i wiele więcej atrakcji! Jednym z głównych wydarzeń towarzyszących będzie runda FIA Pucharu Świata w rajdach na regularność, 3. Rajd Polski Historyczny, którego sobotni, decydujący etap rozegrany zostanie na trasie Kraków - Maków Podhalański.

więcej »

2014-08-29

Szkoły czekają na uczniów

Szkoły czekają na uczniów

Stoimy u progu nowego roku szkolnego. Czas wytężonej pracy czeka dzieci, nauczycieli i rodziców. W nowym 2014/2015 roku szkolnym w szkołach prowadzonych przez naszą Gminę naukę rozpocznie spore grono uczniów. Są wśród nich nawet dzieci trzy i czteroletnie. Dzięki polityce prorodzinnej Gminy nadal prowadzone są oddziały przedszkolne w szkołach, dla dzieci, które nie spełniają jeszcze obowiązku szkolnego. Oddziały takie już po raz kolejny funkcjonują we wszystkich placówkach oświatowych.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [87] [88] [89]   następna strona »

Wejść : 2497967
Unikalnych : 1742750

Obecnie : 8
Zalogowanych : 0