:: RSS :: kontakt ::

Aktualności

2015-03-02

   „Edukacyjna Gmina Małopolski 2014”

„Edukacyjna Gmina Małopolski 2014”

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, organizatora Plebiscytu „Edukacyjna Gmina Małopolski 2014”, informuję, że Gmina Maków Podhalański za inicjatywę Uniwersytet III Wieku została nominowana do tytułu Edukacyjnej Gminy Małopolski 2014. Zachęcam do głosowania. W tym miejscu można znaleźć informacje o wszystkich kandydatach oraz zagłosować. Głosowanie trwa od 18 lutego do 11 marca. Na jednego kandydata można oddać 5 głosów z jednego komputera w ciągu doby.

 

więcej »

2015-03-03

Nowy parking ul. Kochanowskiego w Makowie Podhalańskim.

Nowy parking ul. Kochanowskiego w Makowie Podhalańskim.

    Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim, Referat Gospodarki Komunalnej informuje, że w dniu 02.03.2015 r. został komisyjnie przekazany Wykonawcy teren budowy pod nowy parking dla samochodów osobowych przy ul. Kochanowskiego w Makowie Podhalańskim.
W wyniku procedury przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło do tutejszego urzędu 15 ofert na wykonanie zadania pn.: „Budowa parkingu gminnego wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową, zjazdem publicznym z drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Makowie Podhalańskim”.

więcej »

2015-03-02

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu naszej gminy zostanie przeprowadzona w dniach 16.03.2015 – 19.03.2015 w budynku Starostwa Powiatowego /ul. Kościelna 5B, Sucha Beskidzka/
Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu ─ po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej ─ przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).

więcej »

2015-02-27

Zmiany w rejestracji stanu cywilnego, dowodach osobistych i ewidencji ludności.

Zmiany w rejestracji stanu cywilnego, dowodach osobistych i ewidencji ludności.

1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie. Zmiany te docelowo mają być korzystne ale w początkowym okresie funkcjonowania czas załatwiania spraw może znacznie się wydłużyć. Ma to związek z nowym, systemem informatycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Źródło”, który będzie zawierał nowy System Rejestrów Państwowych.

więcej »

2015-02-20

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA ORAZ STREFA REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWA W MAKOWIE PODHALAŃSKIM.

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA ORAZ STREFA REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWA W MAKOWIE PODHALAŃSKIM.

  W dniu 19.02.2015 r. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim podpisała umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego w Krakowie na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej oraz utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej Podbabiogórskie szachowiska przy ul. Jodłowej w Makowie Podhalańskim”.

więcej »

2015-02-20

928 539 złotych na modernizację oddziałów przedszkolnych  w naszej gminie

928 539 złotych na modernizację oddziałów przedszkolnych w naszej gminie

Gmina Maków Podhalański rozpoczyna realizację projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Maków Podhalański” w ramach Priorytetu 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [94] [95] [96]   następna strona »

Wejść : 2887661
Unikalnych : 2063220

Obecnie : 3
Zalogowanych : 0