:: RSS :: kontakt ::

Aktualności

2014-09-02

Taaaki sukces!

Taaaki sukces!

  Sukces, jakiego dotąd nie było!

W niedzielę 31 sierpnia w Osieku odbywały się Dożynki Wojewódzkie. Jak to na takich uroczystościach bywa, z całej Małopolski zjechali się najznamienitsi   rolnicy i z dumą prezentowali okazałe wieńce, będące pokłosiem zakończonych żniw. Jeden wieniec piękniejszy od drugiego, a wszystko po to, aby wyrazić wdzięczność za plony i rolniczy trud. Wspaniale wystrojone panie z kół gospodyń z dumą ośpiewywały dzieła sztuki zrobione ze zbóż, kwiatów, ziół i innych darów ziemi. Nie zabrakło oczywiście chleba – symbolu dostatku, ludzkiej pracy i szczodrości natury. Z małopolskimi rolnikami świętowali też liczni politycy, wśród nich pan Marszałek Województwa Małopolskiego, Marek Sowa i Wojewoda Małopolski, Jerzy Miller.

więcej »

2014-07-29

Stypendia edukacyjne Burmistrza Makowa Podhalańskiego w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy Maków Podhalański.

Stypendia edukacyjne Burmistrza Makowa Podhalańskiego w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy Maków Podhalański.


      Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych działających na terenie Gminy Maków Podhalański, oraz uczniowie i studenci studiów dziennych, na stałe zamieszkujący w gminie Maków Podhalański mogą już przygotowywać wnioski o stypendia za wyniki uzyskane w roku szkolnym 2013/2014.

więcej »

2014-09-02

Dożynki

więcej »

2014-09-02

Trzecia edycja Miasteczka Rajdowego w Makowie Podhalańskim z rundą

Trzecia edycja Miasteczka Rajdowego w Makowie Podhalańskim z rundą

Pucharu Świata! Już szóstego września 2014 roku wystartuje trzecia edycja Miasteczka Rajdowego w Makowie Podhalańskim! W wielkim skrócie będzie to spotkanie historycznej motoryzacji z nowoczesną, a także prelekcja na temat bezpieczeństwa na drodze, rozrywka i wiele więcej atrakcji! Jednym z głównych wydarzeń towarzyszących będzie runda FIA Pucharu Świata w rajdach na regularność, 3. Rajd Polski Historyczny, którego sobotni, decydujący etap rozegrany zostanie na trasie Kraków - Maków Podhalański.

więcej »

2014-08-29

Szkoły czekają na uczniów

Szkoły czekają na uczniów

Stoimy u progu nowego roku szkolnego. Czas wytężonej pracy czeka dzieci, nauczycieli i rodziców. W nowym 2014/2015 roku szkolnym w szkołach prowadzonych przez naszą Gminę naukę rozpocznie spore grono uczniów. Są wśród nich nawet dzieci trzy i czteroletnie. Dzięki polityce prorodzinnej Gminy nadal prowadzone są oddziały przedszkolne w szkołach, dla dzieci, które nie spełniają jeszcze obowiązku szkolnego. Oddziały takie już po raz kolejny funkcjonują we wszystkich placówkach oświatowych.

więcej »

2014-08-28

Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

zwołuję na dzień 03 września 2014 r. /środa/ o godz. 09.00

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu

Miejskiego w Makowie Podhalańskim z następującym proponowanym porządkiem obrad, na

którą serdecznie zapraszam:

 

1) Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.

2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3) Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.

4) Zapytania, interpelacje i wnioski radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

5) Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6) Wprowadzenie zmiany do uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok Nr XXXIII/357/2013

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 grudnia 2013 roku /podjęcie uchwały/.

7) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej

własność osoby fizycznej na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Maków

Podhalański.

9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej

w Makowie Podhalańskim.

10)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych

w Żarnówce.

11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały ws. uchwalenia Statutu Gminy Maków

Podhalański.

12)Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Urzędu Miejskiego

w Makowie Podhalańskim.

13)Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania oraz siedziby

obwodowej komisji wyborczej w wyborach samorządowych ustalonych na dzień 26

listopada 2014 rok.

14)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/258/2012 Rady Miejskiej

w Makowie Podhalańskim z dnia 18 grudnia 2012 r., w sprawie podziału Gminy Maków

Podhalański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib

obwodowych komisji wyborczych.

15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do strategii problemów społecznych w Gminie Maków

Podhalański na lata 2014-2020.

16)Udzielenie odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych, sołtysów

i przewodniczących zarządów osiedla.

17) Sprawy bieżące .

18) Zapytania i wolne wnioski.

więcej »

2014-08-27

40 załóg z siedmiu krajów

40 załóg z siedmiu krajów

Trzecia edycja Rajdu Polski Historycznego zapowiada się międzynarodowo. Organizatorzy przyjęli 39. zgłoszeń z takich krajów, jak: Węgry, Luksemburg, Austria, Włochy, Niemcy, Finlandia i oczywiście Polska. Nie zabraknie także liderów klasyfikacji FIA Trophy for Historic Regularity Rallies, do której zalicza się 3. RPH: lider Paolo Marcattilj z Włoch dotychczas zgromadził 41 punktów i w Krakowie zobaczymy go w Porsche 911T, natomiast Christian Crucifixz (reprezentant Luksemburgu) zajmuje drugie miejsce z 36 punktami, a w Krakowie pojawi się Cortiną Lotus.

więcej »

2014-08-26

Przedstawienie teatralne.

Studio Małych Form Teatralnych

więcej »

1 [2] [3] ... ... [87] [88] [89]   następna strona »

Wejść : 2458904
Unikalnych : 1709050

Obecnie : 5
Zalogowanych : 0