2017-02-23

Kraków, 20.02.2017 r. Komunikat:   Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców...
czytaj więcej
BURMISTRZ Makowa Podhalańskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski 34-231 Juszczyn 268 I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia...
czytaj więcej

2017-02-21

   Każda wycinka żywego drzewa jest stratą dla przyrody i nikt nie czyni takich szkód bezmyślnie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która jest zarządcą drogi K28, zwróciła się z wnioskiem o zgodę na wycinkę starych...
czytaj więcej
Mieszkanka Wieprzca Pani Marcjanna Oczkowska obchodzi w dniu dzisiejszym tj. 16 lutego 2017r. jubileusz 100-lecia urodzin. Z tej okazji Czcigodną Jubilatkę odwiedzili przedstawiciele władz gminy, placówki terenowej ZUS oraz prasy. W imieniu własnym oraz całej społeczności...
czytaj więcej

2017-02-16

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst...
czytaj więcej

2017-02-16

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst...
czytaj więcej

2017-02-16

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst...
czytaj więcej
Kolejny raz nasza Gmina przystąpiła do projektu„umiem pływać” i otrzymała od Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie na realizację w 2017 roku zajęć nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Całkowity koszt realizacji zadania to 48 520...
czytaj więcej

Kalendarz imprez