Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Oficjalny Serwis Gminy Maków Podhalański

aktualności

16 maja 2024

Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Rady ds. Turystyki i Sportu (20.05.2024)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku, zwołuję na dzień 20 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 17:15 posiedzenie Komisji Rady ds. Turystyki i Sportu które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim Tematem posiedzenia będzie: Przedstawienie informacji dotyczących dokończenia prac inwestycyjnych na obiektach klubów: Tempo Białka Naroże Juszczyn Halniak Maków Podhalański Omówienie inwestycji na boisku klubu Grom Grzechynia Sprawy bieżące. Przewodniczący KomisjiMariusz Sałaciak Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2024 r. poz 609) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

16 maja 2024

Wyniki konkursu na stanowiska dyrektorów szkół

Burmistrz Makowa Podhalańskiego informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowiska dyrektorów szkół, funkcje powyższe zostały powierzone: Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Karłowicza w Wieprzcu - Pani Wiesławie Krzyściak na okres od dnia 01 lipca 2024r.do dnia 31 sierpnia 2028r. (Zarządzenie Nr 0050.1020.2024 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 29 kwietnia 2024r.) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnówce - Pani Annie Bury na okres 5 lat szkolnych od dnia 01 września 2024r.do dnia 31 sierpnia 2029r. (Zarządzenie Nr 0050.1019.2024 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 29 kwietnia 2024r.)

15 maja 2024

Zawiadomienie o posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim (22.05.2024)

Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański zwołuję na dzień 22 maja 2024 r. (środa) o godz. 10:00 Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII.549.2023 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 grudnia 2023 roku.- projekt uchwały (pdf, 368.63KB) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański.- projekt uchwały (pdf, 5,854.15KB) Podjęcie uchwały w sprawie zwiększeni

15 maja 2024

Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Socjalnych (22.05.2024)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku z w o ł u j ę na dzień 22 maja 2024 r. (środa ) o godz. 9:20 posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Socjalnych które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektu uchwały: w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w 2023 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim. Sprawy bieżące. Przewodnicząca KomisjiDorota Kaczmarczyk Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2024 r. poz 609) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy

15 maja 2024

Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego (22.05.2024)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku z w o ł u j ę na dzień 22 maja 2024 r. /środa/ o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektów uchwał : w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych (Białka Osłonki) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.(Białka Dudrakówka) Sprawy bieżące. Przewodniczący KomisjiArkadiusz Listwan Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2024 r. poz.609) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

15 maja 2024

Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Budżetu (22.05.2024)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku z w o ł u j ę na dzień 22 maja 2024 r. /środa/ o godz. 7:40 posiedzenie Komisji Budżetu w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektów uchwał: w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII.549.2023 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 grudnia 2023 roku ; w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański; w sprawie zwiększenia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym „Eko-Skawa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 2024 rok; w sprawie zmiany uchwały nr LX.576.2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w latach 2024-2025; w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiep

14 maja 2024

Awaria tężni solankowej

Informujemy, że z powodu awarii pompy w tężni solankowej przy ulicy Jodłowej w Makowie Podhalańskim - tężnia jest nieczynna. Gmina dokłada wszelkich starań do jak najszybszego rozwiązania problemu, planowany termin uruchomienia tężni w najbliższy poniedziałek, tj. 20 maja 2024 roku. Przepraszamy za niedogodności. 

11 maja 2024

Zbliża się termin płatności II raty opłaty za odpady komunalne oraz podatku rolnego, leśnego i...

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim przypomina, iż 15-go maja upływa termin płatności II raty podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłat można dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych: w kasie Urzędu Miejskiego (w godzinach 7:15-14:00), na konta bankowe, na konto bankowe za pośrednictwem Gminnego Portalu Interesanta eUrzad (https://eurzad.makow-podhalanski.pl/#/strona/pl/st...), na konto bankowe za pomocą aplikacji mobilnej mMieszkaniec (https://mmieszkaniec.pl/).

10 maja 2024

Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej (15.05.2024)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku z w o ł u j ę na dzień 15 maja 2024 r. /środa/ o godz. 14:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim. Tematem posiedzenia będzie: Analiza sprawozdania z działalności Gminnych Placówek Oświatowych za 2023 r. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Maków Podhalański za 2023 rok. Sprawy bieżące. Przewodniczący KomisjiJacek Stanaszek Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2024.609) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy

10 maja 2024

Valvoline Rajd Małopolski zapraszają na wielkie motorsportowe emocje!

Już 6 – 8 czerwca Małopolska będzie gościć najszybszych kierowców w Polsce i Europie Centralnej. To wszystko za sprawą kolejnej edycji Valvoline Rajdu Małopolski, będącego ponownie częścią Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, a od tego roku także rundą Rajdowych Mistrzostw Strefy Europy Centralnej! Partnerem głównym wydarzenia jak co roku będzie Województwo Małopolskie. Dobra współpraca organizatorów Valvoline Rajdu Małopolski z władzami województwa została doceniona podczas zeszłorocznej edycji zawodów. Województwo Małopolskie kontynuuje wspieranie tego stale rosnącego wydarzenia motorsportowego jako partner główny. Zeszłoroczna impreza, która przywróciła Małopolsce rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski po ponad 15 latach, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zawodników oraz kibiców. To pokazuje jak bardzo brakowało w tym regionie motorsportowego wydarzenia na tym poziomie. – Szanowni Państwo! Małopolska to region, gdzie sport ma stałe i ważne miejsce w życiu

ogłoszenia, informacje, komunikaty

wydarzenia

na skróty

Przydatne linki

jakość powietrza w gminie