Infrastruktura sportowo-rekreacyjna


Infrastruktura sportowa na terenie gminy jest zarządzana przez kluby sportowe oraz Dyrektorów szkół. Na terenie gminy działają cztery kluby sportowe, które są finansowo wspierane w drodze organizowanych corocznie konkursów na zadania z zakresu kultury fizycznej. Dzięki temu kluby obejmują szkoleniem duże grupy dzieci i młodzieży. Kluby takie jak MKS „Halniak” Maków Podhalański i LKS „Naroże” Juszczyn posiadają własną bazę noclegową, a ten ostatni także własną salę gimnastyczną. Gmina wspiera w realizacji działań klub WKS Tempo Białka a dla WKS Grom wybudowała pełnowymiarowe boisko sportowe oraz finansuje utrzymanie w należytym stanie technicznym istniejące zaplecza klubowe. Część infrastruktury sportowej jest zarządzana przez szkoły. Zespół Szkół w Makowie Centrum posiada pełnowymiarową halę sportową, Zespoły Szkół w Białce, Grzechyni i Juszczynie mają wyremontowane sale gimnastyczne a dla Szkoły Podstawowej w Żarnówce oddano do użytku nową halę sportową oraz boisko o sztucznej nawierzchni. Baza sportowa szkół jest wykorzystywana także do zajęć pozalekcyjnych oraz wynajmowana dla zorganizowanych grup na zajęcia sportowo-rekreacyjne.
W zakresie infrastruktury turystycznej gmina wzbogaciła się o szlak “Podbabiogórskie Ekomuzeum”. W Grzechyni powstało gospodarstwo agroturystyczne “Drwalówka” z ośrodkiem jazdy konnej. Gospodarstwo to promuje także tradycyjne metody wyrobu produktów spożywczych, umożliwiając samodzielny wypiek chleba czy wyrób masła. Ośrodek jazdy konnej powstał także na Makowskiej Górze oraz dla turystów powstał nowy punkt widokowy.

Na terenie gminy swoją działalność rozwija i rozszerza Ośrodek Wypoczynkowy “Jazy”.
Co roku na terenie gminy przy wsparciu środków zewnętrznych budowane są nowe lub remontowane są boiska przyszkolne o nawierzchni bezpiecznej. Tak powstało wielofunkcyjne boisko sportowe w Juszczynie, zmodernizowano nawierzchnię boiska w Wieprzcu i Żarnówce a w Juszczynie, Żarnówce i Makowie Podhalańskim wybudowano plenerowe siłownie zewnętrzne. W Białce przy budynku nowego żłobka powstała OSA a przy Zespole Szkół w Makowie wybudowano tor rowerowy oraz skatepark.
Na terenie gminy makowskiej wybudowane zostały przy wsparciu środków z Ministerstwa Sportu dwa ORLIKI – Białka i Maków Podhalański.

Przy każdej placówce szkolnej istnieją dla uczniów z najmłodszych klas i przedszkoli przyszkolne place zabaw o nawierzchni bezpiecznej.Imprezy i wydarzenia sportowe


  • organizowanie od 1993 r. Międzynarodowego Biegu Ulicznego po Ziemi Makowskiej. W imprezie tej biorą udział znani polscy długodystansowcy oraz zawodnicy z zagranicy;
  • organizowanie od 1996r. Terenowego Wyścigu Rowerowego; w imprezie biorą udział młodzi zawodnicy głównie z terenu powiatu suskiego;
  • organizowanie od 2013r. Biegu Górskiego & Nordic Walking Pamięci Wojtka Pazdura;
  • liczne sukcesy krajowe i zagraniczne maratończyka Janusza Sarnickiego z Grzechyni;