Ekointerwencja to system do szybkiego i łatwego zgłoszenia naruszenia przepisów w zakresie ochrony środowiska, w tym spalania odpadów; informacja, która jednostka lokalna jest odpowiedzialna za kontrolę; podgląd statusu zgłoszenia – to tylko niektóre z możliwości, jakie daje darmowa aplikacja „Ekointerwencja”. Została przygotowana na zlecenie Samorządu Województwa Małopolskiego i jest dostępna w Sklepie Play i App Store. Można także korzystać z wersji dla komputerów (webowej) klikając adres https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index..... lub poniższą grafikę. 

Przypadki naruszenia wymagań uchwały antysmogowej mogą być zgłaszane
poprzez formularz Ekointerwencji.


Kontrola przestrzegania wprowadzanych ograniczeń

Kontrola przestrzegania wymagań uchwały jest prowadzona przez uprawnione służby:

  • straż miejską i gminną,
  • upoważnionych pracowników urzędu gminy,
  • Policję,
  • Inspekcję Ochrony Środowiska.

Użytkownik urządzenia grzewczego powinien okazać kontrolerom dokumenty potwierdzające, że piec, kocioł lub kominek, z którego korzysta spełniają wszystkie wymogi określone w uchwale antysmogowej. Takim dokumentem może być np. dokumentacja techniczna, instrukcja użytkowania, wyniki badań, certyfikaty, które potwierdzają spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji. Jeśli użytkownik nie posiada takich dokumentów, będzie domniemanie, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały.

Jeżeli użytkownik instalacji nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, może zostać ukarany mandatem do 500 zł. Może zostać również skierowany wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 tys. zł. Kara może zostać nałożona ponownie przy każdym przypadku eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową.
Zobacz również: 

  1. Zarządzenie Nr 0050.533.2021 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 23.09.2021 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego na terenie Gminy Maków Podhalański