OPIS ZADANIA:

Gmina Maków Podhalański, na podstawie złożonego wniosku, otrzymała dofinansowanie na zadanie: „Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku” w celu zapewnienia funkcjonowania 46 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku Baśniowy Zakątek w Białce.
29 października 2021 r. w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 podpisaliśmy umowę na zadanie „Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku”. Otrzymane dofinansowanie wyniosło 49 680 zł, a całkowita wartość zadania – 62 100 zł. Środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie żłobka. Okres realizacji zadania trwa od początku stycznia br.


Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa.