Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Oficjalny Serwis Gminy Maków Podhalański

Ogłoszenia, komunikaty

9 maja 2024

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość...

Informacja o ogłoszeniu do pobrania w sekcji "Załączniki"  Załączniki do pobrania: Ogłoszenie(pdf, 96.47KB) Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego(docx, 58.50KB)

9 maja 2024

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość...

Informacja o ogłoszeniu do pobrania w sekcji "Załączniki"  Załączniki do pobrania: Ogłoszenie (pdf, 83.38KB) Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (docx, 58.50KB)

29 kwietnia 2024

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II...

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 29 kwietnia 2024 r.

29 kwietnia 2024

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim

26 kwietnia 2024

Postanowienie nr 747/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 23 kwietnia 2024 r....

Postanowienie nr 747/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

22 kwietnia 2024

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MAKOWA PODHALAŃSKIEGO – GŁOSOWANIE PONOWNE

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Makowa Podhalańskiego – głosowanie ponowne (plik pdf)

20 kwietnia 2024

Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w miejscowości Juszczyn, Gmina Maków Podhalański

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznych zasad wynikających z regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 złotych oraz do których nie znajdują zastosowania przepisy Art. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.). Przedmiotem zamówienia jest budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w miejscowości Juszczyn, Gmina Maków Podhalański, zgodnie z załączonym do zaproszenia przedmiarem robót, rysunkiem oraz pzt. Do pobrania: Zapytanie ofertowe (pdf, 497.52KB)

9 kwietnia 2024

Uchwała nr 17/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 kwietnia 2024 roku...

Uchwała nr 17/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 kwietnia 2024 roku o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 roku Do pobrania:  Uchwała nr 17/2024 - ponowne głosowanie (pdf, 318.18KB)

9 kwietnia 2024

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym Do pobrania:  Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym(pdf, 14,726.72KB)

9 kwietnia 2024

Protokół z wyborów Burmistrza Makowa Podhalańskiego

Protokół z wyborów Burmistrza Makowa Podhalańskiego Do pobrania:  Protokół z wyborów Burmistrza Makowa Podhalańskiego(pdf, 1,270.50KB)

9 kwietnia 2024

Protokół z wyborów Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim

Protokół z wyborów Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Do pobrania:  Protokół z wyborów Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim(pdf, 3,796.70KB)

5 kwietnia 2024

Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazowego w miejscowości Maków Podhalański na działkach nr ewid....

Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazowego w miejscowości Maków Podhalański na działkach nr ewid. 7780, 9113/2, 9112 Do pobrania: Obwieszczenie - wydanie decyzji(pdf, 44.49KB)

na skróty

Przydatne linki