Realizacja zadań publicznych (tzw. projektów) przez organizacje pozarządowe odbywa się na zasadach opisanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa daje możliwość realizacji dwóch trybów zlecania zadań publicznych:

  1. konkurs na realizację zadania publicznego
  2. tryb z pominięciem konkursu na podstawie oferty złożonej przez organizację pozarządową, tzw. „mały grant” 

Oba tryby realizowane są w formie dotacji na realizację zadań publicznych. Istotą konkursu jest to, że organizacja przedstawia ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe przygotowane przez gminę.


Lista ofert - na rok 2024


Lista ofert - na rok 2023

Lista ofert - na rok 2022Zobacz również: 

  1. Programy współpracy Gminy Maków Podhalański z organizacjami pozarządowymi
  2. Tryb małych grantów (przekierowanie na stronę BIP) 
  3. Tryb podstawowy - konkursy  (przekierowanie na stronę BIP)