Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.Dz.U.2022.572 ze zm.).

Program ma zastosowanie do zwierząt domowych oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w naszej Gminie.

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem, którego głównymi przyczynami są:

  1. porzucanie zwierząt przez właścicieli,
  2. ucieczki zwierząt,
  3. łatwość pozyskiwania zwierząt,
  4. panujące mody na dane rasy zwierząt,
  5. niekontrolowane rozmnażanie,
  6. brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.Treść programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański:

na 2023 rok

na 2022 rok

na 2021 rok

na 2020 rok

na 2019 rok

na 2018 rok

na 2017 rok

na 2016 rok

na 2015 rok

na 2014 rok

na 2013 rok

na 2012 rokZobacz również:

  1. Psy do adopcji
  2. Informacja o znalezionych zwierzętach na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego "Eko-Skawa" Sp. z o.o.