10 maja 2022

XXVIII Rajd Górski "Koskowa Góra 2022"

Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej i Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim zapraszają do wzięcia udziału w XXVIII Rajdzie Górskim "Koskowa Góra 2022".  Regulamin Oddział PTTK  w Suchej Beskidzkiej    Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim Cel rajdu: Poznawanie piękna Beskidów wiosną. Wyrabianie orientacji w terenie w tym posługiwania się mapą i kompasem. Poznawanie na trasach przeszłości Podbabiogórza i jego kultury. Popularyzacja turystyki kwalifikowanej i zasad zdobywania odznak GOT. Termin rajdu: Od 18 maja 2022 r. (środa – godz. 11.00-14.00) do 3 czerwca (piątek) 2022r. Termin zgłoszeń: Przed rajdem i przez cały okres trwania rajdu na adres – Oddział PTTK ul. Mickiewicza 38, 34-200 Sucha Beskidzka, wraz z listą uczestników, która powinna zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania. Przy zgłoszeniu telefonicznym (33 874 36 70) prosimy o  informację o ogólnej sumie wpisowego i terminie rajdu. Opiekuno

18 marca 2022

Aktywizacja turystyczna w rejonie Beskidu Makowskiego

Fundacja “Maximum” w Krakowie realizowała w 2021 roku ze środków własnych oraz Województwa Małopolskiego projekt: AKTYWIZACJA TURYSTYCZNA W REJONIE BESKIDU MAKOWSKIEGO z Programu “Gościnna Małopolska II”. Projekt opierał się na aktywizacji turystycznej mieszkańców Krakowa i Małopolski w rejonie Beskidu Makowskiego i Makowa Podhalańskiego poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego “Szlakiem wolności” i “Szlakiem Jana Pawła II”, zwiedzaniu chat góralskich z udziałem beneficjentów: Klubów Seniora w Krakowie, Radziszowie, Jurczynie, a także młodzieży z powiatu suskiego i myślenickiego oraz wszechstronnej edukacji turystycznej beneficjentów ostatecznych projektu. Celem projektu był rozwój produktów turystycznych i oferty turystycznej w zakresie turystyki miejskiej i kulturowej oraz religijnej i pielgrzymkowej, w tym szlaków dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz religijnego, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku oraz turystyki przyjaznej środowisku naturalnemu poprzez popularyz