21 września 2023

XXIII Rajd Podbabiogórskie Miasta 2023, czyli Beskidy w kolorach jesieni

Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej i Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim zapraszają do wzięcia udziału w XXIII Rajdzie "Podbabiogórskie Miasta 2023 czyli Beskidy w kolorach jesieni".  Regulamin Rajdu:  Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej  Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim  organizują XXIII RAJD "PODBABIOGÓRSKIE MIASTA 2023  czyli Beskidy w kolorach jesieni". 1. Cele rajdu: Poznawanie piękna Beskidów w jesiennych kolorach. Propagowanie turystyki wśród dzieci i młodzieży poprzez zdobywanie odznak GOT. Wyrabianie tężyzny fizycznej, wyrabianie umiejętności posługiwania się mapą turystyczną. Popularyzacja Czytelni Letniej –Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim. 2. Główny termin rajdu:  4 października (środa) 2023r.,  godz.10.00 – 13.00                           &n

10 maja 2023

XXIX "Rajd Górski Koskowa Góra" - 2023

Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej i Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim zapraszają do wzięcia udziału w XXIX Rajdzie Górskim "Koskowa Góra 2023".  Regulamin: 29 Rajd Górski Koskowa Góra 2023 1. Cel rajdu: Poznawanie piękna Beskidów wiosną. Wyrabianie orientacji w terenie w tym posługiwania się mapą i kompasem. Poznawanie na trasach przeszłości Podbabiogórza i jego kultury. Popularyzacja turystyki kwalifikowanej i zasad zdobywania odznak GOT. 2. Termin rajdu:         Główny termin 17 maja 2023r. (środa – godz 11.00 – 14.00) Pozostałe od 18 maja 2023r. (czwartek) do 2 czerwca 2023r. (piątek) 3. Termin zgłoszeń:    Przed rajdem i przez cały okres trwania rajdu na adres – Oddział PTTK ul. Mickiewicza 38, 34-200 Sucha Beskidzka , wraz z listą uczestników, która powinna zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania. Przy zgłoszeniu telefonicznym (33 87

14 sierpnia 2022

XXVI “Międzynarodowy Złaz Samorządowców”

27 sierpnia 2022 roku spotykamy się na trasie XXVI Międzynarodowego Złazu Samorządowców w gminie Stryszawa należącej do powiatu suskiego, w skład której wchodzi osiem miejscowości: Hucisko, Krzeszów, Kuków, Kurów, Lachowice, Pewelka, Stryszawa i Targoszów. Najstarszą z nich jest Krzeszów będący już w 1355 r. siedzibą małej parafii, pozostałe powstały znacznie później – w XVI-XVII wieku. Ważną rolę w tutejszym osadnictwie odegrała pasterska ludność wołoska, której ślady zachowały się do dziś zarówno w lokalnym nazewnictwie jak i charakterystycznej, rozproszonej i sięgającej wysoko pod górskie grzbiety zabudowie. Przez wieki obszar obecnej gminy stanowił własność prywatną, wchodząc w większości w skład  tzw. państwa suskiego Komorowskich, Wielopolskich i Branickich, a także częściowo ślemieńskiego i żywieckiego (Kurów, Pewelka, Hucisko). Stryszawa, Lachowice i sąsiadujące z nimi wsie są najstarszym, funkcjonującym od połowy XIX wieku i czynnym do dzisiaj ośrodkiem produkcji drewnian

10 maja 2022

XXVIII Rajd Górski "Koskowa Góra 2022"

Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej i Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim zapraszają do wzięcia udziału w XXVIII Rajdzie Górskim "Koskowa Góra 2022".  Regulamin Oddział PTTK  w Suchej Beskidzkiej    Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim Cel rajdu: Poznawanie piękna Beskidów wiosną. Wyrabianie orientacji w terenie w tym posługiwania się mapą i kompasem. Poznawanie na trasach przeszłości Podbabiogórza i jego kultury. Popularyzacja turystyki kwalifikowanej i zasad zdobywania odznak GOT. Termin rajdu: Od 18 maja 2022 r. (środa – godz. 11.00-14.00) do 3 czerwca (piątek) 2022r. Termin zgłoszeń: Przed rajdem i przez cały okres trwania rajdu na adres – Oddział PTTK ul. Mickiewicza 38, 34-200 Sucha Beskidzka, wraz z listą uczestników, która powinna zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania. Przy zgłoszeniu telefonicznym (33 874 36 70) prosimy o  informację o ogólnej sumie wpisowego i terminie rajdu. Opiekuno

18 marca 2022

Aktywizacja turystyczna w rejonie Beskidu Makowskiego

Fundacja “Maximum” w Krakowie realizowała w 2021 roku ze środków własnych oraz Województwa Małopolskiego projekt: AKTYWIZACJA TURYSTYCZNA W REJONIE BESKIDU MAKOWSKIEGO z Programu “Gościnna Małopolska II”. Projekt opierał się na aktywizacji turystycznej mieszkańców Krakowa i Małopolski w rejonie Beskidu Makowskiego i Makowa Podhalańskiego poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego “Szlakiem wolności” i “Szlakiem Jana Pawła II”, zwiedzaniu chat góralskich z udziałem beneficjentów: Klubów Seniora w Krakowie, Radziszowie, Jurczynie, a także młodzieży z powiatu suskiego i myślenickiego oraz wszechstronnej edukacji turystycznej beneficjentów ostatecznych projektu. Celem projektu był rozwój produktów turystycznych i oferty turystycznej w zakresie turystyki miejskiej i kulturowej oraz religijnej i pielgrzymkowej, w tym szlaków dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz religijnego, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku oraz turystyki przyjaznej środowisku naturalnemu poprzez popularyz