30 września 2022

XXII Rajd Podbabiogórskie Miasta 2022, czyli Beskidy w kolorach jesieni

Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim organizują Rajd "Podbabiogórskie Miasta".  Szczegóły w regulaminie. REGULAMIN XXII RAJD PODBABIOGÓRSKIE MIASTA 2022 czyli Beskidy w kolorach jesieni 1. Cele rajdu:  Poznawanie piękna Beskidów w jesiennych kolorach. Propagowanie  turystyki  wśród dzieci i młodzieży poprzez zdobywanie odznak GOT. Wyrabianie tężyzny fizycznej, wyrabianie umiejętności posługiwania się mapą turystyczną. Popularyzacja Czytelni Letniej – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie  Podhalańskim. 2. Główny termin rajdu:  5 października (środa) 2022r.,  godz. 10.00 – 13.00                                                     &

25 września 2022

Noc bibliotek

Zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim dzieci w wieku od 7 lat do udziału w tegorocznej edycji "Nocy bibliotek". To będzie niezapomniany wieczór wrażeń!

27 lipca 2022

59. Tydzień Kultury Beskidzkiej

Tegoroczne koncerty w ramach TKB odbędą się w dniach 30 lipca - 07 sierpnia 2022 roku, tradycyjnie na estradzie "Makowianka" w Makowie Podhalańskim. Podczas 59. Tygodnia Kultury Beskidzkiej wystąpi około 90 zespołów folklorystycznych, w tym 11 zagranicznych. Od 30 lipca do 7 sierpnia w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu oraz podczas 44. Wawrzyńcowych Hud w Ujsołach, 75. Gorolskigo Święta w Jabłonkowie i 27. Festynu Istebniańskiego w Istebnej będzie można oglądać widowiska ukazujące nie tylko tańce i muzykę, ale też zwyczaje i obrzędy. – Cieszymy się, że po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, kiedy to na TKB było nieco mniej zespołów, a wiele wydarzeń zostało przeniesionych do internetu, ponownie będzie to impreza z rozmachem – mówią pracownicy Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, gdzie działa Biuro Organizacyjne TKB. Najwięcej będzie zespołów folklorystycznych reprezentujących Górali Żywieckich, Śląskich, Babiogórskich. Będą też Górale Podha

8 czerwca 2022

Gminny konkurs plastyczny "SUPER TATA"

Zapraszamy do udziału w kolejnym Konkursie Plastycznym „Super Tata”. Adresowany jest on do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Maków Podhalański. Prace składać należy do 15 czerwca 2022 r. w makowskim Domu Kultury przy ul. Kościuszki 5 lub w siedzibie Biblioteki przy ul. 3 Maja 24. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w Domu Kultury przy ul. Kościuszki 5.  Szczegóły znajdziecie Państwo w regulaminie. REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ”SUPER TATA” Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim Cel: Rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną oraz poszukiwanie inspiracji twórczej w relacjach rodzinnych. Technika prezentowanych prac: malarstwo i rysunek, malarstwo na szkle, forma przestrzenna. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić max. 2 samodzielnie wykonane, nigdzie wcześniej nie publikowane i nie nagradzane prace o dowolnych wymiarach. Prace powinny być oprawione (rama drewnia

24 maja 2022

Pogranicze haftem malowane

Wiosna zawitała do Makowa i przyniosła ze sobą dobre wieści!  W kwietniu została podpisana umowa na dofinansowanie polsko-słowackiego mikroprojektu pod nazwą "Pogranicze haftem malowane". Projekt będzie realizowany  do końca czerwca br.  w partnerstwie ze słowacką gminą Zubrohlava. Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (85%) oraz budżetu państwa (5%) i środków własnych (10%). Całkowity koszt projektu oszacowano na kwotę  31 133,03 Euro. Celem projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego, z jakim spotkać się można w strefie polsko-słowackiego pogranicza na obszarze Euroregionu Beskidy. Łączy się to z uświadomieniem zarówno mieszkańcom, jak i osobom przyjeżdżającym wyjątkowości dziedzictwa kulturowego, jak i poszczególnych jego elementów. Projekt pokaże jeden z aspektów kulturowych - hafciarstwo

5 maja 2022

Warsztaty kreatywne w Makowskiej Izbie Regionalnej

11 maja zapraszamy dzieci w wieku od 10 lat i osoby dorosłe do udziału w kreatywnych warsztatach. Nauczymy się robić wianki z polnych kwiatów, zrobimy kwiaty z bibuły i krepiny, namalujemy wspólnie łąkę pełną polnych kwiatów.  Zapraszamy o godz. 16.00 do Makowskiej Izby Regionalnej zlokalizowanej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - ul. 3 Maja 24. Szczegółowe informacje na stronie internetowej:  https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/n,chwa...

5 maja 2022

Gminny Dzień Strażaka

Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Makowie Podhalańskim Paweł Sala oraz druhowie OSP Maków Podhalański zapraszają na obchody Dnia Strażaka w gminie Maków Podhalański.  Szczegółowe informacje na stronie internetowej:  https://pl-pl.facebook.com/makowskakultura/

29 kwietnia 2022

Makowska majówka

Burmistrz Makowa Podhalańskiego, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Dom Kultury w Makowie Podhalańskim zapraszają do udziału w majowych uroczystościach patriotycznych. Szczegółowe informacje na stronie internetowej:  https://www.facebook.com/makowskakultura/

20 kwietnia 2022

Gminny Konkurs Plastyczny "Moja mama jest wspaniała" - wyniki

Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury w Makowie Podhalańskim zapraszają młodych artystów do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym "Moja mama jest wspaniała". Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, którzy prace przygotować mają w jednej z zaproponowanych przez organizatorów technik. Są to: malarstwo, rysunek, malarstwo na szkle i formy przestrzenne. Każdy z uczestników zgłosić może jedną, własnoręcznie wykonaną, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nie nagradzaną pracę o dowolnych wymiarach, oprawioną w ramkę drewnianą lub passe-partout, a także dokładnie opisaną na odwrocie (dane dotyczące autora, wiek, miejscowość, telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego).  Dostarczyć ją należy do Domu Kultury w Makowie Podhalańskim przy ul. Kościuszki 5 w nieprzekraczalnym terminie do piątku 20.05.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w przeddzień Dnia Matki - 25.05.2022 r. o godz. 11.00. Szczegółowe informacje na

29 marca 2022

VIII Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Regionalnych

Wychodząc naprzeciw wciąż rosnącemu zainteresowaniu rodzimą kulturą ludową, czego wyrazem jest zjawisko powstawania i działalności zespołów folklorystycznych, w znacznej mierze dziecięcych, Miejska Biblioteka Publiczna - Dom Kultury w Makowie Podhalańskim wspólnie z Powiatem Suskim organizują w dniu 23 kwietnia 2022 roku o godzinie 10.00 na estradzie „Makowianka” w Makowie Podhalańskim "VIII POWIATOWY PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH  ZESPOŁÓW REGIONALNYCH".  Impreza ta ma być okazją do zaprezentowania swoich umiejętności przez najmłodszych miłośników folkloru. Do udziału zapraszamy dziecięce zespoły z terenu naszego Powiatu, grupy taneczne, śpiewacze i kapele. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest zachowanie regionalnego charakteru prezentacji, wynikającego z rodzimych tradycji. Mimo przerwy związanej z pandemią liczymy, podobnie jak w latach poprzednich, na Państwa zainteresowanie naszą propozycją i oczekujemy na liczne zgłoszenia. Pragniemy, aby to spotkanie było nie tylko rywaliz

28 marca 2022

Konkurs Plastyczny - Wielkanoc w tradycji polskiej

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim po dziesiąty organizuje Konkurs Plastyczny „Wielkanoc w tradycji polskiej”. Adresowany jest on do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Maków Podhalański. Głównym celem konkursu jest aktywizacja lokalnych środowisk amatorskiego ruchu artystycznego oraz stworzenie możliwości prezentacji prac, co mamy nadzieję, przyczyni się do wzrostu szacunku do rodzimego dziedzictwa kulturowego i chęci jego kultywowania.  Składanie prac do 7 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej lub w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim. Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wernisażem nastąpi w dniu 13 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Domu Kultury w Makowie Podhalańskim przy ul. Kościuszki 5.W dniach 13 – 30.04.2022 r. odbywać się tam będzie wystawa pokonkursowa. Prosimy o przekazanie załączonego regulaminu nauczycielom oraz rozpropagowanie konkursu wśród uczniów Państwa szkoły i podopiecznych przedszkola.

7 marca 2022

Z tradycją przez cztery pory roku

Zapraszamy na pierwsze wyjątkowe spotkanie warsztatowe z cyklu "Z tradycją przez cztery pory roku" p.t. "Powitanie wiosny" w makowskiej Izbie Regionalnej.