10 maja 2023

Gminny Konkurs Plastyczny "Moja mama jest wspaniała"

Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury w Makowie Podhalańskim zapraszają młodych artystów do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym "Moja mama jest wspaniała". Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, którzy prace przygotować mają w jednej z zaproponowanych przez organizatorów technik. Są to: malarstwo, rysunek, malarstwo na szkle i formy przestrzenne. Każdy z uczestników zgłosić może jedną, własnoręcznie wykonaną, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nie nagradzaną pracę o dowolnych wymiarach, oprawioną w ramkę drewnianą lub passe-partout, a także dokładnie opisaną na odwrocie (dane dotyczące autora, wiek, miejscowość, telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego). Dostarczyć ją należy do Domu Kultury w Makowie Podhalańskim przy ul. Kościuszki 5 w nieprzekraczalnym terminie do 18.05.2023r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 24.05.2023 r. o godz. 10.00. Do pobrania: Regulamin konkursu Więcej informacji na stronie in

10 marca 2023

Konkurs plastyczny ”Wielkanoc w tradycji polskiej” - 2023

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym „Wielkanoc w tradycji polskiej”, który jest adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Maków Podhalański. Głównym celem konkursu jest aktywizacja lokalnych środowisk amatorskiego ruchu artystycznego oraz stworzenie możliwości prezentacji prac, sięgających do chrześcijańskich źródeł i korzeni naszej duchowości, kultury i tradycji, co mamy nadzieję, przyczyni się do wzrostu szacunku do rodzimego dziedzictwa kulturowego i chęci jego kultywowania. Składanie prac do 30 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej lub w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim. Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wernisażem nastąpi w dniu 5 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Domu Kultury w Makowie Podhalańskim przy ul. Kościuszki 5. W dniach 5 – 30.04.2023 r. odbywać się tam będzie wystawa pokonkursowa.  REGULAMIN KONKURSU1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna Dom K

27 lutego 2023

Etap Gminny Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

Miejska Biblioteka Publiczna – Dom Kultury w Makowie Podhalańskim oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej organizują po raz XXIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych. Uczestnicy Konkursu Recytatorskiego podzieleni zostali na trzy grupy wiekowe: klasy "0" - II; klasy III - V, oraz klasy VI - VIII. Eliminacje gminne w Gminie Maków Podhalański dla klas 0 – V odbędą się w dniu 8 marca 2023r. w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim od godziny 10.00 klasy 0-II, klasy III-V od 12.00. Termin zgłoszenia do konkursu upływa z dniem 3 marca 2023r. (szczegóły w regulaminie). Dla pierwszych dwóch grup wiekowych ("0" - II i III - V) Finał Powiatowy Konkursu odbędzie się w dniu 17.03.2023 (szczegóły w załączonym regulaminie) również w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim o godzinie 10.00. Terminy i regulamin dla klas VI-VIII zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.   REGULAMINXXIII POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGOSZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA KLAS "0" - V Organizatorzy: Mi

27 lutego 2023

Konkurs z okazji 60. TKB

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej jest organizatorem Tygodnia Kultury Beskidzkiej – największego w Europie międzynarodowego festiwalu folklorystycznego. W roku 2023 odbywa się jego 60. edycja, która stawia przed nami nowe wyzwania. Jako organizatorzy pragniemy poszerzyć formułę imprezy o nowe elementy. W związku z tym zamierzamy przeprowadzić konkurs plastyczny pod nazwą „Tydzień Kultury Beskidzkiej w oczach dzieci" skierowany do uczniów szkół podstawowych. Chcemy, aby najmłodsi – poprzez przygotowanie prac plastycznych – poszerzyli swoją wiedzę o folklorze góralskim. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda się nam zachęcić całe rodziny do oglądania koncertów tegorocznego 60. TKB. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas I–IV oraz V–VIII. Nadsyłane prace muszą tematycznie być związane z Tygodniem Kultury Beskidzkiej. Format prac plastycznych – wyłącznie A4 oraz A3. Technika ich wykonania jest dowolna (f

17 lutego 2023

Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Regionalnych

Już po raz dziewiąty w majowy weekend spotkamy się w Makowie Podhalańskim na Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Regionalnych. Tegoroczna edycja przeglądu jest dla Nas wyjątkowa za sprawą kilku bardzo miłych dla Nas, ale także dla Was występujących, zmian.  Po raz pierwszy od 2023 roku już na stałe wpisujący się w kalendarz imprez cyklicznych w Makowie Podhalańskim Przegląd Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Makowie Podhalańskim będzie nosił imię Pani Zofii Bugajskiej. Tegoroczna edycja przeglądu będzie wyjątkowa także dlatego, że oprócz wyróżnień, które przygotowaliśmy dla młodych wykonawców komisja oceniająca występy zespołów regionalnych będzie mogła delegować wybrany jeden zespół (w kategorii zespoły regionalne) do udziału w Karpackim Festiwalu  Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce Zdroju (edycja 2023) Dlatego też zachęcamy wszystkich kultywujących nasze rodzime tradycje do wzięcia udziału w nadchodzącym wydarzeniu.  Kartę zgłoszenia wraz z

25 stycznia 2023

Teatr Małej Generacji

Zapraszamy dzieci w wieku 3 - 6 lat do udziału w zajęciach teatralnych organizowanych poczad ferii zimowych w Miejskiej Bibliotece Publicznejw Makowie Podhalańskim. Zapisy telefoniczne nr 33 87 71 341.

12 stycznia 2023

Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych

Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury w Makowie Podhalańskich po raz kolejny organizuje Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych. Do udziału zapraszamy grupy działające przy szkołach, przedszkolach i świetlicach prezentujące programy kolędnicze w formie tradycyjnej oraz w formie jasełek. Zgłoszenia grup prosimy przesyłać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim do dnia 16 stycznia 2023 roku, lub mailowo: domkultury@makow-podhalanski.pl.W zgłoszeniu prosimy podać liczbę uczestników Państwa prezentacji oraz czas jej trwania, który nie powinien przekraczać 10 minut (tradycyjne kolędowanie); 20 minut (jasełka). Prosimy również o podanie Państwa wymogów technicznych (ilość koniecznych mikrofonów, odtwarzacz CD, inne).Przegląd odbędzie się w dniu 20 stycznia 2023 roku o godzinie 16.00 w sali OSP, przy ul. Kościuszki 2 w Makowie Podhalańskim. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania fotografii zgłoszonych prac w folderach oraz

1 grudnia 2022

Konkursu "Babiogórska Szopka Regionalna"

Zapraszamy do udziału w gminnym etapie XXI Powiatowego Konkursu "Babiogórska Szopka Regionalna". Zachęcamy do tworzenia szopek dzieci, młodzież a także całe rodziny. Termin dostarczenia prac do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim lub Domu Kultury upływa z dniem 15.12.2022r. Prace laureatów pierwszych miejsc zostaną zakwalifikowane do udziału w powiatowym etapie konkursu. REGULAMIN GMINNEGO ETAPU KONKURSU POWIATOWEGO "BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA" 1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim. 2. Szopki ocenione zostaną zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Powiatowego Konkursu „Babiogórska Szopka Regionalna” stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w następujących kategoriach:a) rodzinna (obejmuje szopki wykonane wspólnie przez członków jednej rodziny),b) dziecięca (obejmuje szopki wykonane samodzielnie przez dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci ze szkół podstawowych),c) młodzieżowa (obejmuje szopki wykonane samod

1 grudnia 2022

Gminny konkurs plastyczny "Boże Narodzenie w obrazach"

Zapraszamy przedszkolaki i uczniów szkół podstawowych do udziału w tegorocznej edycji Gminnego Konkursu Plastycznego "Boże Narodzenie w obrazach".  Prace należy złożyć do 15 grudnia 2022r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim lub w Domu Kultury. Rozstrzygnięcie będzie miało miejsce 21 grudnia 2022r. o godz. 10.00 w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim. REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU "BOŻE NARODZENIE W OBRAZACH" 1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim. 2. Cel: sięgnięcie do chrześcijańskich źródeł i korzeni naszej duchowości, kultury i tradycji. 3. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. 4. Kategorie ze względu na technikę prezentowanych prac: a) malarstwo i rysunek, malarstwo na szkle; b) formy przestrzenne. 5. Jedna osoba (autor pracy) może zgłosić maksymalnie jedną własnoręcznie wykonaną, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie nagradzaną pracę o dowolnych wymiarach. Dopuszcza się wykonani

25 listopada 2022

Zabawa Andrzejkowa dla dzieci

Już w najbliższy poniedziałek, 28 listopada zapraszamy dzieci do Domu Kultury na bal Andrzejkowy. Zaczynamy o godzinie 15.00, będą wróżby, wspólna zabawa, piosenki zumba i wiele niespodzianek. Sczegóły informacji: https://www.facebook.com/events/6134407813249706/?...

16 listopada 2022

Makowskie Dni Poezji

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnych już „Makowskich Dniach Poezji”, imprezy z kilkunastoletnią historią. Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury w Makowie Podhalańskim. Od lat głównym celem Makowskich Dni Poezji jest prezentowanie najciekawszych dzieł poezji polskiej oraz przybliżanie sylwetek jej twórców. Do tej pory gościliśmy u nas takich wybitnych poetów jak Leszek Aleksander Moczulski, Adam Ziemianin, Krzysztof Lisowski, Jerzy Bonowicz, Bronisław Maj, Magdalena Węgrzynowicz - Plichta czy Wiesław Kolarz. Pragnąc, aby impreza ta miała bardziej interaktywny charakter, łączymy ją z formą prezentacji utworów poetyckich określonych autorów, w wersji tzw. „czytanej”. Oznacza to, że recytatorzy nie muszą uczyć się tekstów na pamięć, ale muszą umieć je odpowiednio zinterpretować czytając. W tym roku, po raz kolejny chcemy przybliżyć Państwu sylwetkę naszego wieloletniego przyjaciela – Adama Ziemianina, którego twórczość przepełniona jest ciepłem i swoist

25 października 2022

Obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala oraz Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury zapraszają na uroczyste obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczniemy 10 listopada 2022 r. o godz. 16.00 w sali OSP Maków Podhalański, przy ul. Kościuszki 2. W programie: koncert PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Burmistrz Makowa Podhalańskiego wręczy Stypendia Naukowe i Sportowe dla uczniów z naszej Gminy Podczas Narodowego Święta Niepodległości wspólnie odśpiewamy pieśni patriotyczne, będzie to hołd złożony wszystkim tym, którzy walczyli o Polskę. Liczymy na Państwa obecność, gdyż to spotkanie będzie okazją, by wspólnie przez śpiew pieśni narodowych przeżywać wzniosłe, patriotyczne uczucia. 11 Listopada 2022 godz. 9.30 Msza Św. za Ojczyznę w Makowskim Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin godz. 10.30 - uroczysty przemarsz i złożenie kwiatów w Miejscach Pamięci Narodowej. Narodowe Święto Niepodległości – jedno z najważniejszych polskich świąt