Komisja Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim

kadencji 2024-2029


Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Rady Miejskiej są komisje stałe. Pracami komisji kieruje przewodniczący. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji, zgodnie z rocznym planem pracy oraz w miarę potrzeb. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy.

Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie Miejskiej. Opinie i wnioski uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. 

W obecnej kadencji przy Radzie Miejskiej w Makowie Podhalańskim działają komisje stałe:

 1. Komisja Rewizyjna
 2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 3. Komisja Budżetu
 4. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
 5. Komisja Sportu i Turystyki
 6. Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego


Komisja Rewizyjna

 1. Jacek Stanaszek - Przewodniczący
 2. Aneta Antosiak- Kwaśniewska 
 3. Kazimierz Bałos
 4. Lucyna Migas
 5. Dorota Kaczmarczyk


Komisja Skarg Wniosków i Petycji

 1. Lucyna Migas - Przewodnicząca
 2. Mieczysław Świstek
 3. Mateusz Ceremuga
 4. Jacek Łyga


Komisja Budżetu

 1. Mateusz Ceremuga - Przewodniczący
 2. Aneta Antosiak-Kwaśniewska
 3. Arkadiusz Listwan
 4. Kazimierz Bałos
 5. Mariusz Sałaciak
 6. Lucyna Migas
 7. Jacek Łyga
 8. Dorota Kaczmarczyk
 9. Tomasz Spyrka
 10. Rafał Then


Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

 1. Dorota Kaczmarczyk - Przewodniczący
 2. Aneta Antosiak-Kwaśniewska
 3. Paweł Lizak  
 4. Mieczysław Świstek
 5. Mateusz Ceremuga 
 6. Jacek Stanaszek 
 7. Mariusz Sałaciak
 8. Lucyna Migas
 9. Tomasz Spyrka
 10. Rafał Then


Komisja Sportu i Turystyki

 1. Mariusz Sałaciak - Przewodniczący
 2. Aneta Antosiak-Kwaśniewska
 3. Paweł Lizak 
 4. Szymon Śliwiński 
 5. Mieczysław Świstek 
 6. Mateusz Ceremuga
 7. Jacek Stanaszek
 8. Lucyna Migas
 9. Tomasz Spyrka 


Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego

 1. Arkadiusz Listwan -Przewodniczący
 2. Aneta Antosiak-Kwaśniewska
 3. Szymon Śliwiński 
 4. Mateusz Ceremuga
 5. Jacek Stanaszek
 6. Mariusz Sałaciak
 7. Tomasz Spyrka 
 8. Rafał Then