Harmonogram pracy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim:

Konsultacje dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin:

Konsultacje z członkami GKPiRPA

    • czwartek godz. 13.00 - 15.00

Konsultacje z terapeutą uzależnień

    • poniedziałek godz. 13.00 - 15.00
    • środa godz. 8.00 - 10.00

Konsultacje z psychologiem

    • dyżur odbywa się w każdy piątek w godzinach 8-12.00


Kontakt

Kontakt telefoniczny w godzinach pracy pod numerem telefonu:  +48 731 053 753

Poczta elektroniczna: profilaktyka@makow-podhalanski.pl