Harmonogram pracy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim:

Konsultacje o charakterze edukacyjno-informacyjno-motywacyjnym prowadzone przez terapeutę uzależnień:

Poniedziałek w godzinach 13:00 - 15:00

Środa w godzinach 8:00 - 10:00


Konsultacje dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin:

Czwartek w godzinach 13:00 - 15:00


Kontakt

Kontakt telefoniczny w godzinach pracy pod numerem telefonu:  33 8749726

Poczta elektroniczna: profilaktyka@makow-podhalanski.pl