Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego [MPZP] – jest to akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim.  Określa on przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. 

Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały)
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Maków Podhalański obejmuje obszary:

  1. Miasto Maków Podhalański
  2. wieś Białka
  3. wieś Grzechynia
  4. wieś Juszczyn
  5. wieś Kojszówka
  6. wieś Wieprzec
  7. wieś Żarnówka
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Maków Podhalański


MPZP
Zobacz również: