Konsultacje z psychologiem:

- dyżur odbywa się w każdy piątek w godzinach 8-12.00


Sporządziła 

mgr Żaneta Łopata

Pełnomocnik Burmistrza ds problemów alkoholowych i narkotykowych