Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych


Zadania realizowane w Gminie Maków Podhalański

15 września 2022

Modernizacja mienia gminnego OW Jazy

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, o kolejnym postępie prac modernizacyjnych Ośrodka Wypoczynkowego Jazy w Makowie Podhalańskim. Zakończono kolejny etap prac, który obejmował – modernizację ogrodzenia ośrodka wraz z bramami wjazdowymi. Zadanie zrealizowała wybrana w postępowaniu przetargowym Firma „JULKAR” z Bieńkówki, wartość zrealizowanych robót budowlanych obecnego etapu wyniosła 288 539,51 PLN. Przypominamy, że na realizację prac modernizacyjnych OW Jazy Gmina Maków Podhalański pozyskała zewnętrzne środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich w kwocie 2 600 000,00 PLN.

19 kwietnia 2022

Modernizacja mienia gminnego OW Jazy

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, o dalszym postępie prac modernizacyjnych Ośrodka Wypoczynkowego Jazy w Makowie Podhalańskim. Zakończono kolejny etap prac, który obejmował: Prace związane z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynków mineralnych Roboty polegające na usunięciu elementów z azbestu Prace związane z instalacją odgromową Zadanie zrealizowała wybrana w postępowaniu przetargowym Firma „JULKAR” z Bieńkówki, wartość zrealizowanych robót budowlanych obecnego etapu wyniosła 1 149 465,77 PLN. Przypominamy, że na realizację prac modernizacyjnych OW Jazy Gmina Maków Podhalański pozyskała zewnętrzne środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich w kwocie 2 600 000,00 PLN. Obecnie prowadzona jest procedura wyboru Wykonawcy zadania związanego z budową nowego ogrodzenia terenu o łącznej długość około 700 mb. W planach na ten rok jest jeszcze remont pomieszcze

6 września 2021

Modernizacja energetyczna budynku DOMU KULTURY

Dobiegły końca prace modernizacyjne kolejnego budynku mienia gminnego. Tym razem modernizacji energetycznej poddany został budynek Domu Kultury przy ul. Kościuszki 5 w Makowie Podhalańskim. Zakres prac obejmował: Prace związane z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynków mineralnych Prace związane z instalacją odgromową Modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni gazowej Zadanie zrealizowała Firma Zakład Instalacyjny C.O., GAZ, WOD.-KAN., Usługi Budowlane Michał Świerkosz z Makowa Podhalańskiego, wartość realizowanych robót budowlanych wyniosła 396 363,34 złotych z czego kwota 79 551,00 złotych pochodzi dotacji celowej z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH. 

11 sierpnia 2021

Budowa Podbabiogórskiego Centrum Kultury w Makowie Podhalańskim – etap drugi.

Zakończył się drugi etap prac budowlanych związanych z budową Podbabiogórskiego Centrum Kultury w Makowie Podhalańskim przy ul. Jodłowej. Wartość tego etapu prac budowlanych, które wykonała Firma TMT Wadowice wyniosła 1 252 873,16 złotych z czego 550 000,00 złotych pochodzi z dofinansowania w ramach pierwszego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i obejmuje: Prace związane ze stolarką aluminiową zewnętrzną Prace związane z elewacją zewnętrzną wentylowaną z płyt kompozytowych Prace związane z instalacją odgromową Prace ziemne związane z wykonaniem opaski wokół budynku

12 maja 2021

Modernizacja pomieszczeń w budynku socjalnym przy gminnym boisku w Grzechyni

Spełniając oczekiwania działaczy oraz zawodników KS GROM w Grzechyni w miesiącu kwietniu 2021 zostały wykonane prace modernizacyjne pomieszczeń socjalnych przy gminnym boisku sportowym. W ramach zadania zostały wykonane prysznice dla zawodników, zamontowane grzejniki elektryczne oraz dwa duże podgrzewacze wody. Całkowity koszt inwestycji to 49 035,00 złotych z czego 27 456,66 złotych współfinansowane było z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

10 maja 2021

Podbabiogórskie Centrum Kultury

Trwają prace budowlane przy budowie Podbabiogórskiego Centrum Kultury w Makowie Podhalańskim przy ul. Jodłowej. Obecny zakres robót budowlanych obejmuje: Prace związane ze stolarką aluminiową zewnętrzną Prace związane z elewacją zewnętrzną wentylowaną z płyt kompozytowych, Prace związane z instalacją odgromową Prace ziemne związane z wykonaniem opaski wokół budynku Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z rurami spustowymi Zadanie realizuje wyłoniona w procedurze przetargu nieograniczonego Firma TMT Wadowice, wartość obecnie realizowanych robót budowlanych wyniesie 1 252 873,16 złotych z czego kwota 550 000,00 złotych pochodzić będzie z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH. 

10 maja 2021

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych

Gmina Maków Podhalański końcem roku 2020 otrzymała dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Maków Podhalański na łączną kwotę 458 571,60 złotych. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 68 771,12 złotych zostały postawionych 5 sztuk nowych wiat przestankowych – 3 sztuki w miejscowości Juszczyn przy drodze powiatowej i 2 sztuki przy drodze krajowej DK28 w miejscowości Kojszówka. W ramach dopłaty zostały utworzone 4 nowe linie komunikacyjne o łącznej długości 110,6 km które zostały uruchomione 11 stycznia 2021 r. Linie te przebiegają przez miejscowości, Grzechynia. Juszczyn, Żarnówka, Wieprzec, Białka i ich finansowanie będzie trwało do 31.12.2021 r. Wykaz linii przedstawia się następująco: linia nr 1: Żarnówka (os. Sobaniaki) – Grzechynia (os. Polana) linia nr 2: Grzechynia (os. Pierogówka) – Wieprzec (Brzany) linia nr 3: