Informujemy, iż Urząd Miejskim w Makowie Podhalańskim zrealizował projekt pod nazwą „eUrząd w Makowie Podhalańskim”.

Przedsięwzięcie realizowane było przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 2.Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1. E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1. Elektroniczna administracja oraz budżetu Gminy Maków Podhalański.

Więcej informacji o projekcie „eUrząd w Makowie Podhalańskim” - https://www.makow-podhalanski.pl/aktualnosci-infor...


eURZĄD


W ramach projektu został wykonany i wdrożony internetowy Gminny Portal Interesanta w zakresie:

 • podatków lokalnych
 • gospodarki odpadami
 • opłaty lokalnej
 • system zarządzania dokumentami wraz z udostępnieniem danych
 • udostępnienie informacji w zakresie wykonania budżetu


Portal udostępniony jest pod adresem internetowym https://eurzad.makow-podhalanski.pl/


Gminny Portal Mieszkańca podzielony jest na trzy strefy:

 • ogólnodostępną z informacjami o wydatkach i dochodach budżetu Gminy Maków Podhalański,
 • ogólnodostępną z formularzami elektronicznymi (eUsługI), dzięki którym niektóre sprawy urzędowe można załatwić elektronicznie przez internat, warunkiem jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz podpisu elektronicznego,
 • po założeniu konta i potwierdzeniu tożsamości, dostęp do systemu eUrzad w Makowie Podhalańskim, dzięki któremu będziesz miał:
  • dostęp do informacji o swoich zobowiązań/płatności na rzecz Gminy Maków Podhalański
  • możliwość dokonywania płatności za zobowiązania wobec Gminy Maków Podhalański (podatki, opłaty lokalne – śmieci) za pomocą szybkich płatności internetowych bez ponoszenia dodatkowych opłat za przelew,
  • wgląda w informacje o procedowanych w urzędzie dokumentach dotyczących twojej osoby.


Dostęp do systemu eUrzad w Makowie Podhalańskim poprzedzony jest jednorazową rejestracją polegająca na:

 • wysłaniu za pomocą dedykowanego elektronicznego formularza wniosek o dostęp do systemu przez konto na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP, podpisując wniosek podpisem elektronicznym (Profilem Zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym).

Rejestracja:

  • Rejestracja wymaga posiadania konta na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.
  • Jeżeli masz już konto na platformie ePUAP, to wypełnij i złóż wniosek o konto na platformie eUrząd podpisując go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym:
  • Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie ePUAP, to możesz założyć je tutaj.

Logowanie do systemu eUrzad w Makowie podhalańskim odbywa się za pomocą loginu i hasła lub Profilu Zaufanego. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do danych o stanie Twoich zobowiązań podatkowych lub też zapłacić za nie, to wejdź na zakładkę Twoje dane i zaloguj się do systemu. 

 • przechodząc proces rejestracji za pomocą systemowego formularza rejestracji, potwierdzając tożsamość Profilem Zaufanym.


Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego sprawdź informację jak go uzyskać pod adresem internetowym https://www.makow-podhalanski.pl/aktualnosci-informator-lokalny/jak-zalatwic-sprawe/punkt-potwierdzania-pz


Zapraszamy do korzystania z systemu eUrzad w Makowie Podhalańskim.