Dane liczbowe
dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Maków Podhalański  realizowanych w ramach Programu „Czyste Powietrze” (stan na 31.12.2023 r.):

• Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 526
• Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 431
• Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 239
• Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 5 302 687,68 zł


Poniżej informacje podzielone tematycznie, dotyczące ochrony środowiska, jakości powietrza, dofinansowań do wymiany nie ekologicznych źródle ciepła oraz obowiązków z tym związanych.

1 lutego 2022

Dotacja ze środków gminy Maków Podhalański na wymianę systemu ogrzewania na proekologiczne

Informacje dotyczące dotacji celowych ze środków budżetu gminy Maków Podhalański na dofinansowanie inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczny: Regulamin (aktualny)  UCHWAŁA NR LI.498.2023 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie : przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maków Podhalański - aktualizacja na lata 2021–2024 ” polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.  Zmiany regulaminu:  UCHWAŁA NR XXVII.248.2021 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maków Podhalański 2015-2020 z hory

29 grudnia 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maków Podhalański

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategicznym, który ma wyznaczać kierunki transformacji na szczeblu lokalnym dotyczący działań w zakresie szeroko pojętej ochrony powietrza. Sporządzenie PGN-u nie jest wymagane prawa, jest jednak pochodną zobowiązań, jakie Polska podjęła w ramach porozumień międzynarodowych w zakresie ograniczania emisji. PNG jest dokumentem, który wykorzystuje informacje o wielkości zużycia energii i emisji dwutlenku węgla w gminie do osiągnięcia celu, jakim jest zwiększenie efektywnego wykorzystywania energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz wzrost udziału energii z OZE w ogólnym zużyciu energii. Do pobrania:  Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Maków Podhalański -aktualizacja na lata 2021–2024 (przekierowanie do BIP) Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maków Podhalański 2015-2020 (przekierowanie do BIP)

23 września 2021

Zarządzenie Burmistrza Makowa Podhalańskiego w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych...

Zarządzenie Nr 0050.533.2021 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 23.09.2021 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego na terenie Gminy Maków Podhalański Do pobrania:  Zarządzenie nr 0050.533.2021 (pdf, 613.56KB) załącznik nr 1 (pdf, 755.07KB) załącznik nr 2 (pdf, 633.97KB) załącznik nr 3 (pdf, 842.70KB) załącznik nr 4 (pdf, 803.49KB)

1 lipca 2021

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Z dniem 1 lipca 2021 roku wszedł w życie obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe i spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku. Termin składania deklaracji: 12 miesięcy licząc od 1 lipca 2021roku - dla budynków w których przed 1 lipca 2021 roku zostało zainstalowane źródło ciepła, czyli do 30 czerwca 2022 roku (dotychczas zamontowane). 14 dni licząc od daty zamontowania nowego źródła ciepła (nowe budynki lub wymiana starych pieców po 1 lipca 2021 roku). Jeśli ktoś nie zgłosi źródła ciepła swojej nieruchomości w odpowiednim terminie, może otrzymać karę grzywny wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł. W jaki sposób można złożyć deklarację: w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest t

1 lutego 2021

Ogólnopolska lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM)

Zachęcamy do korzystania z ogólnopolskiej listy Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM): https://lista-zum.ios.edu.pl Przy korzystaniu z listy należy pamiętać, że: w Małopolsce nie jest dopuszczone instalowanie kotłów z ręcznym załadunkiem paliwa (bez zasobnika). Wyjątek stanowią jedynie kotły zgazowujące. do instalacji kotłów na węgiel/ekogroszek nie można uzyskać dofinansowania. Uwaga! Od 1 stycznia 2021 roku nie można uzyskać dofinansowania na kocioł na węgiel.

24 stycznia 2021

Program "Czyste Powietrze" - WFOŚiGW Kraków

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Szczegółowe informacje dotyczące Programu "Czyste powietrze" realizowano za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie znajdują się na stronie internetowe https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/ oraz na Portalu Beneficjenta na stronie internetowe  https://portal.wfos.krakow.pl/

15 kwietnia 2020

Uchwała antysmogowa

W dniu 23 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Co oznacza uchwała antysmogowa dla Małopolski ? Ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń  Od 1 lipca 2017 roku nie jest możliwa w Małopolsce instalacja kotła na węgiel lub drewno, a także kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu.Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy, będą zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.  Wyznacza długie okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno Do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Obecnie

10 marca 2020

Ekointerwencja

Ekointerwencja to system do szybkiego i łatwego zgłoszenia naruszenia przepisów w zakresie ochrony środowiska, w tym spalania odpadów; informacja, która jednostka lokalna jest odpowiedzialna za kontrolę; podgląd statusu zgłoszenia – to tylko niektóre z możliwości, jakie daje darmowa aplikacja „Ekointerwencja”. Została przygotowana na zlecenie Samorządu Województwa Małopolskiego i jest dostępna w Sklepie Play i App Store. Można także korzystać z wersji dla komputerów (webowej) klikając adres https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index..... lub poniższą grafikę.  Przypadki naruszenia wymagań uchwały antysmogowej mogą być zgłaszane poprzez formularz Ekointerwencji. Kontrola przestrzegania wprowadzanych ograniczeń Kontrola przestrzegania wymagań uchwały jest prowadzona przez uprawnione służby: straż miejską i gminną, upoważnionych pracowników urzędu gminy, Policję, Inspekcję Ochrony Środowiska. Użytkownik urządzenia grzewczego powinien o

2 stycznia 2020

Informacja o jakości powietrza w Gminie Maków Podhalański

Informacja o jakości powietrza na obszarze Gminy Maków Podhalański i województwa małopolskiego: Serwis internatowy "Małopolska w zdrowej atmosferze" skupiający się na informacjach dotyczących jakości i ochronie powietrza w Małopolsce.  Serwis internetowy Główny Inspektorat Ochrony Środowiska z komunikatami i prognozami dotyczącymi jakości powietrza. JAKOŚĆ POWIETRZA NA OBSZARZE GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI