Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategicznym, który ma wyznaczać kierunki transformacji na szczeblu lokalnym dotyczący działań w zakresie szeroko pojętej ochrony powietrza. Sporządzenie PGN-u nie jest wymagane prawa, jest jednak pochodną zobowiązań, jakie Polska podjęła w ramach porozumień międzynarodowych w zakresie ograniczania emisji. PNG jest dokumentem, który wykorzystuje informacje o wielkości zużycia energii i emisji dwutlenku węgla w gminie do osiągnięcia celu, jakim jest zwiększenie efektywnego wykorzystywania energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz wzrost udziału energii z OZE w ogólnym zużyciu energii.
Do pobrania: 

  1. Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Maków Podhalański -aktualizacja na lata 2021–2024 (przekierowanie do BIP)
  2. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maków Podhalański 2015-2020 (przekierowanie do BIP)