Informacje dotyczące dotacji celowych ze środków budżetu gminy Maków Podhalański na dofinansowanie inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczny:

  1. Regulamin (aktualny) 
  2. Wniosek/deklaracja o dofinansowanie na wymianę kotła (załącznik nr 1 do Regulaminu):