Trasa rowerowa
żółta

   

Maków Podhalański Rynek – ul. Kościelna - os. Makowska Góra - os. Jurki – ul. Słoneczna - Maków Podhalański Rynek


Z Rynku w Makowie Podhalańskim trasa prowadzi podjazdem ul. Kościelną pod Makowską Górę (ok. 580 m n.p.m., dość stromy podjazd). Następnie południowymi zboczami Makowskiej Góry trasa wiedzie asfaltową lokalną drogą przez osiedla Bryndzówka i Jurki a dalej drogą polną, głównie przez las, kieruje się ostro w dół w kierunku centrum miasta.

Długość ok. 4 km; trasa średnio trudna; podjazd do os. Makowska Góra.


Trasa rowerowa czerwona

   

Maków Podhalański Rynek - os. Makowska Góra - Góra Bryndzówka - Zarębska Góra - Koskowa Góra - Żarnówka - Maków Podhalański: ul. Głowackiego, ul. 3 Maja, dworzec PKP


Z Rynku w Makowie Podhalańskim trasa prowadzi podjazdem ul. Kościelną do os. Makowska Góra, następnie do os. Bryndzówka a dalej drogami polnymi (często biegnącymi przez las) z kilkoma niezbyt stromymi podjazdami, w tym pod Ostrysz i dalej stokami Zarębskiej Góry pod Koskowa Górę (866 m n.p.m.), na poziom ok. 840 m n.p.m., wymaga to pokonania 220 m wysokości na dystansie około 2 km. Odcinek od Makowskiej Góry do Koskowej Góry jest najbardziej atrakcyjny widokowo na całym przebiegu. Z Koskowej Góry trasa kieruje się na południe a 1,5 km skręca na zachód w kierunku doliny potoku Żarnowianka Od tego momentu prowadzi asfaltową drogą przez wieś, w dół w kierunku Makowa Podhalańskiego. Mijając granice sołectwa Żarnówka kieruje się do Makowa Podhalańskiego najpierw ul. Głowackiego a dalej ul. 3 Maja dochodząc do Rynku.


Długość ok. 20 km; trasa trudna; podjazd do os. Makowska Góra.


Trasa rowerowa niebieska

   

Maków Podhalański Rynek - os. Makowska Góra - os. Za Górą - os. Polana - Maków Dolny - os. Za Wodą - Grzechynia - Maków Podhalański PKP


Z Rynku w Makowie Podhalańskim trasa prowadzi podjazdem ul. Kościelną w kierunku os. Makowska Góra, przed którym odbija w lewo (na zachód) do osiedla Zagórze. Dalej leśnymi ścieżkami prowadzi do os. Polana, następnie kieruje się w dół do Makowa Dolnego (długi zjazd), gdzie przecina główną drogę Sucha Beskidzka - Maków Podhalański (droga krajowa nr 28). Następnie prowadzi drogą osiedlową przez most na Skawie do os. Zarębki i dalej wzdłuż rzeki kieruje się do głównej drogi w Grzechyni, gdzie skręca w lewo. Po pokonaniu kolejnego mostu na Skawie trasa skręca w prawo, aby osiedlowymi drogami dotrzeć do stacji PKP w Makowie Podhalańskim.


Długość ok. 11 km; trasa średnio trudna; podjazd do os. Makowska Góra.