Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Oficjalny Serwis Gminy Maków Podhalański

Aktualności, wydarzenia

3 października 2022

Ostrzeżenia meteorologiczne nr 225 - intensywne opady deszczu

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące prognozowanego intensywnego opadu deszczu w dniach od 03.10.2022 roku do 04.10.2022 roku.  Źródło informacji: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Małopolski Urząd Wojewódzki. 

30 września 2022

XXII Rajd Podbabiogórskie Miasta 2022, czyli Beskidy w kolorach jesieni

Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim organizują Rajd "Podbabiogórskie Miasta".  Szczegóły w regulaminie. REGULAMIN XXII RAJD PODBABIOGÓRSKIE MIASTA 2022 czyli Beskidy w kolorach jesieni 1. Cele rajdu:  Poznawanie piękna Beskidów w jesiennych kolorach. Propagowanie  turystyki  wśród dzieci i młodzieży poprzez zdobywanie odznak GOT. Wyrabianie tężyzny fizycznej, wyrabianie umiejętności posługiwania się mapą turystyczną. Popularyzacja Czytelni Letniej – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie  Podhalańskim. 2. Główny termin rajdu:  5 października (środa) 2022r.,  godz. 10.00 – 13.00                                                     &

29 września 2022

Termomodernizacja budynków sześciu szkół podstawowych z terenu gminy Maków Podhalański z Programu Funduszy Norweskich

Kolejne etapy prac budowlanych w ramach podpisanych umów z Wykonawcami zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański”. Dla prac modernizacyjnych w Szkołach Wieprzec i Grzechynia zostały podpisane umowy z Wykonawcami zadań a termin ich zakończenia to sierpień roku 2023. W pozostałych szkołach prace przebiegają sprawnie, zgodnie z harmonogramem robót. Wartość dofinansowania to kwota 4 430 124,34 PLN z czego 85% przyznanej dotacji, tj. 3 765 605,65 PLN, pochodzi ze środków MF EOG, a 15%, tj. 664 518,69 PLN, z budżetu państwa. Głównym założeniem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych w Gminie Maków Podhalański. Chodzi zwłaszcza o zmniejszenie zużycia energii w tych budynkach, ograniczenie niskiej emisji dwutlenku węgla i pyłów, a także zwiększenie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

29 września 2022

Stół do tenisa stołowego i turniej Makowa Podhalańskiego

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim finansowała zakup stołu do tenisa stołowego dla sekcji działającej przy Domu Kultury w Makowie Podhalańskim występującej w rozgrywkach ligowych pod nazwą Halniak Maków. Zakup został sfinansowany w ramach zadania: projektowanie i rozwój oraz poprawa funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej (np. boiska, stadiony, sale gimnastyczne, miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku, place zabaw) na terenie gminy w myśl realizacji hasła „Przez sport do trzeźwości”. W dniu 27.09.2022 r. odbył się Turniej Makowa Podhalańskiego tenisa stołowego. Organizatorami tego wydarzenia był Burmistrz Makowa Podhalańskiego oraz Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury w Makowie Podhalańskim. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem oraz zaangażowaniem dzieci i młodzieży. Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Żaneta Łopata Pełnomocnik Burmistrza ds. problemów alkoholowych i narkotykowych

27 września 2022

Zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka drogi powiatowej nr 1688K od os. Klimale Górne w Żarnówce...

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej informuje, że w dniach 29.09.2022r. – 14.10.2022r., w godz. 7:00-17:00 odcinek drogi powiatowej nr 1688K od os. Klimale Górne w Żarnówce do os. Pod Grapą w Wieprzcu będzie zamknięty.  Utrudnienia spowodowane będą wykonywaniem nowej nawierzchni drogi.

27 września 2022

Tydzień dla Rodziny

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim zaprasza na wydarzenie „Tydzień dla Rodziny”, które odbędzie się w dniach 10-14 października 2022 r.  Podczas tych dni w siedzibie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim przy ul. Rynek 11, 34-220 Maków Podhalański, odbywać się będzie cykl warsztatów, wykładów i konsultacji. Oferta skierowana jest do każdego. Zarówno osób, które chcą pogłębić wiedzę nt. zdrowego stylu życia, życia bez uzależnienia od alkoholu, jak i dla osób, których ten problem dotyczy i chcą uzyskać informacji i wskazówek, a także dać sobie szansę na pomoc.   Wydarzenie organizowane jest w ramach Lokalnego Międzysektorowego Programu Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu „Tydzień dla Rodziny” realizowanego przez Gminną Komisje Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim.   W najbliższym czasie ukażą się szczegóły

25 września 2022

Noc bibliotek

Zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim dzieci w wieku od 7 lat do udziału w tegorocznej edycji "Nocy bibliotek". To będzie niezapomniany wieczór wrażeń!

23 września 2022

Zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka drogi powiatowej nr 1691K Skawica – Warty – Juszczyn w...

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej informuje, że w dniach 28.09.2022r. – 01.10.2022r. (środa - sobota), w godz. 7:30-16:00, nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka drogi powiatowej nr 1691K Skawica – Warty – Juszczyn w Juszczynie. Utrudnienia spowodowane będą wykonywaniem nawierzchni bitumicznej na os. Przysłop i os. Snozy.

20 września 2022

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych (26.08.2022)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku  zwołuję na dzień 26 września 2022 r. (poniedziałek ) o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Socjalnych które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim  Tematem posiedzenia będzie:  Zaopiniowanie projektu uchwały: w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.170.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Maków Podhalański w roku szkolnym 2021/2022. Spra

20 września 2022

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju (27.09.2022)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku  zwołuję  na dzień 27 września 2022 r. /wtorek/ o godz. 8:15 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego  Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektów uchwał : w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XXXV.344.2021 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2021 roku; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2022-2028. w sprawie udzielenia zmiany uchwały Nr XXXIX.377.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Gminie Zawoja w 2022 roku. Sprawy bieżące. Przewodniczący Komisji Spyrka Tomasz Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U

20 września 2022

Zawiadomienie o posiedzeniu XLIII Sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim (27.09.2022)

Na podstawie § 26 ust.2 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański zwołuję na dzień 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00 Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XXXV.344.2021 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2021 roku.- Załącznik Pkt - 4  5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2022-2028.-Załącznik Pkt - 5  Podjęcie uchw

20 września 2022

Ostatnie miesiące programu badań bezpłatnych kolonoskopowych w pełnym znieczuleniu!

Ostatnie miesiące programu badań bezpłatnych kolonoskopowych w pełnym znieczuleniu! Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż pozostały ostatnie miesiące, w których możecie państwo wykonać bezpłatne, warte ponad tysiąc złotych badania kolonoskopowe w pełnym znieczuleniu anestezjologicznym. Darmowe, ponieważ w pełni dotowane przez Unię Europejską i Skarb Państwa. Bezpłatne są również ewentualne badania histopatologiczne pobranych wycinków w ramach kolonoskopii. NIE CZEKAJ ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! OGRANICZONA LICZBA MIEJSC ORAZ ZBLIŻAJĄCY SIĘ KONIEC TRWANIA PROJETU! To już ostatni dzwonek dla wszystkich chętnych. Jest to już ostatnia edycja programów Europejskich Funduszy Społecznościowych związanych z badaniami przesiewowymi pod kątem raka jelita grubego. Kolejnej edycji już nie będzie, więc wykonanie takiego badania w znieczulaniu anestezjologicznym bezpłatnie będzie nie możliwe. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie wszystkie osoby, nawet te, kt

na skróty

Przydatne linki