Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Oficjalny Serwis Gminy Maków Podhalański

Aktualności, wydarzenia

25 stycznia 2023

Ferie zimowe nadchodzą

Zapraszamy do udziału w zajęciach. Przedstawiamy plan na pierwszy tydzień ferii.

25 stycznia 2023

Teatr Małej Generacji

Zapraszamy dzieci w wieku 3 - 6 lat do udziału w zajęciach teatralnych organizowanych poczad ferii zimowych w Miejskiej Bibliotece Publicznejw Makowie Podhalańskim. Zapisy telefoniczne nr 33 87 71 341.

25 stycznia 2023

Ogłoszenia ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie, w terminie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r. Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 poz. 2101 oraz z 2022 r. poz. 2653), zwane dalej „rozporządzeniem wykonawczym”. W

25 stycznia 2023

31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Jak co roku bierzemy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Gorąco zachęcamy do udziału - BĘDZIE SIĘ DZIAŁO! Oprócz koncertów odbędzie się pokaz sprzętu gaśniczo-ratowniczego, marsz Nordic Walking, trasą Międzynarodowego Biegu Ulicznego Po Ziemi Makowskiej. Zumbowa rozgrzewka. Ponadto pokaz samochodów z kolekcji Auto Classic ze szczególnym uwzględnieniem "malucha" wystawionego przez Auto classic na aukcję. Gorąco zapraszamy!   Szczegóły programu: 15.00 Nordic Walking na 5 km, start obok estrady Makowianka17.00 ruszamy z częścią artystyczną w trakcie koncertów zlicytujemy przedmioty udostępnione przez fundację WOŚP oraz indywidualnych darczyńców. SALA OSP UL. KOŚCIUSZKI 2: Zumba - Gabriela Bryndza HappyFit KONCERTY:DDUDozarciDETHOPS 20.00 Światełko Do Nieba

23 stycznia 2023

Apel Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu

W związku ze stwierdzonymi ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego oraz bardzo licznymi ogniskami tej choroby na terenie całego kraju, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż: wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Do pobrania: Apel Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu Pismo Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu Opublikowano na prośbę: Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

18 stycznia 2023

Zawiadomienie o posiedzeniu XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim (25.01.2023)

Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański -  Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie  Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański zwołuję na dzień 25 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 9:00 Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 roku.- projekt uchwały (pdf, 306.12KB) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2023-2029.- projekt uchwały (pdf,

18 stycznia 2023

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju (25.01.2023)

Na  podstawie  § 65  Statutu  Gminy  Maków  Podhalański  - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku  zwołuję  na  dzień   25 stycznia  2023 r.  /środa/ o  godz. 8:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim,  które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego  Tematem  posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektów uchwał: w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2023-2029. w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2023 roku. Sprawy bieżące.              Przewodniczący Komisji Spyrka Tomasz Na  podstawie  art.25  ust.3 ustawy&nb

17 stycznia 2023

Ogłoszenie ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie, w terminie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r. Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 poz. 2101 oraz z 2022 r. poz. 2653), zwane dalej „rozporządzeniem wykonawczym”. W

17 stycznia 2023

Pierwsze kroki w cyberświecie - zróbmy je razem

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim zaprasza do zapoznania się z kampanią aktualnie prowadzona przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom „Pierwsze kroki w cyberświecie - zróbmy je razem”. Celem kampanii jest ograniczenie używania urządzeń cyfrowych przez dzieci w wieku przedszkolnym.  Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wartościowymi materiałami - https://pierwszekroki.net/

12 stycznia 2023

Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych

Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury w Makowie Podhalańskich po raz kolejny organizuje Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych. Do udziału zapraszamy grupy działające przy szkołach, przedszkolach i świetlicach prezentujące programy kolędnicze w formie tradycyjnej oraz w formie jasełek. Zgłoszenia grup prosimy przesyłać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim do dnia 16 stycznia 2023 roku, lub mailowo: domkultury@makow-podhalanski.pl.W zgłoszeniu prosimy podać liczbę uczestników Państwa prezentacji oraz czas jej trwania, który nie powinien przekraczać 10 minut (tradycyjne kolędowanie); 20 minut (jasełka). Prosimy również o podanie Państwa wymogów technicznych (ilość koniecznych mikrofonów, odtwarzacz CD, inne).Przegląd odbędzie się w dniu 20 stycznia 2023 roku o godzinie 16.00 w sali OSP, przy ul. Kościuszki 2 w Makowie Podhalańskim. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania fotografii zgłoszonych prac w folderach oraz

9 stycznia 2023

Utrudnieniu w ruchu drogowym na ul. Polnej i ul. Szkolnej w Makowie Podhalańskim w związku...

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne informuje, że od dnia 9 stycznia 2023 roku wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w ciągu drogi gminnej ul. Polna i ul. Szkolna w Makowie Podhalańskim w związku z budową kanalizacji sanitarnej.  Roboty będą prowadzone w okresie od  9 stycznia do 28 kwietnia 2023 r. Roboty zostaną rozpoczęte od ul. Polnej przy budynku nr 20 i będą prowadzone z góry na dół do ulicy Szkolnej do budynku nr 29 w godzinach od 7.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku. W godzinach od 7.00 do 16.00 brak będzie możliwości przyjazdu. Poza tymi godzinami wykopy będą zasypane i będzie udostępniony przejazd.  Wykonawcą robót jest: EKOINSTAL Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka. Kontakt z Wykonawcą pod nr tel. 570055011.

4 stycznia 2023

Orszak Trzech Króli

Zapraszamy do udziału w orszaku i wspólnym kolędowaniu.

na skróty

Przydatne linki