Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Oficjalny Serwis Gminy Maków Podhalański

Aktualności, wydarzenia

20 września 2023

Zawiadomienie o posiedzeniu LV Sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim (27.09.2023)

Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański zwołuję na dzień 27 września 2023 r. (środa) o godz. 9:00 Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 roku.- projekt uchwały (pdf, 431.27KB) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2023-2029. - projekt uchwały (pdf, 5,272.98KB) Pod

20 września 2023

Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju (27.09.2023)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku z w o ł u j ęna dzień 27 września 2023 r. /środa/ o godz. 8:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektów uchwał : w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 roku; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2023-2029. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX.455.2023 z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2023 roku. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Miejska Przychodnia Zdrowia” w Makowie Podhalańskim. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.191.2

19 września 2023

Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej (22.09.2023)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku zwołujęna dzień 22 września 2023 r. /piątek/ o godz. 15:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim. Tematem posiedzenia będzie: Analiza wykorzystania środków zewnętrznych uzyskanych na inwestycje wykonywane na terenie Gminy Maków Podhalański. Analiza skarg i wniosków złożonych przez mieszkańców gminy. Sprawy bieżące. Przewodniczący Komisji Zbigniew Bach Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2023 poz.40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

15 września 2023

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Informuję, że w dniach od 23 września do 3 października 2023 roku zostanie przeprowadzona jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie. Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka/prostopadłościanu koloru zielonobrązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierający wewnątrz blister aluminiowo – plastykowy wypełniony płynem. Zalecenia prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami, oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny lub najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosi do lekarza weterynarii lub najbliżs

14 września 2023

Pokolenia Ziemi Makowskiej 2

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim zaprasza do udziału w spotkaniu autorskim z Panią dr Jadwigą Sobczuk, autorką książki "Pokolenia Ziemi Makowskiej 2".  Więcej informacji na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/n,spot...

12 września 2023

100 latka w Gminie Maków Podhalański

Mieszkanka Żarnówki Pani Helena Polańska obchodziła w dniu 9 września 2023r. jubileusz 100-lecia urodzin. Z tej okazji w dniu 11 lipca br. Czcigodną Jubilatkę odwiedził Burmistrz Makowa Podhalańskiego Pan Paweł Sala oraz przedstawicielka placówki terenowej KRUS w Suchej Beskidzkiej. W imieniu własnym oraz całej społeczności Gminy Maków Podhalański Burmistrz Makowa Podhalańskiego złożył Jubilatce serdeczne życzenia oraz gratulacje z okazji Setnej Rocznicy Urodzin. Oprócz osobistego listu gratulacyjnego, upominku i kwiatów Burmistrz przekazał Jubilatce List Gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów oraz Wojewody Małopolskiego.

5 września 2023

Informacja o okręgach wyborczych i obwodach głosowania w Gminie Maków Podhalański

Okręgowa Komisja Wyborcza w wyborach do Sejmu i Senatu w 2023 r. Nazwa Zasięg Okręgi wyborcze Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie I część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów: chrzanowski myślenicki oświęcimski suski wadowicki Sejm: 12Senat: 30 Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu w 2023 r. w Gminie Maków Podhalański Siedziba Granice Numer komisji Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, ul. Szkolna 3, 34-220 Maków Podhalański tak Maków Podhalański (Dolny): ul. Leśna, Polna, Szkolna, Spacerowa, Wolności od nr 134 do nr 244 parzyste i od nr 115 do nr 223 nieparzyste, Osiedle Pawlicówka, Osiedle Sarnowa, Osiedle Działy, Osiedle Jasnochowa, Osiedle Mędralowa, Osiedle Polana, Osiedle Pykowa, Osiedle Pyrowa, Osiedle Rabowa, Osiedle Stanaszkowa; Grzechynia: nr budynków 134, 226, 246, 249 - 255, 257

31 sierpnia 2023

Narodowe Czytanie 2023

Serdecznie zapraszamy do lektury "Nad Niemnem" autorstwa Elizy Orzeszkowej podczas "Narodowego Czytania 2023".Zachęcamy do włączenia się we wspólne czytanie dzieła z kanonu polskiej literatury. Wydarzenie organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Makowskie Centrum Kultury odbędzie się w sobotę 9 września, tradycyjnie na makowskim Rynku. Więcej informacji na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/n,na-m...

31 sierpnia 2023

Dożynki Powiatowe

W niedzielę 10 września w Makowie Podhalańskim odbędą się „Dożynki Powiatowe”. Uroczystość o godzinie 11.00 rozpocznie uroczysta msza dziękczynna w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim. Następnie uczestnicy we wspólnym korowodzie przejdą na plac przy estradzie "Makowianka" obok OSP, gdzie odbędą się dalsze uroczystości. To tradycyjne święto plonów symbolicznie kończy okres żniw, w związku z tym zaprezentowane zostaną wieńce dożynkowe przygotowane przez Koła Gospodyń z poszczególnych Gmin Powiatu Suskiego, które wezmą udział w "Powiatowym Konkursie Wieńca Dożynkowego". Obejrzeć można będzie także część artystyczną. Szczegóły znaleźć można na plakacie. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/n,w-ma...

30 sierpnia 2023

LGD Podbabiogórze - Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata...

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" ogłasza od dnia 11 września 2023 r. do 25 września 2023 r. konkurs na stanowisko: Specjalista ds. wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: są obywatelami polskimi, posiadają kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na danym stanowisku, posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku, nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych. 1. Stanowisko: Specjalista ds. Wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020 Wymiar czasu pracy: 1 x 1 pełny etat Planowany zakres podstawowych obowiązków i odpowiedzialności: prowadzenie ewidencji merytorycznej realizacji projektów, prowadzenie i kompletowanie dokumentacji merytorycznej projektów, praca z potencjalnymi beneficjentami, przygotowywanie i organizacj

23 sierpnia 2023

Zawiadomienie o posiedzeniu LIV Sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim (30.08.2023)

Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański zwołuję na dzień 30 sierpnia 2023 r. (środa) o godz. 9:00 Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 roku.- projekt uchwały (pdf, 389.94KB) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białce.- projekt uchwały (pdf, 132.72KB)

23 sierpnia 2023

Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju (30.08.2023)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku z w o ł u j ę na dzień 30 sierpnia 2023 r. /środa/ o godz. 7:30 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektów uchwał : w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 roku; w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białce; w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzechyni; w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Juszczynie Polany; w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzcu; w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Gminie Zawoja w 2023 roku; w sprawie wyrażenia zgody na

na skróty

Przydatne linki