Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Oficjalny Serwis Gminy Maków Podhalański

Aktualności, wydarzenia

29 lutego 2024

Przygody w Muzogrodzie

W Makowskim Centrum Kultury rusza cykl koncertów muzyczno-edukacyjnych Przygody w Muzogrodzie to barwne opowieści o tym czym jest muzyka, instrumenty i jak działa ludzki głos. Te wyjątkowe koncerty prowadzi Kantylenka, która wraz z filharmonikami krakowskimi zabierze Was w zaczarowaną podróż po dźwiękach Nutostrady, która biegnie przez krainę Muzogrodu. Każdy koncert to niezapomniana przygoda, opowiedziana z piosenką na ustach przy akompaniamencie instrumentów. W czasie spotkań czekają na Was muzyczne zagadki i kreatywne zabawy, w których sami przekonacie się, do czego zdolny jest Wasz głos. Przygody w Muzogrodzie to cykl godzinnych koncertów kameralnych z elementami warsztatowymi. W trakcie przedstawienia widzowie wysłuchają historii opowiadanych przez prowadzącą, stając się jednocześnie świadkami jej przygód, a wszystko to przeplatane będzie granymi na żywo utworami z repertuaru muzyki poważnej i popularnej. Uczestnicy będą mieć okazję wejść w interakcję z wykonawcami, a także spróbo

29 lutego 2024

Baby, ach te Baby

Z okazji Dnia Kobiet zapraszamy na wyjątkowe widowisko muzyczne pełne humoru, czasami nieco z dystansem, lecz również pełne liryki i namiętności. Na program koncertu składają się znane każdej publiczności utwory m.in. Alicji Majewskiej, Andrzeja Zauchy, czy Zbigniewa Wodeckiego. Wystąpią:Sylwia Frączek, Rafał Żur, Orkiestra Faktorii Dźwięku pod kierownictwem muzycznym Mateusza Krystiana. Sylwia Frączek - absolwentka wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie. Laureatka wielu międzynarodowych konkursów wokalnych. Jako solistka współpracuje m.in. z Operą Krakowską, Gliwickim Teatrem Muzycznym czy Krakowską Operą Kameralną. W 2020 r. wygrała również jeden z odcinków popularnego telewizyjnego programu, „Szansy na sukces”.Rafał Żur - wokalista wszechstronny, baryton, absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie, muzyk sesyjny, kompozytor, pedagog śpiewu. Magnetyczny głos Rafała i wszechstronność twórcza owocuje współpracą z muzykami i prod

29 lutego 2024

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim o składzie, siedzibie i dyżurach

INFORMACJA   Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach  W skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim wchodzą: Lp. Imię i nazwisko Funkcja 1. Barbara Halina Bisaga Członek Komisji 2. Marcin Ryszard Czarniak Członek Komisji 3. Monika Czarniak Członek Komisji 4. Małgorzata Anna Kaczmarczyk Członek Komisji 5. Michał Krawczycki Członek Komisji 6. Bogusław Edward Kysiak Członek Komisji 7. Beata Barbara Stasiak Członek Komisji 8. Stanisława Warta Członek Komisji 9. Joanna Maria Wilczek Członek Komi

28 lutego 2024

Rusza dziesiąta edycja konkursu grantowego Małopolska Lokalnie!

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz ze Stowarzyszeniem Forum Oświatowe Klucze już po raz dziesiąty zapraszają małopolskich społeczników na spotkania informacyjne dotyczące konkursu grantowego Małopolska Lokalnie. Konkurs skierowany jest do zwykłych mieszkańców, którzy mają interesujący pomysł na działanie w swojej społeczności ale nie mają pieniędzy, żeby go zrealizować oraz do niewielkich, lokalnych organizacji pozarządowych, które szukają wsparcia na początku swojej działalności. Małopolska Lokalnie to konkurs grantowy z dofinansowaniem do 6000 zł podzielony na dwie ścieżki wsparcia: projekty społeczne, jeśli jesteście niewielką organizacją pozarządową lub grupą nieformalną projekty rozwojowe dla niewielkich organizacji pozarządowych NABÓR PROJEKTÓW TRWAĆ BĘDZIE OD 1 DO 27 MARCA BR. Czym różni się konkurs Małopolska Lokalnie od innych? – Operatorzy stawiają na ciekawe pomysły i edukację. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych i Stowar

23 lutego 2024

Dopłaty do kukurydzy - wnioski o pomoc do 29 lutego

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r. Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone na czas naboru: w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. placówki te będą otwarte w godzinach 07:00-18:00; w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta; ponadto biura powiatowe będą czynne również w sobotę 24 lutego 2024 r. w godzinach 08:00-16:00. Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstw i złożenie wniosku o

22 lutego 2024

Bezpłatna mammografia dla kobiet 45-74 lat

Badania mammograficzne wykonywane są w ramach umowy z NFZ.  BADANIA SĄ BEZPŁATNE DLA UBEZPIECZONYCH KOBIET  Kryteria uczestnictwa w programie profilaktyki raka piersi: badanie wykonuje się co 24 miesiące u kobiet w wieku od 45 do 74 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia) badanie wykonuje się co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które po 5 latach od leczenia chirurgicznego raka piersi - pozostają w trakcie uzupełniającej hormonoterapii (HT) badanie wykonuje się co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które zakończyły leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu Wyłączenie z programu: objęcie kobiety „Opieką nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika" na etapie „Nadzór i badania diagnostyczne" realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; objęcie kobiety „Kompleksową opieka onkolog

22 lutego 2024

Obwieszczenie o ponownym (drugim) wyłożeniu projektu MPZP dla Makowa Podhalańskiego – etap A wraz z...

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE  BURMISTRZA MAKOWA PODHALAŃSKIEGO  z dnia 22.02.2024 r. o ponownym (drugim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański – etap A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXI.191.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalański z

21 lutego 2024

Pamiętaj o sprawozdaniu w BDO do 15 marca

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, że: Do 15 marca 2024 roku należy złożyć w formie elektronicznej w systemie BDO rejestr-bdo.mos.gov.pl za 2023 rok: Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Informacje dot. sprawozdania w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie przez wytwórców odpadów znajdują się na stronie www.malopolska.pl/zbiorcze. Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Informacje dot. sprawozdania oraz naliczania opłat w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie w BDO znajdują się na stronach: www.malopolska.pl/produktowa- w zakresie opakowań, www.malopolska.pl/produkty - w zakresie produktów tj. opony, oleje, preparaty smarowe, www.malopolska.pl/bate

14 lutego 2024

Informacja o naborze - "Dotacja dla spółek wodnych 2024"

Samorząd Województwa Małopolskiego w roku 2024 przeznaczył środki w budżecie województwa dla Spółek Wodnych oraz Związków Spółek Wodnych działających na obszarze województwa małopolskiego, prowadzących lokalnie starania, aby poprawić wydajność uprawną pól poprzez zapewnienie tam właściwych stosunków wodnych. Pomoc finansowa przyznawana jest na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności na: konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami, konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami, konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w pkt 1) i pkt 2), usuwanie szkód powodziowych (do trzech lat od daty ich wystąpienia). Spółki Wodne działające na terenie Województwa Małopolskiego lub Związki Spółek Wodnych, których Spółki Wodne działają na terenie Województwa Małopolskiego mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej do 31 marca 2024 roku. W prz

14 lutego 2024

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego

Burmistrz Makowa Podhalańskiego  ogłasza  nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż  niżej opisanego pojazdu:  Dane dotyczące pojazdu  Marka: STAR POŻARNICZY STAR Opis rodzaju pojazdu: samochód specjalny Model: 244 10.7t Nr identyfikacyjny pojazdu VIN: P244MM09859 Rok produkcji: 1985 Nr rejestracyjny: KSU 28GW Data pierwszej rejestracji: 09.10.1985 Data ważności przeglądu technicznego: 07.11.2024r. Wskazania drogomierza: 17043 km Kolor powłoki lakierniczej: czerwona 2-warstwowy typu mini Rodzaj skrzyni biegu: manualna Rodzaj napędu: 4x4 Pojemność silnika / moc silnika: 6842ccm / 110kW (150KM) Pojazd zarejestrowany na: Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim Zasady sprzedaży składników majątkowych – składania ofert Nazwa sprzedającego Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3 34-220 Maków Podhalański NIP: 552 158 49 63 Cena wywoławcza Cena wywoławcza pojazdu została ustalona na kwotę: 10 000,00 zł brutto (s

7 lutego 2024

Zawiadomienie o posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim (14.02.2024)

Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański zwołuję na dzień 14 lutego 2024 r. (środa) o godz. 9:00 Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII.549.2023 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 grudnia 2023 roku - projekt uchwały (pdf, 340.21KB) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański w roku 2024 dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie

7 lutego 2024

Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych (14.02.2024)

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku z w o ł u j ę na dzień 14 lutego 2024 r. (środa ) o godz. 8:15 posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Socjalnych które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Maków Podhalański jest organem prowadzącym. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Sprawy bieżące. Przewodniczący KomisjiKazimierz Polak Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z

na skróty

Przydatne linki