Informujemy, iż w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim istnieje możliwość potwierdzenia Profilu Zaufanego. Punkt potwierdzający Profil Zaufany znajduje się w Biurze Obsługi Klienta, zlokalizowanym na parterze urzędu. Skorzystanie z możliwości punktu potwierdzającego Profil Zaufany jest możliwy w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach teleinformatycznych - to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, tzw. (płatnego) certyfikatu kwalifikowanego. Za pomocą Profilu Zaufanego można załatwić wiele spraw urzędowych drogą elektroniczną (przez Internet) bez konieczności osobistego udania się do urzędu.


Aby potwierdzić profil zaufany należy wcześniej założyć konto na stronie internetowej https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage i złożyć wniosek o Profil Zaufany, następnie należy potwierdzić tożsamość w kontekście złożonego wniosku w punkcie potwierdzającym Profil Zaufany np. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim. Istnieją różne możliwości uzyskania i potwierdzenia Profilu Zaufanego, szczegółowe informacje na stronie internetowej pz.gov.pl.

Proszę pamiętać, że do uzyskania i potwierdzenia Profilu Zaufanego potrzebne jest posiadanie numeru PESEL, który weryfikowany jest aktualnym dowodem osobistym lub aktualnym paszportem - w przypadku obywateli polskich. Profil zaufany jest ważny przez 3 lata, jego przedłużenie nie wymaga wizyty w urzędzie, można to zrobić przed jego wygaśnięciem bezpośrednio poprzez stronę pz.gov.pl.


Szczegółowe informacje jak założyć Profil Zaufany można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany