Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim

ul. Szpitalna 3 

34-220 Maków Podhalański


Godziny pracy:


Urząd

 

Kasa urzędowa

 poniedziałek:


7:15 - 15:15

7:15 - 14:00

wtorek:


7:15 - 15:15

7:15 - 14:00

środa:


7:15 - 15:15

7:15 - 14:00

czwartek:


7:15 - 17:00

7:15 - 14:00

piątek:


7:15 - 15:15

7:15 - 14:00
sobota: nieczynne nieczynne
niedziela: nieczynne nieczynne


Adres poczty elektronicznej / dziennik podawczy:


urzad@makow-podhalanski.pl

Adres poczty elektronicznej / dziennik podawczy faktury:


faktury@makow-podhalanski.pl


Adres strony internetowej BIP:


https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski


Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:


/UMMakow/skrytka

Formularz kontaktowy:


Formularz kontaktowy - online


Gmina Maków Podhalański NIP/REGON:


NIP:

 

5521584963

REGON:

  

072181959


Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim NIP/REGON:


NIP:


5520000204

REGON:

 

000525530Numery kont bankowych:UWAGA: Informujemy, że zostały utworzone indywidualne rachunki bankowe dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podatnicy (osoby fizyczne) informację o nadanym indywidualnym numerze rachunku bankowego otrzymają w decyzjach podatkowych oraz w zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku regulowania kilku należności należy pamiętać, iż dla każdej należności został utworzony niepowtarzalny, oddzielny numer rachunku bankowego .


DLA POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI ORAZ INNYCH PŁATNIKÓW
obowiązują poniższe numery rachunków bankowych


- podatek od środków transportowych (os. fizyczne i prawne),
- podatek od osób prawnych (rolny, leśny, nieruchomość),
- opłata skarbowa
- dzierżawy i najmy
- wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,


Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/Maków Podhalański

Nr: 09 87990001 0010 0100 0114 0026


- na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/ Maków Podhalański
nr: 44 87990001 0010 0100 0114 0075 Połączenia telefoniczne - centrala:

telefon

  

(+48) 33 874 97 00

faks

  

(+48) 33 874 97 51Numery telefoniczne wewnętrzne:


Nr wewnętrzny  

Nr bezpośredni  

Pokój  

Zakres spraw

Adres e-mail

20

33 874 97 20
33 874 97 41

 

Biuro obsługi

urzad@makow-podhalanski.pl

24

33 874 97 24

19

Sekretariat Burmistrza
Obsługa Rady Miejskiej

sekretariat@makow-podhalanski.pl


Urząd Stanu Cywilnego

Adres e-mail: usc@makow-podhalanski.pl


Nr wewnętrzny  

Nr bezpośredni  

Pokój  

Zakres spraw

25

33 874 97 25

1

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego


Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich

Adres e-mail: sekretarz@makow-podhalanski.pl


Nr wewnętrzny  

Nr bezpośredni  

Pokój  

Zakres spraw

34

33 874 97 34

10

Sekretarz Gminy, Kierownik referatu

35

33 874 97 35

18

Sprawy dot. nadzoru nad jednostkami OSP, 
sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych

21

33 874 97 21

2

Za-ca Kierownika USC, sprawy dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistychReferat Gospodarki Komunalnej

Adres e-mail: gk@makow-podhalanski.pl


Nr wewnętrzny   Nr bezpośredni   Pokój   Zakres spraw

42

33 874 97 42

22

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
- sprawy dotyczące inwestycji
-sprawy dotyczące ochrony środowiska i rolnictwa

43

33 874 97 43

21

- sprawy dotyczące inwestycji
- sprawy dotyczące gospodarki przestrzennej
- sprawy dotyczące drogownictwa

46

33 874 97 46

20

- sprawy dotyczące mienia komunalnego
- sprawy dotyczące inwestycji
- dofinansowanie wymiany nie ekologicznych źródeł ogrzewania 
- ekodoradcaReferat Finansowy

Adres e-mail: skarbnik@makow-podhalanski.pl


Nr wewnętrzny   Nr bezpośredni   Pokój   Zakres spraw

60

33 874 97 60

14

Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego

28

33 874 97 28

3

Zastępca Kierownika - sprawy dotyczące księgowości budżetowej

22

33 874 97 22

9

sprawy podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego

29

33 874 97 29

5

księgowość budżetowa

33

33 874 97 33

8

sprawy dotyczące księgowości podatkowej i opłaty za gospodarowanie odpadami

32

33 874 97 32

kasa

Kasa, sprawy dotyczące podatków od środków transportowychReferat Promocji i Rozwoju

Adres e-mail: pir@makow-podhalanski.pl


Nr wewnętrzny   Nr bezpośredni   Pokój   Zakres spraw
40 33 874 97 40 12 Kierownik referatu - sprawy związane z zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem
środków zewnętrznych przez gminę, bhp

27

33 874 97 27 17

Sprawy związane z transportem gminnym,
działalnością gospodarczą

36

33 874 97 36

16

Informatyk, archiwum zakładowe, organizacje pozarządoweGminny Zarząd Placówek Oświatowych

Adres e-mail: gzpo@makow-podhalanski.pl


Nr wewnętrzny   Nr bezpośredni   Pokój   Zakres spraw

37

33 874 97 37

15a

Dyrektor Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych

54

33 874 97 54

25

sprawy dotyczące płac oświaty oraz kadr i administracji oświaty

53

33 874 97 53

23

Główny księgowy oświaty, sprawy związane z księgowością oświaty

38

33 874 97 38

15

sprawy związane z księgowością oświaty, sprawy socjalno-oświatowe, PKZP

Jarosław Myślak Inspektor Ochrony Danych Osobowych iod@makow-podhalanski.pl