Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim

ul. Szpitalna 3 

34-220 Maków Podhalański


Godziny pracy:


Urząd

 

Kasa urzędowa

 poniedziałek:


7:15 - 15:15

7:15 - 14:00

wtorek:


7:15 - 15:15

7:15 - 14:00

środa:


7:15 - 15:15

7:15 - 14:00

czwartek:


7:15 - 15:15

7:15 - 14:00

piątek:


7:15 - 15:15

7:15 - 14:00
sobota: nieczynne nieczynne
niedziela: nieczynne nieczynne


Adres poczty elektronicznej / dziennik podawczy:


urzad@makow-podhalanski.pl

Adres poczty elektronicznej / dziennik podawczy faktury:


faktury@makow-podhalanski.pl


Adres strony internetowej BIP:


https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski


Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:


/UMMakow/skrytka

Formularz kontaktowy:


Formularz kontaktowy - online


Gmina Maków Podhalański NIP/REGON:


NIP:

 

5521584963

REGON:

  

072181959


Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim NIP/REGON:


NIP:


5520000204

REGON:

 

000525530Numery kont bankowych na:


- podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny,

- wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/Maków Podhalański

Nr: 09 87990001 0010 0100 0114 0026


- na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/ Maków Podhalański
nr: 44 87990001 0010 0100 0114 0075

 

Połączenia telefoniczne - centrala:

telefon

  

(+48) 33 874 97 00

faks

  

(+48) 33 874 97 51Numery telefoniczne wewnętrzne:


Nr wewnętrzny  

Nr bezpośredni  

Pokój  

Zakres spraw

Adres e-mail

20

33 874 97 20
33 874 97 41

 

Biuro obsługi

urzad@makow-podhalanski.pl

24

33 874 97 24

19

Sekretariat Burmistrza

sekretariat@makow-podhalanski.pl


Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich

Adres e-mail: sekretarz@makow-podhalanski.pl


Nr wewnętrzny  

Nr bezpośredni  

Pokój  

Zakres spraw

34

33 874 97 34

10

Sekretarz Gminy, Kierownik referatu

35

33 874 97 35

18

Zastępca Kierownika - sprawy dotyczące kadr, sprawy dot. nadzoru nad jednostkami OSP

35

33 874 97 35

18

sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych

21

33 874 97 21

2

sprawy dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowychReferat Gospodarki Komunalnej

Adres e-mail: gk@makow-podhalanski.pl


Nr wewnętrzny   Nr bezpośredni   Pokój   Zakres spraw

42

33 874 97 42

22

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
- sprawy dotyczące inwestycji
-sprawy dotyczące ochrony środowiska i rolnictwa

43

33 874 97 43

21

- sprawy dotyczące inwestycji
- sprawy dotyczące gospodarki przestrzennej
- sprawy dotyczące drogownictwa

46

33 874 97 46

20

- sprawy dotyczące mienia komunalnego
- sprawy dotyczące inwestycji
- dofinansowanie wymiany nie ekologicznych źródeł ogrzewania 
- ekodoradcaReferat Finansowy

Adres e-mail: skarbnik@makow-podhalanski.pl


Nr wewnętrzny   Nr bezpośredni   Pokój   Zakres spraw

60

33 874 97 60

14

Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego

28

33 874 97 28

3

Zastępca Kierownika - sprawy dotyczące księgowości budżetowej

22

33 874 97 22

9

sprawy podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego

29

33 874 97 29

5

księgowość budżetowa

33

33 874 97 33

8

sprawy dotyczące księgowości podatkowej i opłaty za gospodarowanie odpadami

32

33 874 97 32

kasa

Kasa, sprawy dotyczące podatków od środków transportowychReferat Promocji i Rozwoju

Adres e-mail: pir@makow-podhalanski.pl


Nr wewnętrzny   Nr bezpośredni   Pokój   Zakres spraw
40 33 874 97 40 12 Kierownik referatu - sprawy związane z zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem
środków zewnętrznych przez gminę, bhp

27

33 874 97 27 17

Sprawy związane z transportem gminnym,
działalnością gospodarczą

36

33 874 97 36

16

Informatyk, archiwum zakładowe, organizacje pozarządowe
Urząd Stanu Cywilnego

Adres e-mail: usc@makow-podhalanski.pl


Nr wewnętrzny  

Nr bezpośredni  

Pokój  

Zakres spraw

25

33 874 97 25

1

Kierownik Urzędu Stanu CywilnegoGminny Zarząd Placówek Oświatowych

Adres e-mail: gzpo@makow-podhalanski.pl


Nr wewnętrzny   Nr bezpośredni   Pokój   Zakres spraw

37

33 874 97 37

15a

Dyrektor Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych

54

33 874 97 54

25

sprawy dotyczące płac oświaty oraz kadr i administracji oświaty

53

33 874 97 53

23

Główny księgowy oświaty, sprawy związane z księgowością oświaty

38

33 874 97 38

15

sprawy związane z księgowością oświaty, sprawy socjalno-oświatowe, PKZP

Jarosław Myślak Inspektor Ochrony Danych Osobowych iod@makow-podhalanski.pl