rmonogram odbioru odpadów komunalnych

z terenu gminy Maków Podhalański


NA ROK 2024Zobacz również harmonogram na stronie internetowej:  Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o."WYSZUKIWARKA WG. ADRESU ODBIORU ODPADU

WyszukiwarkaHARMONOGRAM ODPADÓW W APLIKACI MOBILNEJ


Usługa online Kiedy odpady" umożliwia przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach gminy Maków Podhalański, zawiera informacje o zasadach segregacji odpadów, informacje o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz sekcję do zgłaszania niedogodności związanych z odbiorem i wywozem odpadów.

Aplikacja przypomina, wysyłając powiadomienia (push) o terminie odbioru odpadów w zależności od zdefiniowanego miejsca odbioru odpadu. Mieszkaniec sam może zdecydować, na ile wcześniej chce otrzymać powiadomienie i z ilu punktów obioru. 

Usługa "Kiedy odpady" jest jednym z modułów szerszej aplikacji "Transparentne JST", służącej do kontaktu lokalnego samorządem z mieszkańcami. 

Zachęcamy do korzystania - aplikacja jest bezpłatna. 


Usługa "Kiedy odpady" dostępne jest na specjalnej stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej "Transparentne JST" do pobrania na platformie Google Play i AppStore


Informacja dodatkowa: Aplikacja "Kiedy śmieci" dotychczas promowana i udostępniana przez gminne Maków Podhalański nie będzie już wspierana i aktualizowana. Obecnie rozwijaną i promowaną aplikacją w zakresie kontaktu samorządu lokalnego z mieszkańcami jest usługa "Kiedy odpady", która jest jednym z modułów aplikacji "Transparentne JST". Prosimy o korzystanie z aplikacji "Transparentne JST", która zawiera również moduły  komunikacyjne: ogłoszenia, wydarzenia, system zgłoszeń, konsultacji społecznych, ankiet  oraz wspomniany harmonogram odpadów. 


POBIERZ APLIKACJĘ KIEDY ODPADY ZE SWOJEGO SKLEPU