Gminny Zarząd Placówek Oświatowych [GZPO]
ul. Szpitalna 3
34-220 Maków Podhalański


Dyrektor: Ewa Madej

Główny Księgowy: Edyta Targosz


Godziny pracy:

- poniedziałek       7:00 - 15:15
- wtorek                 7:00 - 15:15
- środa                   7:00 - 15:15
- czwartek              7:00 - 15:15
- piątek                  7:00 - 15:15
- sobota                 nieczynne
- niedziela             nieczynne

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w każdy wtorek od godz. 13:00-15:00


Telefon: 33 874 97 55 


e-mailgzpo@makow-podhalanski.pl

BIPhttps://bip.malopolska.pl/gzposwiatowych


GZPO to jednostka organizacyjna Gminy Maków Podhalański, utworzona do realizacji zadań z zakresu obsługi finansowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę. Obszarem działania GZPO jest Gmina Maków Podhalański.
GZPO obsługuje następujące placówki:

 • Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim
 • Szkołę Podstawową w Białce
 • Szkołę Podstawową w Grzechyni
 • Szkołę Podstawową w Juszczynie
 • Szkołę Podstawową w Kojszówce
 • Szkołę Podstawową w Wieprzcu
 • Szkołę Podstawową w Żarnówce
 • Gminny Żłobek Baśniowy Zakątek w Białce


Zadania powierzone GZPO przez Burmistrza:

 • przygotowanie do zatwierdzenia rocznych arkuszy organizacyjnych szkół
 • organizowanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych
 • kontrola obowiązku nauki
 • dowóz uczniów do szkół
 • przygotowywanie projektów uchwał z zakresu oświaty
 • prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcy – kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie gminy
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza z zakresu funkcjonowania oświaty