Statut Gminy Maków Podhalański, to dokument, który określa szereg przepisów dotyczących zakresu działania oraz zadań gminy. 

Statut zawiera przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej Rady Miejskiej i jej komisji, pracy burmistrza, ale także jednostek pomocniczych i organizacyjnych. Statut określa zasady gospodarki finansowej gminy, definiuje pojęcie mienia komunalnego. 

Integralną częścią Statutu są załączniki zawierające mapę Gminy, herb gminy, wykaz gminnych jednostek organizacyjnych i wykaz jednostek pomocniczych Gminy.