Budżet gminy to plan dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały budżetowej przez Radę Gminy stanowiący podstawę gospodarki finansowej gminy. Gmina Maków Podhalański samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej. Budżet gminy jest rocznym planem:
 • dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów tej jednostki,
 • przychodów i wydatków: zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i środków specjalnych - funduszy celowych jednostek samorządu terytorialnego.


BUDŻET GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI NA ROK 2024


(przekierowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Maków Podhalański)

 1. UCHWAŁA NR LVIII.549.2023 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie : UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2024 ROKBUDŻET GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI NA ROK 2023


(przekierowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Maków Podhalański)

 1. UCHWAŁA NR XLVII.438.2022 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM z dnia 29 grudnia 2022 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2023 ROK
 2. Zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok
 3. Sprawozdania finansowe, opinie, inne


BUDŻET GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI NA ROK 2022


(przekierowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Maków Podhalański)

 1. UCHWAŁA NR XXXV.344.2021 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie : UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2022 ROK  
 2. Zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok
 3. Sprawozdania finansowe, opinie, inne


BUDŻET GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI NA ROK 2021(przekierowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Maków Podhalański)

 1. UCHWAŁA NR XXV.230.2020 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2021 ROK
 2. Zmiany w uchwale budżetowej na 2021 rok
 3. Sprawozdania finansowe, opinie, inne


BUDŻET GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI NA ROK 2020


(przekierowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Maków Podhalański)

 1. UCHWAŁA NR XIII.111.2019 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2020 r.
 2. Zmiany w uchwale budżetowej na 2020 rok
 3. Sprawozdania finansowe, opinie, inne


BUDŻET GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI NA ROK 2019


(przekierowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Maków Podhalański)

 1. UCHWAŁA NR III.22.2018 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2019 r.
 2. Zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok
 3. Sprawozdania finansowe, opinie, inne

BUDŻET GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI NA ROK 2018


(przekierowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Maków Podhalański)

 1.  UCHWAŁA NR XXXI.304.2017 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2018 r.
 2. Zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok
 3. Sprawozdania finansowe, opinie, inne