Dyżury Radnych


Przewodniczący Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
pełni dyżur w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, pok.19
w każdą środę w godzinach  9:00–11:00.


W razie konieczności kontaktu z radnymi prosimy o kontakt z Biurem Rady Miejskiej – tel. 33 874-97-24 oraz o korzystanie z kanałów komunikacji udostępnionych przez radnych.
Zobacz również: