Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg


Zadania realizowane w Gminie Maków Podhalański

30 listopada 2023

Remont drogi gminnej os. Sołki nr 440817K ETAP I w km 0+000,00 do 0+780,00 ,...

W ramach udzielonego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy z Wojewodą Małopolskim w okresie od września 2023 do listopada 2023 r. wykonywane były prace obejmujące realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej os. Sołki nr 440817K ETAP I w km 0+000,00 do 0+780,00, w km 0+026,12: Sięgacz nr 1 w km 0+000,00 do 0+095,00 w Makowie podhalańskim, Gmina Maków Podhalański„ Prace obejmowały roboty rozbiórkowe ,wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej , wymianę krawężników , odwodnienie, umocnienie skarp , urządzenia bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie Całkowita wartość zadania wyniosła: 1 299 543,65zł, w tym dotacja: 641 240,00 zł. Dokumentacja fotograficzna:

20 grudnia 2022

Przebudowa drogi gminnej ul. Moniuszki nr 440745 K w km 0+000 do 0+130,00 w miejscowości...

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.  W ramach udzielonego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy z Wojewodą Małopolskim w okresie od października 2022 do grudnia 2022 r. wykonywane były prace obejmujące realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Moniuszki nr 440745 K w km 0+000 do 0+130,00 w miejscowości Maków Podhalański , Gmina Maków Podhalański„ Prace obejmowały wymianę zniszczonej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnie z kostki brukowej , wymianę krawężników , budowę chodnika , nowe oznakowanie i elementy bezpieczeństwa wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu . Całkowita wartość zadania wyniosła : 573 368,19 zł. w tym dotacja : 325 439,00 zł. 

7 czerwca 2022

Remont drogi gminnej ul. Słoneczna w Makowie Podhalańskim

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.  W dniu 31 maja 2022 r, dokonano odbioru prac zadania pn.: Remont drogi gminnej ul. Słonecznej nr 440752K w km 0+000,00 do km 0+452,00 / w km 0+226,68 : Sięgacz nr 1 w km 0+000,00 do km 0+066,50 ; Sięgacz nr 2 od km 0+000,00 do km 0+052,50 / w Makowie Podhalańskim. Prace obejmowały wymianę zniszczonej nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z trylinki na nawierzchnie z kostki brukowej, wymianę krawężników, nowe oznakowanie wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu . Prace wykonywane były w ramach udzielonego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania wyniosła: 738 733,45 PLN w tym dotacja 443 240,00 zł . Dokumentacja fotograficzna powykonawcza: Remont drogi gminnej ul. Słonecznej nr 440752K w km 0+000 do 0+452,00 /w km 0+226,68; Sięgacz nr 1 w km 0+000,00 do km 0+066,5; Sięgacz nr 2 od km 0+000 do 0+052,50 w Makowie Podhalańskim, Gmina Maków Podhalański

26 listopada 2019

Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Makowie Podhalańskim

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.  W dniu 26 listopada 2019r. dokonano odbioru prac związanych z przebudową ulicy Sienkiewicza w Makowie Podhalańskim. Zakres prac obejmował: wymianę nawierzchni jezdni praktycznie na całym odcinku; wymianę nawierzchni chodnika na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Krótką/Słoneczną/ks. Franciszka Dźwigońskiego, wraz z pracami towarzyszącymi. zamontowane sostały także nowe znaki a poniżej skrzyżowania z ul. Krótką/Słoneczną/ks. Franciszka Dźwigońskiego wykonane zostało przejście dla pieszych z sygnałami ostrzegawczymi. Prace wykonywała firma Raf-Kop Rafał Zielonka z Grzechyni. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Przeprowadzone prace pozwoliły wyeliminować kolejne miejsce w mieście, gdzie nawierzchnia wykonana była ze zniszczonej już kostki typu „trylinka”. Zastosowana nawierzchnia z kostki betonowej nawiązuje do innych dróg w centrum Makowa, których nawierzchnie zostały wykonane w pod