Informacje o okręgach wyborczych w Gminie Maków Podhalański


Numer
okręgu 
wyborczego

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Maków Podhalański (Dolny): ul. Leśna, Polna, Szkolna, Wolności od nr 134 do nr 244 parzyste i od nr 115 do nr 223 nieparzyste, Spacerowa, Osiedle Pawlicówka, Osiedle Sarnowa, Osiedle Działy, Osiedle Jasnochowa, Osiedle Mędralowa, Osiedle Polana, Osiedle Pykowa, Osiedle Pyrowa, Osiedle Rabowa, Osiedle Stanaszkowa; Grzechynia: nr budynków 670, 682, 721, 266, 360, 365, 416 - 417, 293, 299 - 300, 310, 614 - 615, 653 - 654, 249 - 255, 257 - 259, 134, 226, 246, 261 - 265, 322, 325, 357, 552, 567, 592, 441 - 442, 444, 545; osiedla Zarąbki, Burdylówka, Cyganówka, Judaszówka

1

2

Maków Podhalański (Centrum): ul. Wolności od nr 1 do nr 113 nieparzyste,

Za Wodą, Grzechyńska, Sportowa, Orkana, Partyzantów, Kolejowa, Prusa, Konopnickiej, Stary Rynek; Osiedle Czajówka, Osiedle Jedzinne

1

3

Maków Podhalański (Centrum): ul. Wolności od nr 2 do nr 132 parzyste, Lelewela, Łąkowa, Żwirki i Wigury, Piasta, Krasickiego, Krzywa, Generała Dąbrowskiego, Generała Bema, Klonowa; Osiedle Surletowa, Osiedle Draby, Osiedle Makowska Góra, Osiedle za

Górą

1

4

Maków Podhalański (Centrum): ul. 3 Maja od nr 1 do nr 19, Generała Pułaskiego, Kochanowskiego, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Modrzewiowa, Rynek, Orzeszkowej, Paderewskiego, Poniatowskiego, Sosnowa, Generała Sikorskiego, Źródlana, Aleja Świerkowa; Osiedle na Stoku, Osiedle Gieraty, Osiedle Kurdasy

1

5

Maków Podhalański (Centrum): ul. Kopernika, Kościuszki, Sienkiewicza, Słoneczna, Szpitalna, Aleja Kasztanowa; Osiedle Tysiąclecia

1

6

Maków Podhalański (Centrum): ul. 3 Maja od nr 19A do nr 92, Głowackiego, Jazy, Jodłowa, Mickiewicza, Moniuszki, Mostowa, Widokowa, Żeromskiego; Osiedle Bryndze, Osiedle Jurki, Osiedle Koziany, Osiedle Ostrysz, Osiedle Sołki

1

7

Białka: nr budynków 751, 771, 777 - 779, 781, 480, 515, 645, 636, 759, 702, 175, 728, 732, 736, 415, 508, 524, 544, 704, 676, 675, 681, 683, 758, 317, 364, 396, 408, 412, 237, 278, 280, 373, 377, 638, 665, 507, 548, 161, 549, 579 - 581, 593, 510, 650, 673, 252, 392, 749, 752, 698, 680, 693, 705, 754 - 755, 543, 628, 668, 91, 103, 58, 68, 92 - 94, 96 - 99,

413, 464, 474, 582, 610, 612, 616, 640, 647, 220, 295, 302, 304, 378, 380, 448, 495, 499, 417, 390, 414, 452, 477, 478, 511, 520, 522, 527, 494, 361, 362, 399, 446, 462, 671,

200, 235, 245, 212, 232, 251, 285, 296, 162, 171, 192, 193, 195, 233, 243, 246, 266, 275, 383, 460, 497, 633, 119, 104, 204, 205, 223, 225, 314, 329, 339, 395, 435, 634, 635, 642, 143, 473, 344, 355, 359, 420, 421, 444, 502, 536, 550, 463, 554, 573, 574, 602, 609, 594, 141, 142, 145, 146, 105, 108, 109, 170, 218, 465, 469, 500, 517, 545, 226, 239, 241, 263, 267, 436, 438, 453, 577, 590, 256, 257, 333, 356, 376, 176, 178, 179, 210, 273, 196, 197, 214, 216, 219, 327, 332, 560, 619, 627, 137, 274, 287, 382, 637, 643, 648, 651, 229, 258, 269, 283, 368, 370, 488, 498, 529, 607, 641, 298, 305, 306, 318, 358, 419, 428, 434, 468, 486, 249, 268, 282, 284, 286, 649, 656, 657, 662, 663, 182 - 191, 244, 445, 457, 134 -

136, 138, 217, 288, 307 - 309, 394, 440, 481, 140, 147 - 149, 151, 152, 586, 614 - 615, 622, 631, 598, 644, 107, 130 - 133, 121 - 125, 194, 194A, 202, 154 - 160, 169, 207, 207A,

163 - 167, 206, 206A, 276, 290 - 292, 297, 297A, 482, 639, 126 - 129, 211, 763, 711, 712, 721 - 726, 679, 692, 700 - 701, 584, 605, 623, 646, 764, 770, 253, 310, 324, 346, 447,

174, 177, 203, 247, 455, 514, 525, 528, 540, 575, 576, 653, 658 - 660, 153, 222, 234, 248, 315; osiedla Barcikówka, Bednarzowa, Bogaczówka, Czajowa, Czarnówka,

Dudrakówka, Koskowa, Kozłowa, Lasikowa, Malikowa, Papieżowa, Radwanówka, Sałapatkowa, Sołtystwo, Na Torniu

1


Źródło danych: POSTANOWIENIE 161/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Maków Podhalański na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu