Akceptowane metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim:


 • Przekazanie informacji poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, bądź podpisanego elektronicznie dokumentu poprzez sieć Internet za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, w skrócie ePUAP.

Złożenie informacji/dokumentów w powyższej formie wymaga:

  1. Posiadania konta użytkownika na platformie ePUAP.
   - konto można założyć bezpłatnie na centralnej platformie pod adresem www.epuap.gov.pl
  2. Posiadania podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub bezpłatnego Podpisu zaufanego (PZ) do potwierdzenia swojej tożsamości.
   - podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym jest usługą płatną świadczoną przez podmioty komercyjne. Podpis kwalifikowany kupisz u jednego z certyfikowanych dostawców. Ich listę znajdziesz na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji.
   - Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji oraz podpisać elektronicznie dokument elektroniczny. Profil zaufany to odpowiednik płatnego podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym. Aby otrzymać Profil zaufany należy założyć konto na platformie centralnej https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage i złożyć wniosek o Profil Zaufany, następnie jednorazowo należy potwierdzić swoją tożsamość w kontekście złożonego wniosku w punkcie potwierdzającym Profil Zaufany np. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim lub innym upoważnionym urzędzie. Istnieją różne możliwości uzyskania i potwierdzenia Profilu Zaufanego, szczegółowe informacje na stronie internetowej pz.gov.pl.
  3. Przesłania za pomocą systemu ePUAP z wykorzystaniem odpowiedniego formularza. elektronicznego podpisanej elektronicznie informacji lub dokumentu na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim:  /UMMakow/skrytka
 
 • Dostarczenie na Dziennik podawczy podpisanych elektronicznie dokumentów w formie i na nośniku elektronicznym w godzinach pracy Urzędu.

Złożenie informacji/dokumentów w powyższej formie wymaga:
  1. Posiadania podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub bezpłatnego Podpisu zaufanego (PZ) do potwierdzenia swojej tożsamości (jak uzyskać podpisy patrz informacja powyżej).
  2. Przekazania na Dziennik podawczy (Biuro Obsługi Klienta) w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim dokumentów elektronicznych podpisanych podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem zaufanym zapisanych na nośniku elektronicznym np. pamięci masowa USB, płyta CD/DVD w godzinach pracy urzędu.
  3. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub ważnym Profilem zaufanym i podlegają weryfikacji w odniesieniu do integralności podpisu i zawartości przekazywanej.
  4. Akceptowalne formaty dokumentów elektronicznych to np.: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP lub inny format umożlwiający odczytanie zawartości w bezpłatnych i ogólnodostępnych programach komputerowych. 
  5. Przekazywane nośniki elektroniczne podlegają skanowaniu w poszukiwaniu oprogramowania złośliwego. W przypadku ujawnienia ww. oprogramowania/zawartości szkodliwej w przesyłce, przesyłka taka będzie automatycznie odrzucona i nie będzie podlegać rozpatrzeniu.
 


UWAGA: Dokumenty/informacje inne np. dotyczące zamówień publicznych, konkursów itp. mogą być przekazywane elektronicznie w innej formie lub innymi systemami w zależności od stosowanych procedur i wymagań szczególnych.