PEŁNOMOCNIK DO SPRAW UZALEŻNIEŃInspektor:

Żaneta Łopata
Adres email:


profilaktyka@makow-podhalanski.plPełnomocnik ds. profilaktyki uzależnień w Gminy Maków Podhalański podlega bezpośrednio Burmistrzowi i realizuje zadania związane z opracowaniem i realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Do zadań Pełnomocnika ds. profilaktyki uzależnień należy w szczególności:

  1. prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
  2. przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie Gminy Maków Podhalański,
  3. prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę złych obyczajów w zakresie spożywania napojów alkoholowych,
  4. organizowanie pracy i prowadzenie dokumentacji Gminnej Komisji Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  5. współdziałanie z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w opracowywaniu i realizacji programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani,
  6. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
  7. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
  8. przygotowywanie projektów uchwał pod obrady komisji i Rady Miejskiej z zakresu działania pełnomocnika.

Zobacz również: