Burmistrz Makowa Podhalańskiego

kadencja 2018-2023

Paweł SalaUrodzony 28 lutego 1972 roku w Krakowie.  Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, studia podyplomowe z historii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zarządzanie oświatą. Na stanowisko burmistrza Makowa Podhalańskiego przeszedł z Zespołu Szkół w Makowie, gdzie pracował jako nauczyciel języka polskiego. W kadencji 2006–2010 był radnym Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim i przewodniczącym Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu. 

Mieszka w Makowie, tu wybudował dom i wraz z żoną i trojgiem dzieci tworzą szczęśliwą rodzinę.


Godziny przyjęć interesantów 
w każdy wtorek od godz. 12:00 - 15:15


KONTAKT:

sekretariat burmistrza tel.: 33 874-97-24
faks: 33 874-97-51

adres e-mail: sekretariat@makow-podhalanski.pl

zarządzenia Burmistrza: https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski,m,195...


Sekretarz

Gminy Maków Podhalański


MARIA CZARNIAK


kierownik
Referatu Ogólnego i Spraw Obywatelskich


KONTAKT:
tel.: 33 874-97-34

e-mail: sekretarz@makow-podhalanski.pl


Skarbnik

Gminy Maków Podhalański


AGNIESZKA DOBOSZ


główny księgowy budżetu,
kierownik Referatu Finansowego


KONTAKT:
tel.: 33 874-97-60

e-mail: skarbnik@makow-podhalanski.pl