DZIENNY DOM SENIOR+ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

Dzienny Dom Senior+ w Makowie Podhalańskim przy ulicy Kolejowej 11 został utworzony w 2015 roku w ramach Modułu I Programu Wieloletniego "Senior-Wigor" na lata 2015-2020.

Dzienny Dom „Senior +” jest ośrodkiem wsparcia dla 15 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, zamieszkałych na terenie Gminy Maków Podhalański, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, oraz które zostały pozytywnie zakwalifikowane do korzystania z usług Dziennego Domu „Senior +” na mocy decyzji kierownika MOPS w Makowie Podhalańskim.

Dom jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Ideą działania Domu jest wielowymiarowe podejście do Seniora, wykorzystanie samodzielności i potencjału osób starszych oraz zaangażowanie społeczności lokalnej na rzecz budowania kapitału społecznego osób w wieku 60+. Zadaniem Dziennego Domu Senior+ jest aktywowanie środowiska Seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego, rozpoznanie potrzeb, rozwijanie talentów i pasji Podopiecznych.

Program pobytu w Dziennym Domu „Senior+” obejmuje m.in. zapewnienie minimum jednego gorącego posiłku, opiekę i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie, utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej, umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich.

ZADANIE JEST DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA