Rada Powiatu Suskiego podjęła uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów aptek na terenie powiatu suskiego w 2022 roku.