„Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej 

sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański”

Zadnie współfinansowane w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021”


Dedykowana projektowi strona internetowa prowadzona przez Gminę Maków Podhalański
https://eog2022.makow-podhalanski.pl/

Strona internetowa


Działania projektowe realizowane w Gminie Maków Podhalański

13 grudnia 2023

Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje o kolejnym zakończonym etapie realizacji zadania inwestycyjnego związanego z poprawą efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych na terenie gminy makowskiej. Dobiegły końca prace związane z wymianą lamp wewnętrznego oświetlenia w budynkach szkolnych oraz montażem paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej w Wieprzcu, Kojszówce, Żarnówce, Juszczynie, Białce, Grzechyni oraz Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim. Dokonano również wymiany części pokrycia dachu na Szkole Podstawowej w Białce. Wartość całej inwestycji wyniosła 1 738 273,88 złotych Gruntownej modernizacji energetycznej dokonano w budynku Szkoły Podstawowej w Grzechyni gdzie oprócz docieplenia stropów, ścian i fundamentów dokonano modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. oraz wymianę źródła ciepła na ogrzewanie gazowe. Szkoła Podstawowa w Wieprzcu po zmodernizowaniu energetycznym otrzymała nowe źródło ciepła w postaci pompy ciepła. Obe

4 lipca 2023

Termomodernizacja budynków sześciu szkół podstawowych z terenu gminy Maków Podhalański z Programu Funduszy Norweskich -...

Wartość dofinansowania to kwota 4 430 124,34 PLN z czego 85% przyznanej dotacji, tj. 3 765 605,65 PLN, pochodzi ze środków MF EOG, a 15%, tj. 664 518,69 PLN, z budżetu państwa.    Zostały ukończone prace docieplenia oraz elewacji szkół w Makowie Dolnym. Białce, Kojszówce, Juszczynie oraz w Wieprzcu. Prace związane z termomodernizacją budynku szkoły w Grzechynie obecnie znajdują się na etapie ocieplania i zmiany elewacji szkoły.    Poniżej przedstawiamy postęp prac termomodernizacja sześciu budynków szkół podstawowych przeprowadzana w Gminie Maków Podhalański w ramach podpisanej umowy pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański „  Szkoła Podstawowa w Kojszówce Szkoła Podstawowa SPSK Maków Podhalański Szkoła Podstawowa w Białce Szkoła w Juszczynie Szkoła podstawowa w Wieprzcu Szkoła podstawowa w Grzechyni

5 lutego 2023

Kolejne spotkanie informacyjne projektu - Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu...

W dniu 25 stycznia 2023 roku odbyło się w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim kolejne spotkanie informacyjnie dotyczące realizowanego przez Gminę Maków Podhalański zadania pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański”, współfinansowanego w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021” Gmina Maków Podhalański w dniu 13.12.2022 r. otrzymała decyzję o zwiększeniu dofinansowania w wysokości tj. 1 051 002,46 zł. Dotacja dla Projektu po zwiększeniu wynosi 5 481 126,80 zł. Planowane zadania to: wykonanie instalacji fotowoltaicznej, montaż pomp ciepła, wymiana lamp oświetlenia wewnętrznego oraz montaż systemu zarządzania energią. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także o wykonanych pracach przy budynkach szkół podstawowych objętych dofinansowaniem. Spotkanie transmitowane było na żywo w sieci Internet. Nagranie ze spotkania moż

4 listopada 2022

Postęp pracy termomodernizacji budynków sześciu szkół podstawowych z terenu gminy Maków Podhalański z programu Funduszy...

Kolejne etapy prac budowlanych w ramach podpisanych umów z Wykonawcami zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański”. BIAŁKA

29 września 2022

Termomodernizacja budynków sześciu szkół podstawowych z terenu gminy Maków Podhalański z Programu Funduszy Norweskich

Kolejne etapy prac budowlanych w ramach podpisanych umów z Wykonawcami zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański”. Dla prac modernizacyjnych w Szkołach Wieprzec i Grzechynia zostały podpisane umowy z Wykonawcami zadań a termin ich zakończenia to sierpień roku 2023. W pozostałych szkołach prace przebiegają sprawnie, zgodnie z harmonogramem robót. Wartość dofinansowania to kwota 4 430 124,34 PLN z czego 85% przyznanej dotacji, tj. 3 765 605,65 PLN, pochodzi ze środków MF EOG, a 15%, tj. 664 518,69 PLN, z budżetu państwa. Głównym założeniem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych w Gminie Maków Podhalański. Chodzi zwłaszcza o zmniejszenie zużycia energii w tych budynkach, ograniczenie niskiej emisji dwutlenku węgla i pyłów, a także zwiększenie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

25 sierpnia 2022

Spotkanie informacyjne projektu - Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy...

W dniu 24 sierpnia 2022 roku odbyło się w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim spotkanie informacyjnie dotyczące realizowanego przez Gminę Maków Podhalański zadania pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański”, współfinansowanego w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021” Spotkanie prowadził kierownik projektu Andrzej Sobczuk, uczestniczyli w spotkaniu radni gminy Maków Podhalański, sołtysi, dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy, przedstawiciele prasy lokalnej oraz mieszkańcy. Spotkanie transmitowane było na żywo w sieci Internet. Nagranie ze spotkania można obejrzeć pod adresem internetowym: https://makow-podhalanski.sesja.pl/portal/videos/b688b0f8-c4cd-4cc4-928f-c378c99e15de (od minuty 0:46 do 1:06). Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o planowanych terminach prac, zakresie robót budowlanyc

25 stycznia 2022

Termomodernizacja sześciu szkół Gminy Maków Podhalański ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

W dniu 25 stycznia 2022 roku Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala i wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w obecności Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity i posła na Sejm RP Krzysztofa Kozika podpisali umowę dla Gminy Maków Podhalański, potwierdzającą przyznanie dofinansowania na projekt finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański”. Wartość dofinasowania złożonego wniosku to kwota 4 430 124,34 PLN z czego 85% przyznanej dotacji, tj. 3 765 605,65 PLN, pochodzi ze środków MF EOG, a 15%, tj. 664 518,69 PLN, z budżetu państwa. Planowany koszt całkowity zadania wynosi 6 747 711,94 PLN, koszty kwalifikowane 6 328